Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI DERSLER ve İÇERİKLERİ

  Güz Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlilikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik
  ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Çiğdem İYİCİL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlilikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik
  ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren: Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: .Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) seçilenler bir yarıyıl süresince müzik ve
  teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Beethoven, Mendelssohn ve Chopin’in varyasyonlarından seçilecek
  olanların ayrıntılı çalışması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Kontrabas)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Piyano eşlikli, kontrabas konser repartuvarından seçilecek eserlerin, bir
  yarıyıl süresince ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Kontrabas Repertuvarı
  Dersi Veren : Yrd.Doç. Melih BALÇIK

  SOLO REPERTUVAR (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Keman repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Keman Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  SOLO REPERTUVAR (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Viyola repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  SOLO REPERTUVAR (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Viyolonsel repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  SOLO REPERTUVAR (Kontrabas)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Kontrbas repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Kontrabas Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Melih BALÇIK

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  BAROK DÖNEM ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Barok döneme ait çeşitli eserlerden seçilecek olanların, bir yarıyıl
  süresince ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Barok Dönem Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  20.YY. PEDAGOJİK YAPITLARI ARAŞTIRMASI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : 20.yy’da yazılmış olan ve yaylı çalgılar eğitimini amaçlayan metodlar ve
  bunların incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  ROMANTİK DÖNEM ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : 1830-1900 yılları arasında bestelenmiş oda müziği yapıtlarından
  seçilecek en az iki yapıt bir yarıyıl süresince partisyondaki konumunda irdelenerek
  ayrıntılı biçimde çalışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Romantik Dönem oda müziği repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  Bahar Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlilikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik
  ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlilikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik
  ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: .Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) seçilenler bir yarıyıl süresince müzik ve
  teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Beethoven, Mendelssohn ve Chopin’in varyasyonlarından seçilecek
  olanların ayrıntılı çalışması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Kontrabas)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Piyano eşlikli, kontrabas konser repartuvarından seçilecek eserlerin, bir
  yarıyıl süresince ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Kontrabas Repertuvarı
  Dersi Veren : Yrd.Doç. Melih BALÇIK

  SOLO REPERTUVAR (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Keman repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Keman Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  SOLO REPERTUVAR (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Viyola repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  SOLO REPERTUVAR (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Viyolonsel repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Dersi Veren : Prof. Reşit ERZİN

  SOLO REPERTUVAR (Kontrabas)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo Kontrbas repertuvarından seçilen bir eserin çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Kontrabas Solo Repertuvarı
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Melih BALÇIK

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  BAROK DÖNEM ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Barok döneme ait çeşitli eserlerden seçilecek olanların, bir yarıyıl
  süresince ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Barok Dönem Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  20.YY. PEDAGOJİK YAPITLARI ARAŞTIRMASI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : 20.yy’da yazılmış olan ve yaylı çalgılar eğitimini amaçlayan metodlar ve
  bunların incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  ROMANTİK DÖNEM ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : 1830-1900 yılları arasında bestelenmiş oda müziği yapıtlarından
  seçilecek en az iki yapıt bir yarıyıl süresince partisyondaki konumunda irdelenerek
  ayrıntılı biçimde çalışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Romantik Dönem oda müziği repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |