Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  Programın amacı bireylerin sınıf öğretmenliği ile ilgili doktora düzeyinde bilgi, beceri ve tutumlar kazanmasını sağlamaktır. Program teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Küçükyılmaz, E. Aysın. "Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi", Anadolu Üniversitesi, 2003. Güven, Bülent. "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Alan Bağımlılık ve Alan Bağımsızlık Stillerine Uygun Olarak Düzenlenen Öğretim Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi". Anadolu Üniversitesi, 2003. Deveci, Handan. "Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi". Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, 2002.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanmaktadır. Fakülte öğrencilerinin hizmetine sunulan 110 bilgisayarlı 6 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki tüm bilgisayarlar internete bağlı olup uygulama çalışmaları için uygundur. Öğrenciler bölüm binasına 300 metre uzaklıktaki ana kütüphaneyi kullanabilmektedirler. Öğrenciler eğitimle ilgili birçok kitap ve süreli yayına, çeşitli veri tabanlarına ve elektronik yayına ulaşbilmektedirler


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  İSÖ603     İlköğretimde Program Değerlendirme Yaklaşımları     
  İSÖ611     İlköğretim Programları ve Öğrenme Yaklaşımları     
  İSÖ890     Tez

  Seçmeli Dersler
  ARY521     Nitel Araştırma Yöntemleri     
  ETK500     Bilim Etiği
  İSÖ602     Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları     
  İSÖ608     İlköğretimde Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
  İSÖ609     Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

  2. Yarıyıl
  İSÖ601     İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Stratejileri     
  İSÖ890     Tez

  Seçmeli Dersler
  İSÖ606     Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar     
   
  3. Yarıyıl  
  İSÖ604     İlköğretimde Araştırma Sorunları
  İSÖ605     İlköğretimde Seminer     
  İSÖ892     Tez     

  Seçmeli Dersler
  İSÖ607     İlköğretimde Dramadan Yararlanma     
   
  4. Yarıyıl
  İSÖ890     Tez     

  Seçmeli Dersler
  İSÖ610     Matematik Eğitiminde Seçme Konular     
   
  5. Yarıyıl 
  İSÖ890     Tez
   
   

İlköğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |