Home > Yüksek Lisans Programları > Psikoloji > Çankaya > Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek Lisans programına giriş için; en az dört yıllık bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmak ve giriş koşullarını yerine getirmek şartı aranır.
 • Program tanımları
  Öğrenciler ilgili alanlarına göre ve danışmanlarının onayı ile Psikoloji Anabilim Dalı ya da diğer Anabilim Dalları tarafından Yüksek Lisans düzeyinde açılan derslerden en az 12 kredilik ders seçmek zorundadır.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  PSİ 607 Araştırma Yöntemleri I
  Bilimsel yöntemin temel kavramlarının, deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması;  bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması ve ilgili yöntemlerin tanıtılmasını içerir.

  PSİ 608 Araştırma Yöntemleri II

  PSİ 634 Deney Düzenlemenin İstatistiksel İlkeleri
  Varyans analizi; katışık varyans analizi; bileşik regresyon ve korelasyon; faktörlü, dengeli ve latin-kare deney düzenlerinin genel ilkeleri ve uygulaması; parametrik olmayan bazı istatistiksel tekniklerin genel ilke ve uygulamaları.

  PSİ 638 Test ve Ölçek Geliştirme
  Test geliştirmenin temel ilkeleri ; test standardizasyon ve norm saptaması; testin el kitabının hazırlanması; psikofizik, bireysel ayrılıklar ve sosyal psikolojide ölçmeyi vurgulayarak ölçekleme ve yöntemlerinin incelenip uygulanması

  PSİ 641 Sosyal Psikolojide Temel Konular
  Sosyal Psikolojide konuların temel kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde eleştirmeli bir biçimde tartışılması

  PSİ 643 Sosyal Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar
  Sosyal Psikolojide temel kuramsal yaklaşımların, bu yaklaşımların günümüzdeki statülerinin eleştirmeli bir biçimde incelenmesi

  PSİ 644 Sosyal Psikolojide Seçme Konular
  Sosyal Psikoloji alanının seçme konuların, yeni yayınlara ağırlık verilerek derinlemesine tartışılması.

  PSİ 699 Psikoloji Semineri
  Psikolojinin bütün alanlarında tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapan öğrencilerin, özellikle Yüksek Lisans tez çalışmalarına hazırlanmaları amacıyla belirli bir konuyu seçip incelemeleri ve derste sunmalarının esas olduğu bir seminer programının uygulanması.

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |