Yaylı Çalgılar Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yaylı Çalgılar Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAYLI ÇALGILAR DOKTORA PROGRAMI

  Sanatta Yeterlik Kademesi


  Ders İçerikleri

  Güz Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Brahms ve Beethoven’ın viyolonsel-piyano sonatlarından seçilecek
  olanların ayrıntılı çalışması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Reşit ERZİN

  ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik, Romantik dönemlerden seçilecek olan eserlerin bir yarıyıl
  boyunca ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Oda Müziği Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  R.STRAUSS (KEMAN-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Bestecinin Op.18 mi-bemol Majör Keman-Piyano Sonatının ayrıntılı bir
  biçimde bir yarıyıl süresince çalışılarak icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : R.strauss Op.18 mi-bemol Majör Keman-Piyano Sonatı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  R.STRAUSS (VİYOLONSEL-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: R. Strauss’un viyolonsel-piyano sonatının, bestecinin dağarı içerisinde
  uslup açısından incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: R. Strauss viyolonsel-piyano sonatı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  YÜKSEK ARMONİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik armoninin kırılma noktasını oluşturan Lizst, Wagner, Scriabin gibi
  bestecilerin bizi atonalizme götüren melodik ve akorsal kurguları başlığı altında
  ensturmantasyon-orkestrasyon anlayışları.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Cumhur BAKIŞKAN

  ODA ORKESTRASI REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Öncelikle Dvorak, Çaykovski, Grieg, Sibelius, Bartok, Britten,
  Şostakoviç, Erkin, Saygun ve Usmanbaş’ın oda orkestrası yapıtlarından en az ikisinin
  bir yarıyıl süresince ayrıntılar gözetilerek çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : ilgili repertuvar
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  MÜZİKTE YENİ AKIMLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : XX. yüzyılın ilk yarısındaki müzik hareketlerinin genel çizgileri diğer
  sanat alanlarıyla karşılaştırılarak, önde gelen besteciler, eserler ve estetik dönemler
  bağlamında tanıtılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MORGAN, Robert P., Twentieth Century Music, USA: W.W.Norton &Company,
  Inc. 1991
  - WATKINS, Glenn, Soundings: Music in The Twentieth Century,
  USA: Simon & Schuster MacMillan, 1995
  - SCHWARTZ,E.-GODFREY,D., Music since 1945, USA: Schirmer Books,1993
  Dersi Veren: Doç.Dr. Hasan UÇARSU
  Bahar Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Brahms ve Beethoven’ın viyolonsel-piyano sonatlarından seçilecek
  olanların ayrıntılı çalışması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik, Romantik dönemlerden seçilecek olan eserlerin bir yarıyıl
  boyunca ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Oda Müziği Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  S. PROKOFIEFF (KEMAN-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bestecinin Op.80 Keman-Piyano Sonatının ayrıntılı bir biçimde bir yarıyıl
  süresince çalışılarak icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: S. Prokofieff Op.80 Keman-Piyano Sonatı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  S.PROKOFIEFF (VİYOLONSEL-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: S. Prokofieff’in viyolonsel-piyano sonatının, flüt-piyano sonatıyla
  karşılaştırmalı olarak bestecinin dağarı içerisinde uslup açısından incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: R. Strauss viyolonsel-piyano sonatı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  YÜKSEK ARMONİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik armoninin kırılma noktasını oluşturan Lizst, Wagner, Scriabin gibi
  bestecilerin bizi atonalizme götüren melodik ve akorsal kurguları başlığı altında
  ensturmantasyon-orkestrasyon anlayışları.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Cumhur BAKIŞKAN

  ODA ORKESTRASI REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Öncelikle Dvorak, Çaykovski, Grieg, Sibelius, Bartok, Britten,
  Şostakoviç, Erkin, Saygun ve Usmanbaş’ın oda orkestrası yapıtlarından en az ikisinin
  bir yarıyıl süresince ayrıntılar gözetilerek çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : İlgili repertuvar
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  MÜZİKTE YENİ AKIMLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : XX. yüzyılın ikinci yarısındaki müzik hareketlerinin genel çizgileri diğer
  sanat alanlarıyla karşılaştırılarak, önde gelen besteciler, eserler ve estetik dönemler
  bağlamında tanıtılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MORGAN, Robert P., Twentieth Century Music, USA: W.W.Norton &Company, Inc.
  1991
  - WATKINS, Glenn, Soundings: Music in The Twentieth Century,
  USA: Simon & Schuster MacMillan, 1995
  - SCHWARTZ,E.-GODFREY,D., Music since 1945, USA: Schirmer Books,1993
  Dersi Veren : Doç.Dr.Hasan UÇARSU

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |