Home > Yüksek Lisans Programları > Tıbbi Araştırma > Çankaya > Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Tıp etiği ve tarihi alanında uluslararası düzeyde, çağdaş bilgi ve değerlerle donanmış, araştırmacı ve sorgulayıcı kimlik taşıyan, üst düzeyde akademik niteliklere sahip bilim doktorları yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri
  Etik ve felsefenin temel bilgilerine; tıp etiğinin tarihsel ve güncel süreci, günümüz değerleri, ilkeleri ve kurallarına; etik değerlendirme ve analizlerine; klinik etik çözümlemelerine, vaka analizlerine; etik danışmanlık ve bilgilendirme kapasitesine; temel tarih ve metodolojisi bilgilerine, tıp tarihine tarihsel sürecine; tıp tarihindeki olayları analiz ve sentez edebilme yetkinliğine; Dünya ve Türk tıp tarihinin temel değişim noktalarına sahip araştırmacılar yetiştirmektir.


  Doktora dersleri


  Zorunlu Dersler
  Tıp Etiği,  Biyoetik, Araştırma Etiği, Klinik etik, Hasta hakları, Tıp hukuku, Tarih Metodolojisi,  Osmanlıca,   Bilim Tarihi, Tıp tarihi, Türk Tıp tarihi, Biyoistatistik, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri.

  TET 601 Tıp Etiği  

  TET 602 Tarih Metodolojisi

  TET 603 Osmanlıca I

  TET 604 Tıp Hukuku  

  TET 605  Biyoetik

  TET 606 Araştırma Etiği

  TET 607 Bilim Tarihi   

  TET  608  Osmanlıca  II  

  TET 701 Hasta hakları

  TET 702 Klinik Etik

  TET 703 Tıp Tarihi

  TET 704 Tıp Etiği Semineri

  TET 705 Türk Tıp Tarihi

  TET 706 Tıp Tarihi Semineri


  BİS 735 Biyoistatistik 
  Zorunlu olan bu ders Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.

  Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler. Tablo ve grafikler. Önemlilik testleri. Basit doğrusal regresyon ve korrelasyon. Çoklu varyans analizi. Çoklu regresyon analizi. Ders 3 krediliktir.

  BİS 736 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
  Zorunlu olan bu ders Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.

  Araştırmada hata kaynakları, araştırmanın planlaması, örnekleme. Araştırma türleri. Veri dizgileme, verinin analizi ve yorumu, rapor yazılımı. Ders 3 krediliktir.

  Seçmeli Dersler
  Felsefede Etik,  Uygulamalı Etik, Yayın Etiği,  Kadın sağlığı/Üreme sağlığı ve Aile Planlaması, Genetik bilgi ve etik, Akademik Etik,  Hayvan Araştırmaları ve Etik, Sağlık kaynaklarının dağılımı ve etik,  Türkiye'de sağlık teşkilatlanması tarihi, Kültürel Değişme ve Sağlık,  İş ve Meslek Ahlakı.

  TET 707  Akademik etik 101

  TET  708  Yayın etiği 101

  TET  709  Felsefede etik 202

  TET  710  Uygulamalı etik 202

  TET 711  Genetik bilgi ve etik 101

  TET  712  Hayvan Araştırmaları ve Etik 202

  TET  713  Sağlık kaynaklarının paylaşımı ve etik 202

  TET  714  Türkiye'de sağlık teşkilatlanması tarihi
  202

  HAS  601Kadın sağlığı/Üreme sağlığı   ve Aile Planlaması 303
  Kadın sağlığına genel bakış, Dünya'da ve Türkiye'de kadın sağlığı düzeyi, üreme sağlığı, cinsel sağlık.

  ANT  724 Kültürel Değişme ve Sağlık   303
  Tarih öncesi çağlardan günümüze insan toplumlarında görülen hastalıkların kültürel bakış açısından incelenmesi.

  GBA  708   İş ve Meslek Ahlakı  
  İş ahlakının tanımı, amacı ve gereği, ahlaki teoriler, meslek ahlakı, kapitalizm ve girişimcilik zihniyeti ve iş ahlakı, firma ve sorumluluğu, tüketici hakları, pazarlamada ahlaki problemler, iş dünyası ve çevrecilik, uluslararası iktisadi ahlak

Tıbbi Araştırma ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |