Sağlık Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sağlık Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı:
  Tıp Fakültesi, Sağlık ve Eğitimle ilgili yüksekokul veya fakülte mezunlarının; kendi çalıştıkları alanlarda sağlıkla ilgili bir eğitim programını etkili bir şekilde yürütebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda bilimsel araştırma yapmalarını sağlamaktır.

  Öğrenim Hedefleri:

  Bu programın sonunda öğrenciler; olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek için gerekli hazırlıkları yapabilecek, yetişkin eğitim özelliklerine uygun olarak bir eğitim programını yürütebilecek, interaktif teknikleri kullanabilecek, eğitim araç ve gereçlerini kurallarına uygun bir şekilde hazırlayarak kullanabilecek, eğitimden sonra olumlu eğitim atmosferini sürdürebilecek, sağlık eğitimi konusunda bilimsel bir araştırma yapabilecek, konuyla ilgili varolan bilgiye erişebilecek, bilgiyi değerlendirebilecek ve yorumlayabileceklerdir.

  DERSLER


  HSE 501 - SAĞLIK İÇİN EĞİTİM
  HSE 502 - SAĞLIK EĞİTİMİ SEMİNERİ
  HSE 503 - TEMEL SAĞLIK ALIŞKANLIKLARININ KAZANDIRILMASI
  HSE 504 - SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
  HSE 505 - OKULLARDA SAĞLIK EĞİTİMİ
  HSE 600 - ÖZEL KONULAR

Sağlık eğitimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |