Piyano Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Piyano Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  PİYANO YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  Güz Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçeri : Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynakla : Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Doç. Esin KANBEROĞLU

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Hülya BARUT

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Perim HAMİDOĞLU

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Arzu ÜLKÜ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Zeynep YAMANTÜRK

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Gitar)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo ve orkestra eşlikli gitar dağarcığının farklı dönemlerinden seçilmiş,
  değişik formlarda eserleri içeren kapsamlı bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemler : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Gitar Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Soner EGESEL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Arp)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçeri : Solo ve orkestra eşlikli arp dağarcığının farklı dönemlerinden seçilmiş,
  değişik formlarda eserleri içeren kapsamlı bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Arp Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. İpek ALTINEL

  PİYANO-ARP-GİTAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  PİYANO-ARP-GİTAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  PİYANO-ARP-GİTAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  ODA MÜZİĞİ : KLASİK DÖNEM (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik dönemde yazılmış dört el-iki piyano veya piyanolu oda müziği
  dağarcığının başlıca yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Klasik Dönem Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  ODA MÜZİĞİ : BAROK, KLASİK (Gitar)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Barok ve klasik dönemde yazılmış, gitar dağarcığının başlıca oda müziği
  yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Barok, Klasik Dönem Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç.Soner EGESEL

  ODA MÜZİĞİ (Arp)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Arp-Üflemeli ya da Arp-Yaylı çalgıların oluşturduğu topluluklar ile arp
  dağarcığının Klasik Dönem sonrası oda müziği yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Çalışma proje kapsamında sergilenir ve çalınan müziğin metin incelemesi yapılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Proje Değerlendirme (konser), Yazılı Analiz
  Dersi Veren: Öğr.Gör. İpek ALTINEL

  BEETHOVEN 1. VE 2. DÖNEM PİYANO SONATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Yukarıda belirtilen dönemlere ait Beethoven sonatlar form, armonik
  yenilikler, diğer eserlerle karşılıklı etkileşim ve piyano repertuvarında oluşturdukları
  yenilikler açısından incelenir, yorum gelenekleri tanıtılır, Beethoven’den sonraki
  döneme olan etki incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Beethoven 1. ve 2. dönem piyano sonatları
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  GİTAR EDEBİYATI VE REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Rönesans’tan günümüze gitar bestecileri ve eserlerinin incelenmesi.
  Repertuvarda yer alan önemli eserlerin CD/CDRom/VCD ve DVD yardımıyla görsel
  ve işitsel olarak sunumu.
  Değerlendirme Yöntemleri: Çalma
  Önerilen kaynaklar:
  - WADE, Graham, A Concise History of the Classical Guitar, Mel Bay
  Publication 2001
  - TURNBULL, Harvey, The Guitar from the Renaissance to the Present Day, The Bold
  Strummer, Ltd 1991
  - RAGOSSNIG, Konrad, Handbuch der Gitarre und Laute, Schott 1978
  - TYLER, James, The Early Guitar, Oxford 1980
  - SUMMERFIELD, J.Maurice, The Classical Guitar, Ashley Mark Publishing
  Company 1991
  - PEPPERCORN, Lisa, Villa-Lobos, Omnibus Press 1989
  - KÜÇÜMEN, Cem, Johann Sebastian Bach’ın Luth Uyarlamaları, Istanbul 2000
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Cem KÜÇÜMEN

  HAYDN PİYANO SONATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Haydn piyano sonatları, yazıldıkları dönem ve Haydn’ın besteci olarak
  gelişimi açısından şu ana başlıklar altında incelenecektir.
  - Erken Dönem Sonatlar ( I ) L.1 - 12
  - Erken Dönem Sonatlar ( II ) L.13 - 20
  - Orta Dönem ( I ) L.21 - 33 Sonatlar
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav.
  Önerilen kaynaklar:
  - BARTHA, Dénes, Joseph Haydn-Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen,
  Basel 1965
  - BUCAK, Selen, Haydn Piyano Sonatları, İstanbul 1996
  - LANDON, H.C. Robbins, Haydn: Chronicles and Works, Londra 1976
  - LANDON, H.C. Robbins and JONES, David Wyn, Haydn-His Life and Music,
  Londra 1988
  Dersi Veren: Doç. Selen BUCAK

  20.YÜZYIL BAŞI FRANSIZ MÜZİĞİ PİYANO YAPITLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Debussy’nin piyano eserleri, Ravel’inkilerle karşılaştırmalı olarak
  izlenimciliğin ortaya çıkması ve gelişmesi paralelinde incelenir. Bestecinin tarzının
  oluşma süreci bu incelemenin merkezinde yer alır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - MARNAT M., Maurice Ravel
  - LOCKSPEİER E., Claude Debussy
  - FLEURY V., L’impressionisme et la musique
  - JANHELEVITCH V., Debussy, impressionisme et symbolisme
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  PİYANODA DEŞİFRAJ VE KISA ZAMANDA ESER ÖĞRENME
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Armonik-form analizleri ve eserin ait olduğu döneme göre yapılan stil
  belirlemeleriyle (çalış özellikleri), disiplinli bir yaklaşım içerisinde öğrenciye analitik
  çalışma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Piyanoda deşifraj
  Önerilen kaynaklar:
  - HEUSER, Paul, Das Klavierspiel der Bachzeit, Londra 2004
  - LEIMER, Karl-GIESEKING, Walter, Modernes Klavierspiel, Londra 1998
  - BERNSTEIN, Seymour, Mit eigenen Haenden, Londra 2001
  - WIELAND, Renate- UHDE, Jürgen, Forschendes Üben. Wege instrumentalen
  Lernens. Über den Interpreten und Körper als Instrument der Musik, Kassel
  2002
  - BAESLER, Hans, Neue Musik vermitteln, mit 2 Audio-CDs, Londra 2004
  - GEORGII, Walter, Klavierspielerbüchlein, Freiburg 2003
  - MOTTE, Diether, Harmonielehre, Freiburg 1990
  - KUHN, Clemens, Formenlehre der Musik, Freiburg 1967
  - NEUHAUS, Heinrich, Die Kunst des Klavierspiels, Köln 1967
  - JANKELEVITCH, Vladimir, Ravel, Hamburg 1987
  Dersi Veren: Doç. Ece DEMİRCİ

  OPERA REPERTUVARI: KLASİK
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Mozart’ın opera dünyasındaki yeri, ilk defa Mozart tarafından
  accompagnato recitativo kullanımı, secco recitativo ile accompagnato recitativo
  arasındaki yorum farkları ve özellikleri ile apojyatür, süsleme ve operalarında
  gözetilmesi gereken tempolar ayrıntılı olarak incelenir.
  Değerlendirme yöntemleri: Çalma
  Önerilen kaynaklar: Mozart operaları
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Rayna POPOVA

  ROMANTİK LİED REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Başta Schubert, Brahms ve Schumann olmak üzere Dvorak, Fauré,
  Çaykovski ve Romantik dönemin diğer bestecilerinin önemli eşlikli liedleri ve lied
  dizilerinin enterpretasyonu çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Lied eşliği
  Önerilen kaynaklar: Romantik lied repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ece İDİL

  PİYANOLU YAYLI ÇALGILAR MÜZİĞİ REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Piyanolu yaylı çalgı grupları için değişik dönemlerde yazılmış oda müziği
  dağarcığının başlıca yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyanolu Yaylı Çalgılar Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  ÇALGI MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEMDEN KLASİK DÖNEME GEÇİŞ
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı 1600’lerin başından XIX. yüzyılın ilk çeyreğine dek müzik
  tarihinde yaşanan değişimleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Barok Dönemde
  sanatın algılanması, zanaatçı – sanatçı kavramının belirginleşmeye başlaması,
  Klasik Dönemde bu alanda yaşanan değişimler, 1600’lerin siyasi yapısından Fransız
  Devrimi sonrası Avrupa’ya geçiş, Aydınlanma’nın müzik tarihindeki izleri, sanatın
  saraydan ve kiliseden kopmaya başlama süreci dersin içeriğini oluşturacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - BUKOFZER, Manfred, Music in the Baroque Era, New York, 1947
  - ROSEN, Charles, The classical style - Haydn, Mozart, Beethoven, New York, 1997
  - BÜKE, Aydın / ALTINEL, İpek Mine, Müziği Yaratanlar – Barok Dönem, İstanbul
  2006
  - BÜKE, Aydın, Bach – Yaşamı ve Eserleri, İstanbul, 2001
  - BÜKE, Aydın, Mozart – Bir Yaşamöyküsü, İstanbul, 2006
  Dersi veren: Öğr.Gör. Aydın BÜKE

  PİYANO PEDAGOJİSİNE GİRİŞ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Pedagojinin temel prensiplerinden yola çıkarak müzik ve piyano
  pedagojisinin rolü , önemi ve amaçları üstünde durmak, bu doğrultuda bilinçli ve
  donanımlı piyano öğretmenleri yetiştirmek amaçlanır. İncelenecek konular:
  - Piyano pedagojisi nedir, amaçları nelerdir. Bir piyano öğretmeni nasıl olunur?
  Öğretmen - öğrenci ilişkileri. Öğrenci tipleri.
  - Piyano eğitim ekolleri ve metotları- karşılaştırma. Eğitim repertuvarı.
  Değerlendirme yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen kaynaklar:
  - MOLSEN, Uli, Individuum und Methode, Bremen 1996
  - HEİLBUT, Peter, Improvisieren im Klavierunterricht, Hamburg, 1976
  - LOEBENSTEİN, Frieda, Klavierpaedagogik, Hamburg, 1983
  Dersi veren: Doç. Melin MOLLA

  Bahar Yarıyılı


  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Doç. Esin KANBEROĞLU

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Hülya BARUT

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Perim HAMİDOĞLU

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Arzu ÜLKÜ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının en az üç değişik döneminden seçilmiş, önemli
  ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Zeynep YAMANTÜRK

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Gitar)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo ve orkestra eşlikli gitar dağarcığının farklı dönemlerinden seçilmiş,
  değişik formlarda eserleri içeren kapsamlı bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Gitar Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Soner EGESEL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Arp)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo ve orkestra eşlikli arp dağarcığının farklı dönemlerinden seçilmiş,
  değişik formlarda eserleri içeren kapsamlı bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Arp Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. İpek ALTINEL

  PİYANO-ARP-GİTAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemler: Ödev
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren : Prof. Seher TANRIYAR

  PİYANO-ARP-GİTAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  PİYANO-ARP-GİTAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  ODA MÜZİĞİ : ROMANTİK DÖNEM (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Romantik dönemde yazılmış dört el-iki piyano veya piyanolu oda müziği
  dağarcığının başlıca yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Romantik dönem Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  ODA MÜZİĞİ : MODERN (Gitar)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 20.yüzyıldan günümüze dek yazılmış, gitar dağarcığının başlıca
  yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Çağdaş Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Soner EGESEL

  ODA MÜZİĞİ (Arp)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Arp-Üflemeli ya da Arp-Yaylı çalgıların oluşturduğu topluluklar ile arp
  dağarcığının Barok ve Klasik dönem oda müziği yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Çalışma proje kapsamında sergilenir ve çalınan müziğin metin incelemesi yapılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Proje değerlendirme (konser), yazılı analiz
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. İpek ALTINEL

  BEETHOVEN 3. DÖNEM PİYANO SONATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Yukarıda belirtilen dönemlere ait Beethoven sonatlar form, armonik
  yenilikler, diğer eserlerle karşılıklı etkileşim ve piyano repertuvarında oluşturdukları
  yenilikler açısından incelenir, yorum gelenekleri tanıtılır, Beethoven’den sonraki
  döneme olan etki incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Beethoven 3. dönem Piyano sonatları
  Dersi Veren: Prof.Hülya TARCAN

  GİTAR EDEBİYATI VE REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Rönesans’tan günümüze gitar bestecileri ve eserlerinin incelenmesi.
  Repertuvarda yer alan önemli eserlerin CD/CDRom/VCD ve DVD yardımıyla görsel ve işitsel
  olarak sunumu.
  Değerlendirme Yöntemleri: Çalma
  Önerilen kaynaklar:
  - WADE, Graham, A Concise History of the Classical Guitar, Mel Bay
  Publication 2001
  - TURNBULL, Harvey, The Guitar from the Renaissance to the Present Day, The Bold
  Strummer, Ltd 1991
  - RAGOSSNIG, Konrad, Handbuch der Gitarre und Laute, Schott 1978
  - TYLER, James, The Early Guitar, Oxford 1980
  - SUMMERFIELD, J.Maurice, The Classical Guitar, Ashley Mark Publishing
  Company 1991
  - PEPPERCORN, Lisa, Villa-Lobos, Omnibus Press 1989
  - KÜÇÜMEN, Cem, Johann Sebastian Bach’ın Luth Uyarlamaları, Istanbul 2000
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Cem KÜÇÜMEN

  HAYDN PİYANO SONATLARI
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Haydn piyano sonatları yazıldıkları dönem ve Haydn’ın besteci olarak
  gelişimi açısından şu ana başlıklar altında incelenecektir.
  - Orta Dönem (II) L.34 – 41
  - Orta Dönem (III) L.42 - 47
  - Orta Dönem (IV) L.48 – 57
  - Geç Dönem (I) L. 58 ve 59
  - Geç Dönem (II) Son Üç Sonat
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen kaynaklar:
  - BARTHA, Dénes, Joseph Haydn-Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen,
  Basel 1965
  - BUCAK, Selen, Haydn Piyano Sonatları, İstanbul 1996
  - LANDON, H.C. Robbins, Haydn: Chronicles and Works, Londra 1976
  - LANDON, H.C. Robbins and JONES, David Wyn, Haydn-His Life and Music,
  Londra 1988
  Dersi Veren: Doç. Selen BUCAK

  20.YÜZYIL BAŞI FRANSIZ MÜZİĞİ PİYANO YAPITLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Debussy ve Ravel dışında kalan Fransız bestecilerinin piyano eserleri
  ayırt edici özellikleri belirtilerek incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - MARNAT M., Maurice Ravel
  - LOCKSPEİER E., Claude Debussy
  - FLEURY V., L’impressionisme et la musique
  - JANHELEVITCH V., Debussy, impressionisme et symbolisme
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  PİYANODA DEŞİFRAJ VE KISA ZAMANDA ESER ÖĞRENME
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Armonik-form analizleri ve eserin ait olduğu döneme göre yapılan stil
  belirlemeleriyle (çalış özellikleri), disiplinli bir yaklaşım içerisinde, öğrenciye analitik
  çalışma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Piyanoda deşifraj
  Önerilen kaynaklar:
  - HEUSER, Paul, Das Klavierspiel der Bachzeit, Londra 2004
  - LEIMER, Karl-GIESEKING, Walter, Modernes Klavierspiel, Londra 1998
  - BERNSTEIN, Seymour, Mit eigenen Haenden, Londra 2001
  - WIELAND, Renate- UHDE, Jürgen, Forschendes Üben. Wege instrumentalen
  Lernens. Über den Interpreten und Körper als Instrument der Musik, Kassel
  2002
  - BAESLER, Hans, Neue Musik vermitteln, mit 2 Audio-CDs, Londra 2004
  - GEORGII, Walter, Klavierspielerbüchlein, Freiburg 2003
  - MOTTE, Diether, Harmonielehre, Freiburg 1990
  - KUHN, Clemens, Formenlehre der Musik, Freiburg 1967
  - NEUHAUS, Heinrich, Die Kunst des Klavierspiels, Köln 1967
  - JANKELEVITCH, Vladimir, Ravel, Hamburg 1987
  Dersi Veren: Doç. Ece DEMİRCİ

  OPERA REPERTUVARI: ROMANTİK, 20. YÜZYIL
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Opera sanatının 19. yüzyılda Avrupa ve Slav ülkelerindeki gelişimi,
  bel canto tarzı ve verismo akımının başlıca öncülerinin ve 20. yüzyılın en önemli
  operaları, başlıca özellikleri gözetilerek incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Çalma
  Önerilen Kaynaklar: Romantik, 20. yüzyıl opera repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Rayna POPOVA

  20.YÜZYIL ŞARKI REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Strauss, Wolf, Schönberg, Berg, Debussy gibi aynı dönemin diğer
  bestecilerinin önemli lied ve lied dizilerinin incelenmesi, orkestralı liedlerin
  enterpretasyonu.
  Değerlendirme Yöntemleri: Çalma
  Önerilen Kaynaklar: 20.yüzyıl şarkı repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ece İDİL

  PİYANOLU YAYLI ÇALGILAR MÜZİĞİ REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Piyanolu yaylı çalgı grupları için değişik dönemlerde yazılmış oda müziği
  dağarcığının başlıca yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyanolu Yaylı Çalgılar Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  ÇALGI MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEMDEN KLASİK DÖNEME GEÇİŞ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı 1600’lerin başından XIX. yüzyılın ilk çeyreğine dek müzik
  tarihinde yaşanan değişimleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Güz döneminde
  incelenen konuların ışığında müzik formlarında yaşanan değişimler, çalgıların
  geçirdiği evreler, akort sistemlerinin değişimi, Barok Dönem müzik topluluklarından,
  Klasik Dönem senfonik orkestrasına geçiş, konser organizasyonlarının oluşumu, nota
  basımında yaşanan gelişmeler dersin içeriğini oluşturacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - BUKOFZER, Manfred, Music in the Baroque Era, New York, 1947
  - ROSEN, Charles, The classical style - Haydn, Mozart, Beethoven, New York, 1997
  - BÜKE, Aydın / ALTINEL, İpek Mine, Müziği Yaratanlar – Barok Dönem, İstanbul
  2006
  - BÜKE, Aydın, Bach – Yaşamı ve Eserleri, İstanbul, 2001
  - BÜKE, Aydın, Mozart – Bir Yaşamöyküsü, İstanbul, 2006
  Dersi veren: Öğr.Gör. Aydın BÜKE

  PİYANO PEDAGOJİSİNE GİRİŞ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Birinci dönemde teorik olarak edinilen bilgileri açık piyano dersi vererek
  pekiştirmek, değişik eğitim aşamalarında olan öğrencilere ders vermek; öğrencinin
  yaşı, seviyesi, öğrenim amacı ve karakterini dikkate alarak vereceği dersteki
  öğretmen tutumunu gözlemlemek.
  Değerlendirme yöntemleri: Ders vermek- genel değerlendirme
  Önerilen kaynaklar:
  - Değişik piyano metotları, eğitim repertuvarı
  Dersi veren: Doç. Melin MOLLA

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |