Yaylı Çalgılar Doktora Programı - Maltepe - İstanbul - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - I243

Home > Doktora Programları > Müzik > Maltepe > Yaylı Çalgılar Doktora Programı - Maltepe - İstanbul

Yaylı Çalgılar Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Yaylı Çalgılar Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAYLI ÇALGILAR DOKTORA PROGRAMI

  Sanatta Yeterlik Kademesi


  Ders İçerikleri

  Güz Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Brahms ve Beethoven’ın viyolonsel-piyano sonatlarından seçilecek
  olanların ayrıntılı çalışması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Reşit ERZİN

  ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik, Romantik dönemlerden seçilecek olan eserlerin bir yarıyıl
  boyunca ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Oda Müziği Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  R.STRAUSS (KEMAN-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Bestecinin Op.18 mi-bemol Majör Keman-Piyano Sonatının ayrıntılı bir
  biçimde bir yarıyıl süresince çalışılarak icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : R.strauss Op.18 mi-bemol Majör Keman-Piyano Sonatı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  R.STRAUSS (VİYOLONSEL-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: R. Strauss’un viyolonsel-piyano sonatının, bestecinin dağarı içerisinde
  uslup açısından incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: R. Strauss viyolonsel-piyano sonatı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  YÜKSEK ARMONİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik armoninin kırılma noktasını oluşturan Lizst, Wagner, Scriabin gibi
  bestecilerin bizi atonalizme götüren melodik ve akorsal kurguları başlığı altında
  ensturmantasyon-orkestrasyon anlayışları.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Cumhur BAKIŞKAN

  ODA ORKESTRASI REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Öncelikle Dvorak, Çaykovski, Grieg, Sibelius, Bartok, Britten,
  Şostakoviç, Erkin, Saygun ve Usmanbaş’ın oda orkestrası yapıtlarından en az ikisinin
  bir yarıyıl süresince ayrıntılar gözetilerek çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : ilgili repertuvar
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  MÜZİKTE YENİ AKIMLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : XX. yüzyılın ilk yarısındaki müzik hareketlerinin genel çizgileri diğer
  sanat alanlarıyla karşılaştırılarak, önde gelen besteciler, eserler ve estetik dönemler
  bağlamında tanıtılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MORGAN, Robert P., Twentieth Century Music, USA: W.W.Norton &Company,
  Inc. 1991
  - WATKINS, Glenn, Soundings: Music in The Twentieth Century,
  USA: Simon & Schuster MacMillan, 1995
  - SCHWARTZ,E.-GODFREY,D., Music since 1945, USA: Schirmer Books,1993
  Dersi Veren: Doç.Dr. Hasan UÇARSU
  Bahar Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Keman)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Keman Repertuvarı
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyola)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarları oluşturan yapıtlardan (Örneğin: Piyano eşlikli
  sonatlar; eşlikli konser parçaları; konçertolar) yüksek lisans aşamasında ele alınanlar
  dışında seçilenlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra
  düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyola Repertuvarı
  Dersi Veren : Öğr.Gör. Ruşen GÜNEŞ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Viyolonsel)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Brahms ve Beethoven’ın viyolonsel-piyano sonatlarından seçilecek
  olanların ayrıntılı çalışması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Viyolonsel Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik, Romantik dönemlerden seçilecek olan eserlerin bir yarıyıl
  boyunca ayrıntılı çalışılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Oda Müziği Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  S. PROKOFIEFF (KEMAN-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bestecinin Op.80 Keman-Piyano Sonatının ayrıntılı bir biçimde bir yarıyıl
  süresince çalışılarak icra düzeyine getirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: S. Prokofieff Op.80 Keman-Piyano Sonatı
  Dersi Veren : Prof. Çiğdem İYİCİL

  S.PROKOFIEFF (VİYOLONSEL-PİYANO SONATI)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: S. Prokofieff’in viyolonsel-piyano sonatının, flüt-piyano sonatıyla
  karşılaştırmalı olarak bestecinin dağarı içerisinde uslup açısından incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: R. Strauss viyolonsel-piyano sonatı
  Dersi Veren : Prof.Reşit ERZİN

  YÜKSEK ARMONİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik armoninin kırılma noktasını oluşturan Lizst, Wagner, Scriabin gibi
  bestecilerin bizi atonalizme götüren melodik ve akorsal kurguları başlığı altında
  ensturmantasyon-orkestrasyon anlayışları.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Cumhur BAKIŞKAN

  ODA ORKESTRASI REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Öncelikle Dvorak, Çaykovski, Grieg, Sibelius, Bartok, Britten,
  Şostakoviç, Erkin, Saygun ve Usmanbaş’ın oda orkestrası yapıtlarından en az ikisinin
  bir yarıyıl süresince ayrıntılar gözetilerek çalışılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : İlgili repertuvar
  Dersi Veren : Doç. Zeynur ERENGÖNÜL

  MÜZİKTE YENİ AKIMLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : XX. yüzyılın ikinci yarısındaki müzik hareketlerinin genel çizgileri diğer
  sanat alanlarıyla karşılaştırılarak, önde gelen besteciler, eserler ve estetik dönemler
  bağlamında tanıtılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MORGAN, Robert P., Twentieth Century Music, USA: W.W.Norton &Company, Inc.
  1991
  - WATKINS, Glenn, Soundings: Music in The Twentieth Century,
  USA: Simon & Schuster MacMillan, 1995
  - SCHWARTZ,E.-GODFREY,D., Music since 1945, USA: Schirmer Books,1993
  Dersi Veren : Doç.Dr.Hasan UÇARSU

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha fazlası  |   X