Home > Doktora Programları > Toksikoloji > Çankaya > Toksikoloji Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Toksikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Toksikoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  TOKSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

  TOK 601 Toksikolojide genel kavramlar    (202)
  Toksikolojinin genel kavramları ve inceleme yöntemleri; kimyasalların yaptığı hücre zedelenmesi; çeşitli zehirlerin, kenetsizleyicilerin; antimetabolitlerin ve antidotların etki mekanizmaları.

  TOK 703 Çevre toksikolojisi      (303)
  Kişisel ve halk sağlığı yönünden çevresel toksik faktörler. Endüstriyel toksikoloji. İnsektisidlerin ve diğer tarımsal pestisidlerin toksikolojik önemi. Hava ve su kirlenmesi.

  TOK 705 Toksikolojinin deneysel teknikleri ve araştırma yöntemleri (132)
  Deney hayvanlarında toksisitenin değerlendirme metodları ve insandaki toksisitenin öngörülmesi. Pazarlama sonrası ilaç izleme metodları.

  TOK 721 Klinik toksikoloji      (202)
  Sık rastlanan entoksikasyonların semptomatolojisi ve tedavisi.

  DİĞER TOKSİKOLOJİ DERSLERİ

  TOK 610 Toksikoloji semineri I     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek toksikolojinin genel konuları ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  TOK 620 Ağır metaller ve iz elementler    (202)
  Ağır metallerin ve iz elementlerin farmakolojisi ve toksikolojisi. Kurşun, bizmut, arsenik, çinko ve krom konuları üzerinde özellikle durulacaktır.

  TOK 691 Özel seminer I       (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusuna seçilecek hücresel düzeyde kimyasal etkenlerin oluşturduğu zedelenmeler ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  TOK 692 Özel seminer II       (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusuna seçilecek kardiyovasküler toksisite ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  TOK 693 Özel seminer III      (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusuna seçilecek ilaçların nörotoksisitesi ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  TOK 694 Özel seminer IV      (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusuna seçilecek çevresel toksik maddeler ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  TOK 701 Toksinler ve venomlar     (202)
  Bitki ve hayvan kaynaklı toksik maddelerin yapısı ve biyolojik etkileri. Savaş zehirleri ve yeteneksizleştirici zehirler.

  TOK 702 Toksikolojinin seçme konuları     (202)
  Konuların yarısı genel toksikoloji ve seçici toksisite ile ilgilidir. Diğer yarısı da öğrencilerin ilgilendikleri konulardan seçilir.

  TOK 704 Pestisidler        (202)
  İnsektisidler, rodentisidler, fugusidler, herbisidler ve diğer pestisidlerin toksikolojisi.

  TOK 730 Adli toksikoloji       (202)
  Zehirlerin ve zehirlenmelerin adli tıp yönünden incelenip araştırılması. Biyolojik materyelde zehir tayininin esasları.

  TOK 740 Sitotoksisite        (303)
  Sitotoksisite değerlendirilmesi, kimyasal maddelerin hücre organellerine toksik etkileri, apoptozis, sitotoksisite ve kalsiyum, sitotoksisitede kovalant etkileşmeler, sitotoksisite ve lipid peroksidasyonu, nöronlar, renal ve hepatik hücreler dahil hücrelere özgün sitotoksisite, sitotoksisitede DNA fragmantasyonu, oksidasyon-fosforilasyon kenetsizlenmesi ve kenetsizleyiciler.

  TOK 741 Kimyasal mutajenesis      (202)
  DNA'nın kimyasal yapısı, DNA replikasyonu, DNA'nın reaktif bölgeleri, DNA onarımı, mutajenik etkenlerin sınıflandırılması, kimyasal mutajenesis mekanizmaları, mutasyon çeşitleri, mutasyonun biyolojik sonuçları, mutantların farmakolojide kullanımı, hayvanlar ve insanlarda kimyasal mutajenesis, risk değerlendirilmesi, in vitro ve in vivo mutajenisite testleri.

  TOK 742 Kimysal karsinojenesis      (202)
  Kimyasal karsinojenlerin sınıflandırılması, kimyasal karsinojenlerin biyotransformasyonu, kimyasal karsinojenlerin etki mekanizması, kimyasal karsinojenesizin çok basamaklı meknizmaları, kimyasal karsinojenlerin onkogenlerle etkileşmesi, epigenetik kimyasal karsinojenler, kimyasal karsinojenesizi değiştiren faktörler, kimyasal karsinojenlerin biyoesseyi, antikarsinojenler.

Toksikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |