Sağlık Bilişim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sağlık Bilişim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Sağlık Bilimleri mezunları(Tıp, Diş hekimliği,eczacılık vb.),Biomedikal mühendisliği,Bilgisayar bilimleri, İstatistik,Biyoloji,Yüksek Hemşirelik,Diğer Bilişimle İlgili Bölümler(Anabilim Dalı Başkanı Onayıyla)
 • Program tanımları

  ANABİLİM DALI HAKKINDA

  Sağlık Bilişimi sözcüğü, her ne kadar, doğrudan Tıp alanında kullanılan bilişim teknolojilerini çağrıştırsa da, aslında hastasına ait kayıtları kağıda ilk aktaran hekim kadar eskidir. Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş olup, bilginin anlamlı bir formatda dolaşımını ve paylaşımını ifade etmektedir. J.H van Bemmel'e göre ise Tıbbi Bilişim “ Bilgisayar bilimi ile değişik Tıp disiplinleri arasında bir kesişim kümesinde yer almaktadır ”. Bu bağlamda, Sağlık Bilişimini tıp alanındaki bilgilerin üretimi, toplanması, değerlendirilmesi, analizi, saklanması, işlenmesi, sunulması ve arşivlenmesi süreçlerinin tamamı ile ilişkilendirmek mümkündür.

  Tıbbi Bilişim, (Medical Informatics) tıp alanındaki bilgilerin (data, information, knowledge) etkili ve etkin kullanımı, bu bilgilerin yaygınlaştırılması, analizi, yeni yapılanmalara imkan sağlayacak şekilde yönetilmesi için değişik bilim dalları ile etkileşimli bir şekilde günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bilgi teknolojileri ve sağlık bilimlerinin kesiştiği noktada bulunan tıbbi bilişim, şimdiye kadar çeşitli tıbbi araştırma ve geliştirme konularında olduğu gibi, kuramsal ve uygulamalı eğitimde de rol almıştır. Tıbbi Bilişim teknikleri, sağlık merkezlerinin veri toplama, işleme ve değerlendirme yetilerini üstel bir şekilde artırarak global ölçekte doğru, ayrıntılı ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

  Tıbbi Bilişim, son çeyrek yüzyılda ayrı ve özgün bir bilim dalı olarak kendini göstermiştir. Bu gelişim süreci içerisinde, bu yeni doğan alanı bilimsel bir çerçeve içerisine oturtabilmek amacıyla çeşitli akademik çevrelerce değişik tanımlamalar yapılmaya çalışılmış, bu çalışmaların çoğu kendinden öncekilerin üzerine kurularak düzenli bir yapılanmaya ulaşılmıştır.

  Sağlık Bilişimi, araç olarak bilişim teknolojilerini kullanarak Tıp pratiğinde ortaya çıkan bilgi yönetimi gereksinimine cevap vermeye çalışır. Temel olarak ilgilendiği konular arasında aşağıdaki başlıklar sıralanabilir.

  1. Veri, bilgi (elde edilmesi,saklanması vb.)

  2. Kodlama sistemleri

  3. Veri işleme

  4. Veri tabanı yönetim sistemleri

  5. Telekomünikasyon sistemleri (Teletıp uygulamaları)

  6. Tıbbi sınıflandırma sistemleri (Snomed, ICD-10 vb.)

  7. Hasta kayıt sistemleri, elektronik hasta kayıtları

  8. Biyosinyal analizleri (EKG yorumlayan yazılımlar vb.)

  9. Tıbbi Görüntüleme sistemleri ( USG,MRG vb.)

  10. Görüntü işleme ve analiz yöntemleri

  11. Klinik bilgi sistemleri

  12. Toplum hekimliği bilgi sistemleri

  13. Hemşirelik bilgi sistemleri

  14. Karar destek sistemleri

  15. Sağlık bilgi sistemleri (halk sağlığı , birinci basamak bilgi sistemleri)

  16. Hastane bilgi sistemleri (idari ve finansal uygulamalar)

  17. Bilgi sistemleri güvenliği

  Bütün bu ilgi alanları içerisinde Sağlık Bilişimi;

  1. Tıp alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini anlamaya;

  2. Mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmaya;

  3. Bu katkıyı sağlayacak yöntem ve ilkeleri oluşturmaya;

  4. ve sağlanan gelişmeleri kurumlar ve bireyler açısından değerlendirmeye odaklanır.

  Sağlık Bilişiminde Altdisiplinler ve Konular:

  Sağlık Bilişimi, klinik karar destek sistemlerinin tasarımından, gerekli yazılım ve donanım araçlarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı içerir.

  Sağlık Bilişimi içerisinde yer alan konu ve altdisiplinler:
  • Sağlık Bilgi sistemleri
  • Sağlıkta Internet ve Internet Teknolojileri kullanımı
  • Biyoinformatik ve gen informatiği
  • Hasta kayıt ve sağlık kodlama sistemleri
  • Medikal Görüntüleme sistemleri
  • Tıbbi sinyal işleme sistemleri
  • Sağlık iletişim sistemleri, Teletıp, konsültasyon
  • Biyomedikal modelleme sistemleri
  • Akıllı Tıp Karar Destek Sistemleri
  • Tıp Eğitimi

  olarak sıralanabilir. Gelişen bilişim teknolojileri ışığında sağlıkta bilişimin konuları artmakta, bu da Sağlık Bilişimini sürekli olarak ilgi olanı ve uygulama alanları genişleyen bir konuma sokmaktadır.

  SAĞLIK BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI

  TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ    
  TIP BİLİŞİMİ
     

Eğitim Teknolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |