Seramik Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  Bölüm çok sayıda yabancı üniversite, araştırma laboratuarı ve özellikle seramik sektörüyle yakın ilişkiler içerisindedir. Bölüm laboratuarları geleneksel ve ileri teknoloji malzemeleri alanında bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan modern araştırma alet ve cihazlarıyla donatılmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi içerisinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), seramik üreticileri ve Anadolu Üniversitesi'nin katkılarıyla kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM) de yer almaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü mezunlarının geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji alanında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan kurumlarda da iş bulmaları amaçlanmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölüm elemanlarının çalıştığı araştırma konularından bazıları şunlardır:
  · Demir ve demir dışı malzemelerin yüksekhızlarda işlenmesinde kullanılanılacak yeni SiAlON kesici uçların geliştirilmesi.
  · Sensör uygulamalarında kullanılan nano boyuttaki elektroseramik tozların hidrotermal sentezi
  · Alumina esaslı kesici aletler
  · Piezoelektrik kompozit üretimi
  · Elekroseramiklerin, içyapısının kontrollü tane büyümesi ile mikroyapı kontrolü
  · Seramik filtreler
  · Seramiklerin kaynaklanması
  · Cymbal Transdüserlerin üretimi ve uygulamaları
  · Geleneksel seramik endüstrisi uygulamalarında kullanılan ileri seramikler
  · Arkeometri
  · İleri seramik tozlarının granülleştirilmesi
  · Bor karbür- Aluminyum kompozitleri
  · Piezoelektrik Kompozit Transdüserlerin modellenmesi
  · Çoklu Katyon Katkılı ve geçirgen SiAlONseramikleri
  · Geleneksel seramik endüstrisi atıklarının geri dönüşümü
  Bölüm, 1999 yılından bu yana uluslararası dergilerde (SCI) yayınlanmış 150'yi aşkın makale, 150'den fazla konferans bildirisi ve 5 adet patent sahibidir. Dört senede ulaşılan bu rakamlar bölümün dinamik ve üretken araştırma ortamının açık bir göstergesidir.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü birçok yabancı üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle işbirliği sürdürmektedir. Bu kurumlar:
  · Cambridge Üniversitesi, İngiltere
  · Karlsruhe Üniversitesi, Almanya
  · Newcastle Üniversitesi, İngiltere
  · Monash Üniversitesi, Avustralya
  · Stockholm Üniversitesi, İsveç
  · Shanghai Seramik Enstitüsü, Çin
  · Tsinghua Üniversitesi, Çin
  · Bath Üniversitesi, İngiltere
  · Penn State Üniversitesi,ABD
  · Eindhoven Teknik Üniversitesi, Hollanda
  · Fraunhofer Enstitüsü, Almanya
  · Evo Silikat Araştırma Merkezi, Almanya
  · NASA, ABD

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların hepsi internet bağlantılıdır ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaçları olan bilgisayar programlarına sahiptirler. Bütün öğrenciler bilgisayar laboratuarından yararlanabilirler.
  Laboratuar Olanakları
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği aşağıdaki eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler ders ve araştırma aktiviteleri için bu olanakları kullanma hakkına sahiptirler.

  Malzeme Süreçler Laboratuvarı I
  Toz boyut analizi, yoğunluk ölçümü, yer ve duvar karosu, sağlık gereçleri, porselen üretimi gibi geleneksel seramik üretim süreçleri bu laboratuarda yapılmaktadır. Her türlü seramik hammaddelerinin öğütülmesi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu için gerekli cihazlar bu laboratuarda mevcuttur.

  Malzeme Süreçler Laboratuvarı II
  Malzemenin mukavemet, sertlik, kırılma davranışı, mekanik dayanım gibi özellikleri bu laboratuarda test edilmektedir.

  Genel Karakterizasyon Laboratuarı
  Genel Karakterizasyon Laboratuarı numune hazırlama ve analiz etme olanakları sunmaktadır. Bu laboratuarda bulunan cihazlar şu şekilde sıralanabilir:
  · Optik Mikroskop
  · Isı Mikroskobu
  · Cıvalı Porozimetre
  · Mikrosertlik Ölçüm Cihazı
  · Viskozimetre (Brookfield ve Döner Silindirli)
  · Gaz Piknometresi
  · Tane Boyutu Analiz Cihazı
  · Renk Spektrometresi ve Parlaklık Ölçüm Cihazı

  X Işınları Difraktometre (XRD) Laboratuvarı
  Hammaddelerin, pişmiş ve pişmemiş seramik bünyelerin, sırların ve diğer malzemelerin bünyesinde bulunan mineral bileşiklerinin kalitatif ve kantitatif analizi için kullanılmaktadır. 1998 model, tamamen bilgisayar kontrollü difraktometre sistemi bu laboratuarda bulunmaktadır. Sistem, 60000 fazın otomatik tanımlanması, kalitatif ve kantitatif minerolojik analiz ve diğer programları içermektedir. Ayrıca mevcut difraktometreye 1500 °C'ye kadar çıkabilen fırın eklenebilmekte ve artan sıcaklıkla numunede meydana gelenfaz dönüşümleri ve kimyasal reaksiyonlar dinamik olarak analiz edilebilmektedir.

  Termal Analiz LaboratuvarıTG-DSC ÜNİTESİ
  : Bir malzemenin sıcaklık artışı ile bünyesinde meydana gelen değişimleri belirlemekte kullanılır. Malzeme bünyesinde meydana gelen ağırlık değişimleri termogravimetri (TG), ekzotermik yada endotermik reaksiyonlar sonucu meydana gelen sıcaklık değişimleri diferansiyel termal analiz (DTA) ile tespit edilir. Özellikle seramik hammaddelerinin sıcaklık artışı ile uğradığı ağırlık kayıplarının ve bünyelerinde meydana gelen reaksiyonların hangi sıcaklıklarda meydana geldiği, reaksiyon cinsi ve şiddeti, böylelikle de hammaddelerin termal davranışları belirlenmektedir. 1998 model tamamen bilgisayar kontrollü simultane TG-DTA (DSC) cihazı 0,1-50 C/dk ısıtma hızları ile 1500 °C'ye kadar çıkabilmektedir.

  DİLATOMETRE ÜNİTESİ:
  Bir malzemenin sıcaklık karşısında bünyesinde meydana gelen boyutsal değişimlerin (genleşme ve büzülme) ölçümünde kullanılır. 1998 model, tamamen bilgisayar kontrollü dilatometre cihazı 0,1-50 C/dk ısıtma hızları ile 1500 °C'ye çıkabilmektedir.

  SIR-BÜNYE UYUM CİHAZI :

  Sırlanmış numunelerin kontrollü ısıtma hızlarında ısıtılarak, sır ve bünyenin ısıl genleşme katsayıları farkına göre sırda oluşan basma yada çekme gerilmelerinin varlığının belirlenmesinde kullanılır. 1998 model, tamamen bilgisayar kontrollü sır-bünye uyumu test cihazı 0,1-50 C/dk ısıtma hızları ile 1200 C'ye kadar çıkabilmektedir.

  Metalografi Laboratuvarı
  Malzemelerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. Büyüteçten başka optik alet gerektirmeyen makroskopik metalografi ile optik ve elektron mikroskoplarının kullanıldığı mikroskobik metalografi ile malzemeler incelenir. Metalografik işlemler numunenin hazırlanması ile başlar. Numunenin hazırlanmasında ilk işlem bütünden onu temsil eden örneğin alınmasıdır. Yeterli büyüklükteki örnek, mekanik kesme cihazları ile kesilerek alınır. Numune kalıplanır ve parlatılmaya hazırlanır. Numunelerin parlatılması mekanik parlatma, elektrolitik parlatma şeklinde yapılabilir. Dağlama işlemi tamamlanan numuneler optik mikroskopta incelenecek duruma gelmiştir. Numuneden istenilen bölgelerden fotoğraflar alınarak, numunenin iç yapısı hakkında bilgiler derlenir.
  Metalografi laboratuarı numune kalıplama, kesme, zımparalama, parlatma ve dağlama için gerekli olan bütün ekipmanı sağlayacakkapasitededir. Laboratuarda bulunan gereçler:
  · Numune kesme işlemi için SiC ve elmas diskler
  · Kalıplama malzemeleri
  · Manuel ve otomatik parlatma cihazları

  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Mikroanaliz Laboratuarı
  Tozların, seramik ve diğer malzemelerin yüzey ve kesitlerinin, yüksek büyütmelerde (100.000 katın üstünde) morfolojik ve kimyasal analizi için kullanılmaktadır. Malzeme yüzeyi ve kesitinde bulunan her türlü hatalar (örneğin sır yüzeyinde bulunan siyah nokta, pinhole ve diğer hatalar) rahatlıkla incelenebilir ve mikron boyutunda bölgelerin kimyasal analizleri, faz haritalaması, renkli kompozisyon görüntülemesi vb. yapılabilir. Laboratuvarda, ikincil elektron ve geri saçılan elektron görüntü sistemi taramalı elektron mikroskobu (SEM); tamamen bilgisayar kontrollü, dijital işlemcili ve bor-uranyum arası tüm elementleri kapsayan mikro analiz (EDX) sistemi ve karbon ve altın kaplama cihazları bulunmaktadır.

  Elektroseramik Laboratuvarı
  Elektroseramik laboratuvarında piezoelektrik, kapasif ve dirençsel transdüserlerin tasarımı yapılmakta, prototipler üretilmekte ve özellikleri ölçülmektedir. Transdüserlerin DC ve AC altındaki davranışları incelenmektedir: bu amaçla özel cihazlardan yararlanılmaktadır. Bunlarda bazılarını şöyle sıralayabiliriz: HA419a direnç-kazanç faz analizörü; bu cihazla kapasif, rezistiv ve endüktiv devre elemanlarını 40Mhz'e kadar özellikleri belirlenebilmektedir. ICR; düşük ve sabit frekanslardaki özellik belirleme amacı ile kullanılır
  · Agilent Marka - 54624A Osiloskop
  · MTI-2000 Fotonik Sensör
  · HP-4194A Direnç / Faz-Kazanç Analiz Ünitesi
  · WF 1944 Çok Amaçlı Sentezleme Ünitesi
  · HSA-4011 Yüksek Hızlı ve Çift Kutuplu
  Yükseltici
  · SR830 DSP Ünitesi
  · TREK-Model 6100
  · Piezo d33 Test Cihazı

  Standart Testler laboratuvarı
  Üyelerinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kurulan ürün test laboratuvarında, sağlık gereçlerinde TSE testlerinin tamamını, kaplama malzemelerinde ise TSEN ISO 10545 serisi standart testlerinin tamamına yakını yapılabilmektedir. Bu laboratuvarın akreditasyonu için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca SAM, dünya seramik laboratuvarları birliği (CERLABS) üyesi olarak, dünyadaki diğerlaboratuvarlar ile işbirliği içindedir. Laboratuvarlar arası "roundrobin" standart test çalışmalarına katılmakta ve çeşitli ülke laboratuarları ile karşılıklı test sonuçlarının tanınması yönünde girişimde bulunmaktadır.

  Kütüphane
  Yunus Emre Kampüsü'ndeki ana kütüphaneye ek olarak İki Eylül Kampüsü'nde de mühendislik öğrencilerinin kullanabileceği bir kütüphane yapımı sürmekte ve birkaç yıl sonra tamamlanması beklenmektedir.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  SRM890     Tez
  SRM891     Tez    

  Seçmeli Dersler
  MLZ610     Kinetik    
  SRM601     Katılarda Difüzyon    
  SRM602     Geçirimli Elektron Mikroskobu ve Tane Sınırları    
  SRM603     Oksit Camlarda İyonik Difüzyon
  SRM604     Seramik Sensörler
  SRM605     Sinterleme Analizi
  SRM606     Yapısal İleri Teknoloji Seramikleri    
  SRM607     Seramik Toz Üretim Teknolojileri
  SRM608     Ferroelektrik Malzemeler ve Cihazlar
  SRM609     Taramalı Elektron Mikroskobu ve Mikroanaliz Teknikleri
  SRM611     İleri Kompozit Malzemeler
  SRM612     Kristal Anizotropi    
  SRM614     Kolloid Kimyası ve Reolojik Davranışları
  SRM615     Seramik Üretiminde Kütle ve Enerji Hesaplamaları
  SRM616     İnorganik Pigmentler ve Pigment Etkileşimleri
  SRM617     Cam Bilimi ve Teknolojik İlerlemeler
  SRM618     Endüstriyel Sırlarda Yapı-Özellik İlişkileri
  SRM619     Özel X-Işını Teknikleri ve Uygulamaları
  SRM620     Spintronik ve Uygulamaları
   
  3. Yarıyıl
  SRM890     Tez
   
  4. Yarıyıl
  SRM890     Tez


  DERS İÇERİKLERİ


  SRM     601    Katılarda Difüzyon                       3+0      7,5
  Giriş; Difüzyon Eşitlikleri; Alaşımlarda Difüzyon; Konsantrasyon Gradyanının Difüzyona Etkisi; Metalik Olmayan Malzemelerde Difüzyon; Difüzyona Elverişli Ortamlar ve Yayınma Yolları; Katılarda Isısal Difüzyon ve Elektroliz.
   
  SRM     602    Geçirimli Elektron Mikroskobu ve Tane Sınırları       3+0      7,5
  Tane Sınırlarının Önemi; Tane Sınırlarının Sınıflandırılması; Düşük Açılı Tane Sınırları ve Özellikleri; Yüksek Açılı Tane Sınırları ve Özellikleri; Farklı Faz Tanelerinin Oluşturduğu Tane Sınırları; Seramik-Metal Ara Yüzeyleri; Tane Sınırlarını İncelemek için Kullanılan Teknikler; Geçirimli Elektron Mikroskopları; Karanlık Alan; Aydınlık Alan; Fresnel Odakdışı ve Yüksek Ayırma Gücü ile Elde Edilen Görüntü Teknikleri; Elektronların Difraksiyonu; Difraksiyon Paternlerin Çözümlenmesi; Kimyasal Analiz Teknikleri; Enerji Saçılımlı X-Işınları Spektrometresi; Paralel Elektron Enerji Kaybı Spektrometresi.

  SRM     603    Oksit Camlarda İyonik Difüzyon   3+0      7,5
  Oksit Camların Yapısı; Cam Yapısının Deneysel İnceleme Metotları; Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlar; Cam Difüzyon Mekanizmaları; Kimyasal Difüzyon; Safsızlık Difüzyonu; Aktivasyon Enerjisi ve Frekans Faktörü; Sebep Sonuç İlişkileri.

  SRM     604    Seramik Sensörler                        3+0      7,5
  Seramik Sensörlerin Fiziksel-Kimyasal ve Teknolojik Temelleri; Seramik Sensör İşlemlerinin Fiziksel ve Kimyasal Temelleri; Seramik Sensörlerin Teknolojik Temelleri; Seramik Nem Sensörleri; Yarıiletken Nem Sensörleri; Seramik Nem Sensörlerinde Gözenekli Yapı ve Hassaslık Kontrolü; Seramik Nem Sensör Parametrelerinin Testi ve Stabilizasyonu; Katı Elektrolitlerden Elde Edilen Seramik Nem Sensörleri; Seramik Gaz Sensörleri; Seramik Alkol Sensörleri; Seramik Oksijen Sensörleri; Diğer Gazlar için Seramik Sensörler; Seramik Sıcaklık Sensörleri; NTC-Termistörleri; PTC-Termistörleri; CTR-Termistörleri (Kritik Sıcaklık Resistörleri); Kapasitif Seramik Sıcaklık Sensörleri; Seramik Basınç Sensörleri; Çok Fonksiyonlu Seramik Sensörleri; Seramik Sensörlerin Uygulamaları.

  SRM     605    Sinterleme Analizi                         3+0      7,5
  Sinterlemeye İlişkin Terimlerin Hatırlanması; Seramiklerde Üretim Süreci; Mikroyapı ve Sinterlenme İlişkileri; Sinterleme Analiz Teknikleri; Katıhal Sinterlemesi; Sıvı Faz Sinterlemesi; Viscos (Bol Sıvı Faz) Sinterleme; Herring’s Ölçek Kuralı; Sinterleme Haritaları; Sinterlenme Sırasında Oluşan Deformasyonlar ve Önlenmesi; Basınç Destekli Sinterleme Teknikleri (Dövme Sinterleme; Sıcak Pres Sinterleme vb.); Diğer Sinterleme Teknikleri (Geçici Sıvı Faz Kullanarak Sinterleme; Reaksiyon Sonucu Sinterleme; Mikrodalga Yoluyla Sinterleme vb.); Farklı Seramik Sistemlerinde Kullanılan Sinterleme Tekniklerinden Örnekler; Tane Büyümesi (Normal Tane Büyümesi; Abartılı Tane Büyümesi; Anisotropik Tane Büyümesi vb.).

  SRM     606    Yapısal İleri Teknoloji Seramikleri                                    3+0      7,5
  Yapısal İleri Teknoloji Seramiklerin Önemi; Geleneksel Seramikler ile Karşılaştırılması; Yapısal İleri Teknoloji Seramiklerin Sınıflandırılması; Oksit Olmayan Seramiklerin Genel Özellikleri; Üretimleri ve Uygulama Alanları; Silisyum Karbür; Silisyum Nitrür; Sialonlar; Bor Nitrür; Bor Karbür; Oksit Seramiklerin Genel Özellikleri; Üretimleri ve Uygulama Alanları; Alümina; Müllit; Zirkonya.

  SRM     607    Seramik Toz Üretim Teknolojileri                                  3+0      7,5
  Seramik Toz Üretim Metodlarına Giriş; Homojen Solüsyonlardan Çöktürme Yoluyla Toz Üretimi; Tuz Eriyik İçinde Toz Üretimi; Sol-Jel Tekniğiyle Toz Üretimi; Çözülebilirlik-pH Grafiklerinin Okunması; Çekirdeklenme ve Büyüme Kinetikleri; Toz Üretiminde Boyut ve Şikel Kontrolü; Kompozit ve Çok Fonksiyonlu Toz Üretim Teknikleri.

  SRM     608    Ferroelektrik Malzemeler ve Cihazlar         3+0      7,5
  Kristal Yapı ve Ferroelektrik Özellik; Kendiğinden Polarizasyonun Orjini; Elektrik Alanı Kaynaklı Gerinim; Elektrooptik Etki; Ferroelektriklerin Uygulamaları; Yüksek Geçirgenli Dielektrikler; Pyroelektrik Cihazlar; Piezoelektrik Malzemeler; Piezoelektrik Rezonans; Piezoelektrik Transformatörler; Ultrasonik Transdüserler; Yüzey Akustiği Dalga Cihazları; Piezoelektrik Tepkileyiciler; Ultrasonik Motorlar; Elektrooptik Cihazlar; Elektrooptik Seramikler; Dalga Modulatörleri; PTC Malzemeler; PTC Fenomeni; PTC Termistörler; Tane Sınırı Katmanlı Kapasitörler; Kompozit Malzemeler.

  SRM     609    Taramalı Elektron Mikroskobu ve Mikroanaliz Teknikleri                   3+0      7,5
  Giriş; Mikroyapı Niye Önemlidir?; Neden Elektron Mikroskoplarına Gereksinim Vardır?; Mikroyapıyı İncelemek İçin Kullanılan Teknikler Nelerdir ve Neden Değişik Türde Mikroskoplar Kullanılır?; Numune Hazırlama Nasıl Yapılır?; Numune Elektron Etkileşimleri Sonucu Oluşan Sinyaller; Sinyallerin Oluşum Derinlikleri ve Kullanımı; Taramalı Elektron Mikroskopları (SEM) ve Elektron Mikroskobunun Parçaları; Enerji Saçılımlı X-ışınları Spektrometresi (EDX) ve Dalga Boyu Saçılımlı X-ışınları Spektrometresi (WDX) ile Kimyasal Analiz   SEM’de EDX ve WDX Kimyasal Analiz Tekniklerinin Kullanılması; En İyi Görüntü ve Güvenilir Kimyasal Analiz Eldesi için Bilinmesi Gereken Parametreler; SEM’de Parametrelerin Etkisinin Gösterilmesi; Çevresel SEM (ESEM) ve Diğer Mikroskop Teknikleri ile SEM’in Karşılaştırılması; Farklı Numunelerin SEM’de İncelenmesi.

  SRM     611    İleri Kompozit Malzemeler           3+0      7,5
  Kompozitlerin Sınıflandırılması; Seramik Matrisli Kompozitler; Nanokompozitler; Lamine Kompozitler; Metal-Matrisli Kompozitler; Kompozit Malzemelerde Matris ve Takviye Fazlarının Özellikleri ve İstenilen Şartlar; Kompozit Malzemelerde Isıl Genleşme Farklılıklarının Etkileri; Kompozitlerin Kırılma Mukavemeti; Kompozitlerin Mekanik Özellikleri; Kompozitlerin Kırılma Mekanizması; Tokluk Mekanizmaları; Ara Yüzey Özellikleri ve Isıl Gerilmeler; Isıl Şok Parametreleri; Takviye Fazı İlavesiyle Seramiklerdeki Yük-Gerilme Davranışları.

  SRM     612    Kristal Anizotropi                         3+0      7,5
  Giriş ve Genel Bakış; Geçirgenlik; Polarizasyon Mekanizmaları; Dağıtım ve Eşdeğer Devreler; Yüksek Voltaj İzolatörleri; Elektriksel Bozunum Mekanizmaları; Altlıklar ve Paketleme; Kalın ve İnce Film Prosesleri; Direnç; Elektronik İletkenlik; Sabitlenmiş Rezistörler; PTC ve NTC Termistörler; Varistörler ve Bariyer Katmanlı Kapasitörler; Nem Sensörleri ve Kimyasal Sensörler; Seramik Elektrotlar ve Süper İletkenler; İyonik İletkenlik ve Piller; Kapasitörler; Disk; Boru Şekilli ve Çok Katmanlı; Düşük K Sabiteli Seramikler; Termal İletkenlik Katsayısı; Mikrodalga Dielektrik Rezonatörleri.

  SRM        614     Kolloid Kimyası ve Reolojik Davranışlar        3+0      7,5
  Kolloidlerin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması; Kolloidal Sistemler ve Arayüzeyin Önemi; Kinetik Özellikler; Yüzey Gerilmesi ve Yüzey Enerjisi Tanımları; Gibbs Adsorpsiyon Eşitliliği; Adhezyon, Kohezyon ve Yayılma; Katılarda Fiziksel Adsorpsiyon; Langmuir İzotermi; Freundlich Adsorpsiyon İzotermi; BET Adsorpsiyon Teorisi; Arayüzeyler ve Arayüzeylerde Elektriksel Taşınım; Elektriksel Çift Tabaka ve Zeta Potansiyeli; DLVO Teorisi; Kolloidal Kararlılıklar; Flotasyon; Yüzey Aktif Maddeler; Islatma; Reolojik Davranışlar; Pseudoplastisite; Dilatant Davranış; Tiksotropi; Viskoziteye Etki Eden Faktörler; Reoloji Uygulamaları; Kil Çamurlarının Kararlılığı; Alçı Döküm, Seramik Sırlar.

  SRM        615     Seramik Üretiminde Kütle ve Enerji Hesaplamaları            3+0      7,5
  Kütle denkliklerinin esasları; reaktif olmayan madde denklikleri; geri döngü, bypas ve endüstriyel uygulamalar; gaz ve sıvı yakıtlar, Entalpi değişimlerinin hesaplanması ve enerji denkliklerinin açık ve kapalı sistemlere uygulanması; reaksiyonlu sistemlerde enerji denklikleri; soda kireç ve çimento endüstrilerinde enerji denklikleri; seramik karışımlarının formülasyonu, seramiklerde faz diyagramları; katı-sıvı fazlar arasında denge ilişkileri; seramik endüstrisinde fırın tasarımı.

  SRM        616    İnorganik Pigmentler ve Pigment Etkileşimleri           3+0      7,5
  Işık ve Renk; Renk Ölçüm Yöntemleri; İnorganik Pigmentler; Tanımlanması; Sınıflandırılması ve Kristal Yapıları; Pigment Üretim Süreçleri; Geleneksel Yöntem; Sol-jel Yöntemi; Seramik Endüstrisinde Kullanılan İnorganik Pigmentler; Sır İçerisinde Kullanılan Pigmentler; Bünyede Kullanılan Pigmentler; Otomotiv ve Plastik Endüstrisinde Kullanılan İnorganik Pigmentler; Sır-Pigment ve Bünye-pigment Etkileşimleri.

  SRM     617    Cam Bilimi ve Teknolojik İlerlemeler                                      3+0            7,5
  Giriş; Mevcut Cam Sistemlerinin Günümüz Gereksinimlerini Karşılamayan Yönleri ve Bunları İyileştirme Çalışmaları; Teknik Cam Dünyasında Yaşanan Gelişmeler; Camın Malzeme Olarak Diğer Disiplinlerle İlişkileri ve Bunun Son Üründeki Yansımaları; Yeni Cam Üretim Süreçleri; Maliyeti Düşürücü Tedbirler; Teknoloji Tasarım İlişkisi; Son Üründe Kaydedilen Yeni Özellikler ve Karakterizasyon; Çevre Bilinci ve Üretime Etkileri.

   
  SRM     618    Endüstriyel Sırlarda Yapı-Özellik İlişkileri                   3+0           7,5
  Giriş; Amorf Kaplama Malzemelerin 21.Yüzyıl Sanayii ve İnsan Yaşantısındaki Önemi; Hızlı Pişirim Teknolojisinde Kullanılan Belli Başlı Sır Sistemleri; Sır Üretiminde Alternatif Hammadde Kaynaklarının Değerlendirilebilme Olasılıkları; Hammadde Bazlı Maliyet Analizi ve Yeni Üretim Süreçlerine Adaptasyon; Hızlı Pişirime Uygun Firitlerin Sentezi; Yeni Firit Sistemlerinin Sırda Kullanımı; Ham Sırlarda Yaşanan Teknolojik Gelişmeler; Yeni Ürünlerin Yapı-Özellik İlişkilerinin Detaylı İncelenmesinde Başvurulan Çok Yönlü Karakterizasyon Teknikleri; Amorf Kaplama Malzemelerin Gelişiminde Sektör-Çevre İlişkileri; Mikro Yapı Kontrolü Neticesinde Elde Edilen Yeni Ürünlerin Mevcut Standartlara Uygunluğu.

  SRM     890    Tez                                                  0+1       30

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |