Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Program

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Program - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru Koşulları:

  1. Dört yıllık bir programdan lisans diploması;
  2. 45 LES puanı;
  3. 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması (son iki yıl için);
  4. Resmi transkript;
  5. Akademik geçmiş ve iş deneyimlerini özetleyen CV;
  6. TOEFL belgesi (550/213 - eski/yeni sistem);
  7. İki referans mektubu.
 • Program tanımları
  Programı Hakkında:

  Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencileri iş yaşamına, sanat yönetimi alanında profesyonel bilgi gerektiren pozisyonlara hazırlayan bir programdır. Yönetim bilgisi ile sanatsal kuramın zengin bir karşımını içeren program, sanat yönetimi tekniklerinin yanı sıra organizasyonel yapı ve personel yönetimi, güncel sanat konuları, fon bulma, küratöryal çalışmalar, sergi yönetimi, sanatta reklam, müze yönetimi, sanat eleştirmenliği, kamusal sanat ve sanat pazarlamasını da içermektedir. Müfredat öğrencilere, akademik kadro yönetiminde bir sergi hazırlama deneyimi de sunar. Ek olarak, program galeri ve müze yöneticiliği, sahne sanatları bilgisi ve güncel sanat ile sanat eleştirisine ilişkin kuramsal kavrayışa yer verir.

  Özellikleri:
  Yeditepe Üniversitesi’nin Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programı, öğrencilere Türkiye’de Sanat Yönetimi alanında önemli kariyer fırsatları sunan öncü bir programdır. Programın amacı, müze ve sanat galerisi yöneticileri, küratörler, sergi yöneticileri, festival/bienal yöneticileri yetiştirmektir. Program, müzeler, kar amacı güden ve gütmeyen galeriler ve sanat kurumları ile işbirliği ve bölgesel sanat programları, kamusal sanat projeleri ve sanat festivali/bienallerinde profesyonel ve gönüllü çalışmalar yapmayı da içermektedir.

  Organizasyonların etki ve değerini arttıracak stratejilere, yönetimsel süreç ve tutumlara odaklanan Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başarılı bir sanat yönetimi için çağdaş sanat ve yönetim bilgisinin yanısıra, kapsamlı sanat organizasyonları sürecinde yerel yönetimlerle kurulması gerekli ilişkilere yönelik süreci de eğitiminde barındırmaktadır.

  Kariyer Olanakları:
  • Sanat Yöneticisi
  • Galeri Yöneticisi
  • Müze Yöneticisi
  • Sergi Yöneticisi
  • Küratör
  Tezli ve Tezsiz Seçenekler:
  Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçeneği bulunmaktadır. Yüksek Lisans sonrası eğitimini sürdürmeyi düşünen öğrenciler tezli seçeneğe yönlendirilir. Tez, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ve yönetmeliğin gereklerini tam olarak yerine getirmelidir. Tezli seçenek için en az 24 kredilik ders alma zorunludur.
  Çalışma yaşamına atılmak isteyen ve lisansüstü eğitimine devam etmeyi düşünmeyen öğrencilere ise tezsiz seçenek önerilir. Tezsiz Yüksek Lisans seçeneğinde öğrencinin en az 33 kredilik ders alması zorunludur. 

  Bilimsel Hazırlık Programı:
  Lisans eğitimini sanat yönetimi alanında tamamlamayan öğrenciler bir bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel hazırlık derslerinin iki dönem içinde tamamlanması  zorunludur.


  YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

  SONBAHAR DÖNEMİ

  Sanat Yönetiminin Temelleri
  Sanatta Organizasyon Yapısı  ve Personel Temini
  Sanatta Çağdaş Konular
  Seçmeli

  İLKBAHAR DÖNEMİ

  Sanatta Gelişim ve Fon Bulma
  Küratoryal Sorunlar
  Sanat Yazarlığı
  Seçmeli
  Sanat Yönetimi Semineri

  DERS İÇERİKLERİ

  ARTM 501 Sanat Yönetiminin Temelleri
  Bu ders öğrencilerin sanat organizasyonu modellerinin yanı sıra sanat yönetiminin tarihini, sanat yöneticilerinin rollerini ve yeteneklerini kavramalarını amaçlar. Program boyunca öğrencileri çalışma dünyasına hazırlamak amacıyla ulusal ve uluslararası sanat çevreleri ve kurumlarının nitelikleri de incelenir. Program, sanat yöneticisinin rolüyle ilgili çok geniş bir bilgi sağlar; çelişen felsefeler, finansal ve yasal sınırlar gibi doğabilacek pek çok zorluğun altını çizer ve bu sorunları çözebilmek için kullanılabilecek olanakları tanımlar.

  ARTM 503 Sanatta Organizasyon Yapısı ve Personel Temini
  Bu ders, sanat yönetimi alanındaki organizasyon ilkelerini, organizasyon şemasını, söz konusu organizasyonlarda çalışacak personelin profilini belirler; mütevelli heyet ve profesyoneller yanısıra, sanat organizasyonlarında çalışacak gönüllülerin sağlanması yöntemleri üzerinde durur. Sanat yönetimi alanında özel amaçlar için gerekli olan vaka incelemeleri İstanbul’daki önemli sanat kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülecektir.

  ARTM 505 Sanatta Çağdaş Konular
  Bu ders, öğrencilerin çağdaş sanat alanında çalışabilmeleri için, çağdaş sanatın temel  biçimsel, anlamsal özellikleri ve kullanılan malzeme hakkında konuşma ve eleştirme yeteneğini kazanmalarını amaçlar. Çağdaş sanatı izlerken, belli kriterleri kullanarak nesnel bakabilmeyi ve sanatın, içinde üretildiği sosyal/politik iklimi gözönünde bulundurarak değerlendirme yapmayı öğretmeyi hedefler. Öğrenciler, dönem bitiminde çağdaş bir sanatçının çalışmasını araştırıp çözümleyerek dinleyici karşısında konuşma yeteneklerini geliştirirler. Öğrencilerin, modern ve modern sonrası sanatın çağdaş kültür oluşumuna katkıda bulunma yollarını kavramasının hedeflendiği derste, tartışmalı sanat yapıtları temel alınarak sanat endüstrisindeki meydan okumaları yaratan son dönemin sanatsal, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik cephelerine odaklanılır.

  ARTM 502 Sanatta Gelişim ve Fon Bulma
  Bu derste, henüz kazanılmamış gelirin ne olduğu, gelirin sağlanma ve artırma yolları analiz edilecektir. Bir sanat kuruluşunun fon bulma programının nasıl geliştirileceği ve değerlendirileceği konusunun inceleneceği derste; Türkiye’deki tarihi sanat mekanları ve değerlendirilmesi, büyük sanat kuruluşlarında fon bulmanın rolü, fon bulmada büyük ve küçük sanat kuruluşlarının izlediği farklı politikalar işlenecek konular arasındadır.

  ARTM 504 Küratoryal Sorunlar
  Sergi oluşturmaya ilişkin teorik ve uygulamalı sorunların irdeleneceği derste, program kadrosunun yanısıra, sanat profesyonelleri ile sanat yönetimi, kayıt ve durum raporu, sanat eserlerinin nakledilmek üzere hazırlanması, koleksiyon depolama ve sergileme için çevresel standartlar ve bir küratörün profesyonel sorumlulukları konularının tartışılacağı oturumlar düzenlenecektir. Öğrenciler sergi planlaması, tasarımı ve yerleştirimi ile ilgili konuları incelemek üzere, akademik kadro ile birlikte sergiler hazırlayacaktır.

  ARTM 506 Sanat Yazarlığı
  Bir atölye çalışması olarak planlanan derste düzenli yazma ve eleştiri deneyimi edinecek olan öğrenciler; ön mektuplar, özetler, fon başvuruları, basın bildirileri, sergi ve performans notları yazarak bir yandan sanat, diğer yandan yönetim dünyasıyla ilişkilerin yürütülme biçimini öğreneceklerdir.

  ARTM 598 Sanat Yönetimi Semineri (Kredisiz)
  Sanat Yönetimi Semineri sanat kuruluşlarına ve bu kuruluşların stratejik süreçlerine ilişkin temel bir anlayış geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedef için sistemli düşünce, stratejik düşünce ve yaratıcı sorun çözümü açılarını vurgulayan bir sistem yaklaşımı kullanılır. Sanat kuruluşlarına giriş; düşünme, öğrenme, karar verme; organizasyon içi ve dışı çevre; küreselleşmenin sanat üzerine etkisi ve sanatta yeni eğilimler seminer konuları arasındadır.

  SEÇMELİ DERSLER

  ARTM 511 Sergi Yönetimi
  Bu dersin amacı öğrencilere on sekizinci yüzyıldan günümüze sanat sergileri hakkında bir bakış açısı kazandırmaktır. Ders ayrıca, sergi yönetimi disiplini konusunda öğrencilerin genel bir görüş sahibi olmalarını da hedefler. Sergi konsepti geliştirme, zaman yönetimi, kişiler arası ilişkilerde beceri ve sergi teknolojisi gibi konulara değinilecektir. Kuramsal çalışmaların yanısıra vaka incelemeleri yapacak öğrenciler, geliştirecekleri beceriyi bir uygulama projesi olan sergi yapımında gerçekleştirme fırsatı bulacaklardır.

  ARTM 513 Sanat Pazarlaması ve Tanıtımı
  Pazarlama teorileri ve uygulamalarını sanat ürünlerine ve hizmetlerine uyarlanabildiği haliyle ele alan bu ders, görsel sanatlar ve sahne sanatları kurumlarındaki pazarlama uygulamalarına kapsamlı bir yaklaşım içerir. Konular sanat izleyicisinin tespit edilmesini ve geliştirilmesini; doğrudan posta kampanyalarını, abonelik kampanyalarının oluşturulmasını ve güçlüklerini, medyada işlenişini ve grafik tasarımın rolünü kapsar.

  ARTM 515 Sanat Reklamcılığında Kampanya Tasarımı
  Sanat Reklamcılığında Kampanya Tasarımı dersi sanat pazarlaması sürecinde
  uygun ve yaratıcı bir mesaja rekramcılığın katkısını göstermek üzere tasarlanmıştır. Bu ders, Sanat Yönetimi öğrencilerine, geniş ölçekli bir sergiye reklam kampanyası geliştirebilmeleri için gerekli donanımı sağlayacaktır. Öğrenciler aynı zamanda, sanat için reklam kampanyalarında stratejik içerikler ile görsel iletişimin bir arada kullanılma yöntemlerini öğrenme olanağı bulacaklardır.

  ARTM 517 Çağdaş Sanat Müzeciliği Sorunları
  Müzeler, araştırma, eğitim, ve eğlence gibi amaçlarla insan ve çevresine dair maddi kanıtları toplayan, koruma altına alan, araştıran, iletişime açan ve sergileyen, toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde halka açık kalıcı kurumlardır. Çağdaş Sanat Müzeciliği Sorunları dersinde müze yöneticilerinin, küratörlerin, finans, pazarlama ve halkla ilişkiler yöneticilerinin işlevi ve müzenin telif haklarından, kredilerden, sigortadan, tasarımdan, yayınlardan, eğitimden, müze iletişiminden, gümrüklerden, taşımacılıktan, yerleştirmeden ve belgelemeden sorumlu diğer departmanlarının işleyişi incelenirken, kalıcı ve geçici sergi politikalarını belirleyen etmenler irdelenecektir.

  ARTM 519 Popüler Kültür Çalışmaları
  İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve başlangıçta yüksek kültürün tam karşıtı, düşük değerli bir yapılanma olarak görülen popüler kültür, bir yandan bir disiplin olarak kabul görürken; diğer yandan, modern sonrası sanatın dinamiklerinden biri olarak irdelenecektir.Bu ders öğrencilere, 1960’lardan sonra hakim olan ve Avrupa ve Amerikan kültüründe ve ardından tüm dünyada derin değişikliklere neden olan popüler kültür hakkında genel bir düşünce ve eleştirel bir bakış sağlamayı hedeflemektedir.

  ARTM 512 Sanat Eleştirisi
  Sanatta Eleştirisi, sanat ürünlerini okumaya ve tartışmaya dayalı bir derstir. Batı sanatı tarihi boyunca, sanatçıların ve eleştirmenlerin yaklaşım ve girişimleri, dersin çalışma konusunu oluşturur. Bu ders eleştirmenlerin ve sanatçıların kullandıkları terim ve kavramlara dikkat çekerek, sanat eleştirmenlerinin yaklaşımlarıyla sanatçıların yaklaşımları arasındaki olası farklılıklara odaklanır. Ders için, öğrenciler eleştirilerinin öznesi olacak bir sanatçı seçeceklerdir. Öğrenciler, modern sanatın temellerinin atıldığı İtalyan Rönesansı’ndan bugüne herhangi bir kombinasyon seçebilirler; ancak, dersin vurgusu çağdaş örnekler üzerinde olacaktır.

  ARTM 514 Sanat ve Hukuk
  Temel sanat uygulamalarına gönderme yaparak, Türk hukukunda yer alan telif yasası, haksız rekabet ve ticari marka, güveni kötüye kullanma, gizlilik/özellik ve kamuya açıklık haklarını içeren muhtelif haksızlıklar, hakaret davaları, sözleşme girişimi ve sanat eserlerinin sahiciliğine ilişkin diğer sorunlar , bu derste değinilecek noktalardır.

  ARTM 516 Görsel Sanatlar Analizi
  Bu ders öğrencilere görsel imgelerin ikonik ve sembolik boyutlarını tanıtır. Öğrencilerden, seçilen imgeler hakkında çağdaş kültürü anlayarak ve bu kültürün görsel biçimlerle ifade edilme yollarını keşfederek, tartışmaları ve yorum yapmaları beklenmektedir.

  ARTM 518 Modernizm/Postmodernizm
  Bu derste öğrenciler, zaman kavramıyla ilişkili, önemli modern sanat çalışmaları eşliğinde, zaman kavramına ve bu kavramın anlatı, tarih, bellek ve otoriteyle olan ilişkisine odaklananan modernist ve postmodernist metinler okuyacaktır.
  Eleştirel teorinin antolojisi öğrencilere modernizm/postmodernizm hakkında en önemli tartışmaları tanıtacaktır. Bunlardan başlıcaları: elitist modernizm/çok kültürlü ve popüler postmodernizm; kapitalizme karşı son koruma olan modernizm/metalaşmaya teslim olan postmodernizm; zamanı yeniden yapılandıran modernizm/mekanı yeniden yapılandıran postmodernizm; modernizmi yalnızca yeniden üreten ve isimlendiren postmodernizm.

  ARTM 520 Kamusal Sanat
  Kamusal Sanat dersi, kamusal alan ve kent kavramlarıyla kamusal alanda gerçekleştirilen sanatın kent dokusundaki yeri üzerinde odaklanırken, kronolojik bir yaklaşımdan çok tematik ve coğrafi bir yaklaşımı yeğleyecektir. Yapılar ve anıtlar, kalıcı/geçici, kamusal/özel, kentsel doku, kamusal sanatın finansmanı, yerel yönetimlerle işbirliği gibi konular bu dersin konularından bazılarıdır.

  ARTM 522 Kolleksiyon Yönetimi ve Korunması
  Kolleksiyonlar bir müzenin program ve aktivitelerinin temelini oluşturur. Kolleksiyonlar tarih ve kültürlerin kaydedildiği ve yorumlandığı araçlardır. Çeşitli müzelerin kamusal vekaletlerinin yeniden tanımlanmasına ve güncel açılımına göre, kolleksiyonların korunması ve ulaşılabilirliği hakkında sorulması gereken çok fazla soru vardır. Bu derste kolleksiyonları geliştirmek, örgütlemek ve yönetmek için uygulanan standartlar ve güncel prosedürler incelenecektir. Buna ilişkin olarak, ders şu başlıkları içerir: kolleksiyon politikalarının gelişimi; sınıflandırma, kaydetme, belgeleme, depolama ve veri elde etme sistemleri; kolleksiyonların yasal boyutları; güvenlik kaygıları, ödünç verme, taşıma için eserlerin hazırlanması; eser sahiplerine eserlerin iadesi ve geri gönderilmesi; çevresel kontrol ve koruma; eserlerin korunması.

  ARTM 524 Video Sanatı Tarihi
  Bu derste popüler kültürün dışında çalışan sanatçı ve aktivistlerin videolarının otuz yıllık tarihi incelenecektir. Video sanatı diye adlandırılan alternatif video, yeraltı videosu veya gerilla televizyonu, bugüne kadar yapılmış en radikal ve yenilikçi videolardır. Bu derste geleneklerin geniş çaplı araştırılması, deneysel anlatılar, makaleler, portreler, günlükler ve politik belgeseller üzerinde durulacaktır. Tüketici formundan, dijital görüntüleme ve etkileşimli çoklu ortama kadar yeni teknolojilerin estetik göndermelerine de değinilecektir.

  ARTM 526 Sanat Yönetiminde Uluslararası Sorunlar
  Bu ders öğrencilere uluslararası görsel sanatlar programını açıklamada, değerlendirmede ve uygulamada gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yöntemin amacı; teorik olanla teknik olanı birleştirmektir. Sanatın sınırları aşan sunumu; küratörlük otoritesi karşıtı olarak kendini tanımlama; çokuluslu ortaklıklarda ve işbirliklerinde eşitlik veya denklik; kültürel ve dilsel farklılıklar; ulusal kültürel programlar; kamusal/resmi desteğin çeşitli modellerinin karşılaştırılması; uluslararası projeler için kaynaklar; estetik ve politik bir jest olarak sanatın ihracı; dünya vatandaşı olarak sanat eseri; sanat eserlerinin uluslararası ulaşımı; uluslararası pazarlama; gümrük düzenlemeleri; vizeler; göç ve ulusal miras gibi başlıklar bu dersin konusunu oluşturacaktır.
Güzel Sanatlar ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |