Tekstil Eğitimi Yüksek Lisans Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tekstil Eğitimi Yüksek Lisans Eğitimi - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  TEKSTİL EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

  Programın Amacı
  Tekstil teknolojisi, (Elyaf, İplik, Dokuma, Örme, Dokusuz Tekstil Yapıları) tekstil terbiyesi (Ön İşlemler, Boyama, Bitim işlemleri, Baskı)ve hazır giyim alanlarındaki özel konularda ihtisaslaşmak isteyen dört yıllık üniversite mezunu tekstil eğitimi almış gerek tekstil endüstrisinde teknolojist, gerekse de  uzman tekstil eğitmeni olarak istihdam edilecek öğrencilere yüksek tekstil eğitimi vermektir.

  Programın Dili Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrenciler, almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na  alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programında 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  TEKSTİLDE MESLEKİ İNGİLİZCE I
  Tekstilde Mesleki İngilizce I dersinde, elyaftan başlayarak, iplik, dokuma, örme ve dokusuz tekstil yüzey oluşumu konuları İngilizce olarak işlenmektedir.

  POLİMER KİMYASINA GİRİŞ
  Tarihsel gelişim, tanımlar, sınıflandırma, polimer teknolojisinin hammaddeleri, polimerlerin yapısı, polimerlerin sentezi, polimerizasyon prosesleri, polimerlerin temel özellikleri.

  TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE REKABETÇİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ
  Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Tekstil Endüstrisine Uyarlanması, Toplam Kalite Kontrol ve Kalite Planlaması, Tekstil Endüstrisinde Kalitesizlik Maliyetleri, Tekstil Endüstrisinde ISO 9000 Kalite Güvencesi Standartlarının Uygulanması, Tekstil Proseslerinde İstatistiksel Kalite Kontrolu.

  TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE RENK ÖLÇÜMÜ
  Renk Ölçümünün Temelleri, Renk Ölçümünde Kullanılan Cihazlar, CIE Sistemi, Metameri Kavramı ve CIELab Sistemi, Spektrofotometrik Yöntemlerle Kalite Kontrolu, Boyama Reçetelerinin Bilgisayar Yardımıyla Hesaplanması, Flüoresans Özelliğe Sahip Materyallerde Renk Ölçümü, Çözeltilerde Boyarmadde Miktarlarının Tespiti.

  TEKSTİLDE ENSTRÜMANTAL YÖNTEMLER I
  Tekstil materyalinin fiziksel testlerinde kullanılan cihazların tanıtımı, Standartlar Test sonuçlarının değerlendirme metotları, Laboratuvarlarda klima koşullarının belirlenmesi, liflerin incelikleri, uzunlukları, mukavemetleri gibi özelliklerinin tespit yöntemleri, İpliklerin numarası, bükümü, mukavemeti ve uzaması, tüylülüğü gibi özelliklerinin tespit yöntemleri, Kumaşların birim alandaki ağırlığı, kalınlığı, mukavemet ve uzamaları, yırtılma dayanımları, hava geçirgenliği,   boncuklanma ve sürtünme gibi özelliklerinin tespit yöntemleri.

  HAZIR GİYİMDE ÜRÜN BİLGİSİ I
  Ürün nedir,Hazırgiyim saayiinde ürün çeşitleri nelerdir,ürünlerde kullanılan malzemeler nelerdir, Ana malzeme kumaş, çeşitleri, kullanım alanları, Yardımcı malzeme, iplik, tele, astar çeşitleri kullanım alanları, Aksesuarlar, fermuar, düğme, agraf, dantel, sutaşı vb, Ürün maliyetini belirleyen faktörler model föyü hazırlama, Kaliteli ürün için öneriler.

  TEKSTİL MATERYALLERİNDE GÜÇ TUTUŞURLUK  
  Yangınların başlangıç sebeplerinin en başında tekstil materyalleri gelmektedir. Yangınlarda dünyada çok büyük can ve mal kaybına yol açmaktadırlar. Bu derste tekstil materyallerinin tutuşma ve güç tutuşur hale getirilmeleri irdelenmektedir. Yangın istatistiklerinden başlayarak dünyadaki tekstil materyallerinin tutuşması ile ilgili kanun ve standartlar incelenmektedir. Daha sonra yanma hadisesi ve güç tutuşurluk işlemleri incelenmektedir.

  TEKSTİLDE ÇEVRE BİLİNCİ
  Tekstil zincirinde ekoloji, Tekstil terbiyesinde ekoloji, Ekolojik standartlar ve etiketler, Tekstilde ekoloji ve ekonomi.

  TEKSTÜRE İPLİK TEKNOLOJİSİ
  Sentetik Malzemeler: Poliester, Poliamid, Polipropilen, diğerleri. Filament Üretim Teknikleri. Filament Çekimi ve Yağlayıcılar. Tekstüre Teknikleri: Termo-Mekanik Tekstüre Teknikleri, Yalancı-büküm tekstüresi, Kıvırcık-kutusu tekstüresi, diğerleri. Mekanik Tekstüre Teknikleri: Hava-jeti ile Tekstüre, İplik Karıştırılması. Diğer Tekstüre Yöntemleri: Bi-komponent Tekstüreciliği, Farklı Büzülme Tekstüreciliği, Kimyasal Tekstürecilik.

  İLERİ İPLİK HESAPLARI
  Çekim-dublaj ve incelik arasındaki ilişkiler,İplik mukavemet ve bükümü arasındaki ilişkiler,Laetsch formülüne göre optimum bükümün tayini Matthes’e göre optimum bükümün tayini,iplik bükümü, iplik numarası ve büküm değiştirme dişlisi arasındaki ilişkiler, karışım iplikte karışım hesaplamaları, lastik ipliklerin numaralandırılması (köşeli, yuvarlak kesitli), Çeşitli nomogramların incelenmesi, hareket ve prensip şemaları üzerinden teknik hesaplar, iplik üretim planları.

  BİLGİSAYARLI DOKUMA TASARIMI
  Temel dokuma takviyeli ve çift katlı desenlerinin detaylı olarak aktarımı, CAD ortamında çift katlı örgü yapılarının tasarlanması ve uygulamaları (CAM).

  ÖRME KUMAŞ GEOMETRİSİ
  Basit örgü kumaş yapıları, 1 X 1 ribana örgü kumaş yapıları, örtme faktörü, örgü kumaş rahatlatma metotları, kumaş ölçüm metotları, yüzey değerleri hesaplama yöntemleri ve örgü kumaşlarda boyutsal değişimler verilmektedir.

  HAZIR GİYİM SANAYİİNDE KOLEKSİYON GELİŞTİRME
  Koleksiyonun anlamı ve önemi, Hazır Giyimde koleksiyon hazırlama, Moda ve tasarım, Marka, Uygulama.

  HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE ERGONOMİ
  Ergonominin anlamı, Bir işin insancıllığını belirleme kriterleri, Çalışma biçimleri İnsan performansı ve dağılımı, Ergonomik iş yeri düzenleme.

  MALZEME GİRİŞ KONTROLÜNDE OPTİMİZASYON
  Malzeme kontrol yöntemleri gereği ve önemi, ürün türüne göre yapılması gereken kontrollerin belirlenmesi ve yapılması.

  FİZİKSEL BİLİMLERDE ÖZEL MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
  Doğrusal Çizimler: Michaelis-Menten, Lineweaver- Burk, Langmuir, Freundlich, Clausius-Clapeyron vb., En Küçük Kareler Yöntemi, Regresyon ve Korelasyon ,Yaklaşım Yöntemleri: Grafiksel, Ardarda, Newton-Raphson vb. ,Sayısal İntegrasyon: Trapez, Simpson, Gauss, Newton-Cotes vb. Kuralları ,Grafiksel İntegrasyon, İnterpolasyon-Ekstrapolasyon, Verilerin İşlenmesi, İstatistiksel Analizler, Anlamlı Sayılar; Ekstremum Noktaları, Kısmî Diferansiyeller, Tam Diferansiyeller, Kısmî Mol Özellikleri, Maxwell Bağıntıları, Maxwell-Boltzmann Hız Dağılımı, Termodinamiğin İkinci Yasası ve Tersinmezlik

  ÖZEL YAPILI LİFLER
  Dünyadaki kimyasal lif gelişimi, polimer esaslı yüksek mekanik özelliklere sahip liflerin geliştirilmesi ve uygulanan yöntemler, polimerik katkılarla özel yapılı lif modifikasyonları, özel yapılı lif çeşitleri, özel yapılı liflerin elde edilme yöntemleri ve uygulamaları, özel yapılı liflerin kimyasal ve fiziksel karışımları, özel yapılı liflerin uyumlaştırılması

  TEKSTİLDE KOMPOZİT MALZEMELER I
  Kompozit malzemelerin genel özellikleri ve sınıflandırılması, başlıca kompozit malzeme türleri, liflerle donatılı kompozit yapılar, liflerle donatılı kompozitlerin özellikleri, liflerle donatılı kompozitlerin üretiminde kullanılan malzemeler ve özellikleri, üretim yöntemleri, üretiminde kullanılan matrisler ve özellikleri, polimer matris amaçlı kullanılan bazı reçineler ve özellikleri, lif takviyeli kompozitlerin uygulanarak üretilmesi.

  HAZIR GİYİM SANAYİİNDE MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM
  Müşteri kimdir? müşteri hizmetleri, müşteriyi kazanma ve tutma, müşteri odaklılık, müşteri organizasyon sistemleri, proje yönetim modeli, hazır giyim sanayinde müşteri odaklı yönetim modeli

  HAZIR GİYİM SANAYİİNDE E-TİCARET UYGULAMALARI
  Elektronik ticaret nedir? internet elektronik ticaretin sınıflandırılması, elektronik ticarette iş modelleri ve pazarlar, elektronik ticarette güvenlik, elektronik ticaretin faydaları ve etkileri, gelecekte e-ticaretin durumu, elektronik ticarette kullanılan terimler, hazır giyim sanayinde e-ticaret uygulamaları.

  DAR PUS ÖRME TEKNİKLERİ
  Dar pus üretim teknikleri, çorap üretim teknolojisi, seamles (dikişsiz) üretim teknolojisi, çamaşır üretim teknolojisi, çorap üretim teknolojisi, çorabın kısımları, çorap üretim aşamaları, çorap makinelerinin sınıflandırılması (Silindir sayısına göre, Örgü tipine göre), ince bayan çorapları, çorap meslek hesapları, dikişsiz üretim teknolojisi, dikişsiz çamaşırın kısımları, üretim aşamaları, makine sınıflandırması, üretim hesaplamaları,    çamaşır üretim teknolojisi, dar pus üretimde kalite özellikleri, dar pus üretimde proses kontrolü.

  ÖRME İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ORGANİZASYON
  Örmede kalite yönetimi araç ve teknikleri, hedefleme teknikleri, performans yönetimi, içsel değerlendirme, organizasyon teknikleri, kalite çemberleri, sürekli gelişim, Örmede Kalite Güvence, kalite sistemleri genel kavramları, ISO 900l -2000 kalite güvence sistemi, örme kalite el kitabı uygulamaları, örme organizasyon el kitabı uygulamaları, örme görev tanımı uygulamaları, örme prosedür uygulamaları, örme talimat uygulamaları, kalite denetim teknikleri, iç denetim, dış denetim, belgelendirme denetimi.

  TEKSTİLDE MESLEKİ İNGİLİZCE II
  Tekstilde Mesleki İngilizce -II dersinde, tekstil elyafının her türlü apre, boya ve baskı konuları İngilizce olarak işlenmektedir.

  TEKSTİLDE UYGULAMALI İSTATİSTİK
  Temel istatistik bilgisi. Olasılık ve kullanımı. Bazı standart olasılık dağılımları. Numune dağılımları. Hesaplamalar. Güvenirlilik testleri. Veri analizleri. Kalite kontrol tabloları. Varyans analizi ve uygulamaları. Korelasyon ve regresyon analizi uygulamaları.

  SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
  Yönetim ekonomisinde bazı kavramlar, dağılımlar, korelasyon ve regresyon analizi, doğrusal programlama, ulaştırma modelleri, şebeke modelleri, envanter analizi.

  DENEY TASARIMI VE TAGUCHİ YAKLAŞIMININ TEKSTİLDE KULLANIMI
  İstatistiksel Genel Bilgilendirme, Tek faktörlü Deneyler: Varyans Analizi, Deney Tasarımı, Regresyon Analizi, Tekstile yönelik deney tasarımı uygulamaları.

  TEKSTİLDE ENSTRÜMANTAL YÖNTEMLER II
  Tekstil materyalinin kimyasal testlerinde kullanılan cihazların tanıtımı,   Standartlar, Test sonuçlarının değerlendirme metotları, DP Tayini, Spektroskopik Yöntemler: IR ve UV-Görünür Alan Spektroskopisi, Termal Analiz Yöntemleri: TGA, DSC, TMA, X-ray, Işık Mikroskopu ve SEM.

  HAZIR GİYİMDE ÜRÜN BİLGİSİ II
  Ürünün tanımı (çocuk, kadın, erkek). Ürünün   analizi (resim, fotoğraf, çizim, renklendirme). Üretim planlama (girdi izleme, kritik yol analizi). Kumaş ve malzeme tasarımı. Temel kalıp çizimi. Model uygulama ve analizi. Şablonlu kalıp hazırlama,kağıttan bitmiş şeklini uygulama. Kesme ve dikme (kumaş). Kesme ve dikme (kumaş).

  MODERN LİFLER
  Günümüzde tekstil lifleri birçok teknik alanda kullanılmaktadırlar. Tekstil lifleri son zamanlarda ileri teknoloji ile üretilen son teknoloji ürünleridir ve bir çok alanda kullanılmaktadırlar. Bu yapılar polimer esaslı yapılardır. Bu derste bu liflerin üretim teknoloji ve özellikleri anlatılmaktadır.

  TEKSTÜRE İPLİK MEKANİĞİ
  Tekstüre ipliklerin sınıflandırılması, Tekstüre iplikleringeometrik yapıları,   Yalancı-büküm tekstüre ipliği mekaniği, Hava-jetli tekstüre iplik mekaniği, Bi-komponent tekstüre iplik mekaniği, Farklı Büzülme Özellikli İpliklerin tekstüresi ile oluşan iplik mekaniği.

  JAKARLI DÜZ ÖRME SİSTEMLERİ
  Düz örgü kumaş yapılarının açıklanarak, makinelerdeki uygulamalarını vermektir. Atkılı düz örme makinelerinin temel prensiplerini detaylı olarak açıklayarak, desen oluşturma sistemlerini vermektir. İleri desen oluşturma tekniklerinin birinci basamağı olan jakar sistemlerini açıklayarak makine ile entegrasyonu hakkında bilgi vermek.

  ÖRME TASARIMI
  Atkılı ve çözgülü desen tekniklerinin detaylım olarak açıklanması, temel örme hareketlerinin gösterimi verilmektedir. Düz ve yuvarlak örme desenlerinin bilgisayar (CAD) ortamında tasarımı ve gösteriminin verilmesidir. Yapılan tasarımların teknik olarak uygulana bilirliğinin aktarılması.

  DOKUMA KUMAŞ GEOMETRİSİ
  Tek ve çift katlı dokuma kumaş yapılarının örgü, sıklık ve örtme faktörlerinin incelenmesi verilmektedir. Kumaş yapıları ile ilgili geliştirilmiş olan teorilerin incelenerek uygulama ile teknik olarak karşılaştırılmasının yapılması.

  DOKUMA TASARIMINDA YENİ EĞİLİMLER
  Dokuma kumaş üretim tekniklerinde son teknolojik gelişimlere bağlı olarak tasarlanan kumaş yapıları ve hesaplamalarının verilmesi. Tasarlanan yeni kumaşların hangi teknoloji ile üretilebilirliğinin irdelenmesi ve kumaş özelliklerinin incelenmesi.

  HAZIR GİYİMDE SERİLEME TEKNİKLERİ
  Serilemenin tanımı ve amacı, Serileme yöntemleri, Serileme referans noktalarının tesbiti, Seri değerlerinin elde edilme yöntemleri, Temel seri değerleri tablosunun hazırlanması, Model serileme, Uygulama.

  HATA OLASILIKLARI AÇISINDAN ÜRÜN KALİTESİ ANALİZİ
  Hatanın tanımı, nedenleri ,olası hataların ürün bazında belirlenmesi, çözüm önerileri

  ESNEK KUMAŞLAR İÇİN ÖLÇÜLENDİRME VE KALIP GELİŞTİRME
  Esnek kumaşlar için çizim ölçülerinin elde edilmesi, kumaşın en ve boyunda esneme ve sarkma oranları(Boyut Değişikliği), kumaş türüne göre kalıp hazırlama teknikleri, mevcut kalıpların esnek kumaşlara uyarlanması.

  TEKSTİLDE KOMPOZİT MALZEMELER II
  İleri teknoloji lifleri ile oluşturulan kompozitler ve özellikleri, kullanılan yöntemler, dokuma yapılarıyla oluşturulan kompozitler ve özellikleri, üç boyutlu yapıların kompozit yapılarda kullanımı, bu yapılardan kompozitlerin oluşturulması ve mekanik özelliklere etkilerinin incelenmesi

  HAZIR GİYİM SANAYİİNDE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TASARIMI (DİKİM BANDI KURMA)
  Üretim verimliliği nedir? dikim bandı kurma çalışmalarında istem düşüncesi, ürün proses analizleri, dikim bandı taşıma sistemleri, dikim bandı iş akış sistemleri, örnek işletme ziyaretleri, uygulama, klasik pantolon bandı kurulum çalışmaları

  TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİNDE YALIN ÜRETİM
  Yalın üretim nedir? yalın üretim teknikleri, KANBAN, 5 S teknikleri, POKA YOKE, Tek Parça Akış, kaizen, SHOJINKA, JIDOKA, toplam üretken bakım, hazır giyim sanayinde yalın üretim teknikleri, örnek uygulamalar.

  YENİ İPLİK OLUŞTURMA YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ
  İplik eğirme sistemleri,   air-jet eğirme yöntemi (MJS, MVS, gibi), open-end eğirme yöntemi (Dref II), ST (Self Twist) eğirme yöntemi (Repco gibi), sargı (Wrap) eğirme yöntemi (Selfil, Prafil, gibi), sargı+büküm eğirme yöntemi (MJS, Dref III, Plyfil, RJS gibi), bükümsüz eğirme yöntemi (Twilo, Bobtex gibi), yeni iplik yapıları, yüzey karakteristiği ve geometrisi, yapısal özelliklerin iplikle ilişkisi (Sıkıştırma, rijidite, mukavemet özellikleri, düzgünsüzlük parametreleri gibi)

  TEKSTİL İPLİK FABRİKALARI TASARIMI PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
  İplik işletmelerinde organizasyon ve yönetim (Tekstil iplik işletmesi, organizasyon, yönetici, yönetim teorileri, işgörenler, uygulamalar), bir iplik işletmesinin programlı çalışması (İş programının amacı, satış programı, üretim programı, sarfiyat programı, sınai maliyetler, stoklar ve alımlar, finansman durumu, iplik fabrika tasarımları, koşullara göre ürün tasarımları, iplik fabrikalarında Kalite Güvence Sistemi(KGS), Toplam Kalite Yönetimi (TKY) stratejisi ve ISO 9000 uygulamaları.

  YÜZEY KİMYASI VE KOLLOİTLER
  Tanecik Boyutlandırma ve Tanecik Boyutu Ölçüm Teknikleri, Elek Analizi ve Tanecik Boyutu Dağılımı, Gözeneklilik Belirleme Teknikleri, Katılarda Özgül Yüzey Alanı Belirlemesi, Porozimetri, Gözenek Boyutu, Dağılımı ve Belirlenmesi, Gözenek Hacmi Dağılımı ve Belirlenmesi, Moleküler Elekler ve Yüzey Özellikleri, Katılarda Yüzey Asitliği ve Belirlenmesi: Hammett İndikatörleri, Yüzey Aktif Maddeler ve Fizikokimyasal Özellikleri, Kolloit Terminolojisi, Kolloit Elde Etme Yöntemleri, Kolloitlerin Optik Özellikleri, Kolloit Çözeltilerinin Kinetik Özellikleri, Kolloit Çözeltilerinin Viskozitesi, Kolloit Çözeltilerinin Elektriksel Özellikleri

Tekstil ve konfeksiyon teknolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |