Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Uzaktan Eğitim Programı - Uzaktan Eğitim

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Resim Galerisi

Hakkında yorumlar Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Uzaktan Eğitim Programı - Online

  • Program tanımları
    Program, Türkiye'nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hastane ve sağlık kuruluşlarında yönetim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |