Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Pedodonti Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Pedodonti Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pedodonti Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  PEDODONTİ DOKTORA PROGRAMI

  Pedodonti Doktora Programı ile; 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin, ağız ve diş sağlığını ilgilendiren hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ileri klinik uygulamaları konusunda yeterli; koruyucu dişhekimliği programlarının planlanması ve uygulanması konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip; bilimsel araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak evrensel bilime katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Pedodonti Doktora Programı; 4 sene olup, ilk 2 sene doktora dersleri, son 2 sene ise tez çalışmaları için ayrılmıştır. Bunlarla birlikte 4 sene boyunca yoğun bir klinik eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda gerek Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi bünyesinde gerekse de Tıp Fakültesi bünyesindeki farklı Anabilim Dalları ile ortak doktora eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Bu alanda eğitim gören kişiler gerek hastane koşullarında gerekse de özel kliniklerinde kendi branşlarına ait tüm ıygulamaları gerçekleştirebilmektedirler.

  DERS LİSTESİ

  PEDO 601 PEDODONTI KLINIK I
  PEDO 602 PEDODONTI KLINIK 2
  ADCH 615 BAŞ BOYUN ANATOMISI
  ORT    617 BAŞIN BÜYÜME VE GELIŞIMI
  PEDO 603 SÜT VE DAIMI DIŞ GELIŞIMI VE ANOMALILERI
  PEDO 604 ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELIŞIMI
  PEDO 605 ÇOCUK HASTADA ILAÇ KULLANIMI VE ORAL ENFEKSIYON TEDAVISI
  PEDO 606 ANNE VE ÇOCUKTA BESLENME VE ÇÜRÜK
  PEDO 607 KORUYUCU HEKIMLIK UYGULAMALARI, ÇÜRÜKTEN KORUNMA YÖNTEMLERI
  ORT 621    DENTISYONUN NORMAL VE ANORMAL ANORMAL GELIŞIMI
  PEDO 608 ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN VIRÜTIK, SISTEMIK, GENETIK HASTALIKLAR
  PEDO 609 ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN PERIODONTAL HASTALIKLAR VE ORAL PATOLOJILER
  PEDO 610 ÇOCUK HASTALARDA ILK MUAYENE, RADYOLOJI VE TEŞHIS YÖNTEMLERI
  PEDO 611 ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KRANIOFASIYEL ANOMALILER.
  PEDO 612 SÜT VE KARMA DENTISYONDA PREVENTIF VE INTERSEPTIF ORTODONTIK UYGULAMALAR
  PEDO 613 ÇOCUK DIŞ HEKIMLIĞINDE KONVANSIYONEL VE ADEZIV RESTORASYON TEKNIKLERI
  PEDO 614 ÇOCUK HASTADA PROTETIK TEDAVILER VE KRON UYGULAMALARI
  PEDO 615 SÜT VE GENÇ DAIMI DIŞLERDE PULPA TEDAVILERI VE ENDODONTIK IŞLEMLER
  PEDO 616 SÜT VE GENÇ DAIMI DIŞLERDE TRAVMATIK YARALANMALAR, TEDAVILERI VE YARA IYILEŞMESI
  PEDO 617 ÇOCUKLARDA TME ANATOMISI, DISFONKSIYONLARI VE TEDAVISI
  ACDH 614 GENEL ANESTEZI
  SABE 601 BIYOISTATISTIK
  SABE 602 ARAŞTIRMA TEKNIKLERI
  PEDO 618  LITERATÜR
  PEDO 699 TEZ ÇALIŞMASI
     
   *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.

  DERS  KAPSAMLARI

  PEDO 601 Pedodonti Klinik 1 : 

  Pedodontiyi ilgilendiren kinik uygulamalar gösterilip yaptırılacaktır.

  PEDO 602 Pedodonti Klinik 2 :

  Pedodontiyi ilgilendiren  ileri kinik uygulamalar gösterilip yaptırılacaktır. PED0 611’in devamı niteliğindedir.

  ADCH 615 Baş boyun anatomisi :
  Kraniofasiyal yapılar, oral dokular , dişleri tutan yapıların anatomileri, kanlanma ve innervasyonları anlatılacaktır.

  ORT 617 Başın büyüme ve gelişimi :
  Başın büyüme gelişimi, embryolojisi, prenatal ve postnatal dönemde görülen normal ve anormal gelişim anlatılacaktır.

  PEDO 603 Süt ve daimi diş gelişimi ve anomalileri :
  Süt ve daimi dişlerin oluşum ve kalsifikasyonları, sürme zamanları ile eksfoliasyon zamanları anlatılacaktır. Dişlerin gelişim kusurları, mine ve dentindeki bozukluklar ve bunların tedavileri hakkında bilgi verilecektir.Süt dişlenmeden daimi dişlenmeye geçişteki mekanizmalar hakkında bilgi verilecektir.

  PEDO 604 Çocuk sağlığı ve gelişimi :
  Sağlıklı çocuk,  persentil bilgileri, çocuğa ilişkin normal vital değerler incelenecektir. Doktora öğrencileri Tıp Fakültesi Pedaitri AD’na  rotasyona gönderilceklerdir.

  PEDO 605  Çocuk hastada ilaç kullanımı ve oral enfeksiyon tedavisi :
  Çocuklarda dental kaynaklı enfeksiyonlar, yayılımları ve tedavileri anlatılacaktır. Çocuk hastada ilaç kullanılırken dikkat edilecek özel konular hakkında bilgi verilecektir.

  PEDO 606 Anne ve çocukta beslenme ve çürük :
  Prenatal dönemden itibaren diş sağlığı ile ilgili bilgiler verilecektir. Süt ve diami dişlerde çürük oluşum mekanizmaları ile çürüğe yol açan beslenme tipleri anlatılacaktır.

  PEDO 607 Koruyucu hekimlik uygulamaları, çürükten korunma yöntemleri :

  Diş çürüğünü engelleyici materyaller ve teknikler  anlatılacaktır.

  ORT 621  Dentisyonun normal ve anormal gelişimi :

  Süt ve karışık dentisyonda okluzyonun  gelişimi , sınıf I okluzyona oturma mekanizmaları anlatılacaktır.

  PEDO 608 Çocuklarda görülen virütik, sistemik, genetik hastalıklar :

  Çocukluk hastalıkları, sendromlar, sisitemik hastalıklar ve bunların ağız bulguları analtılarak tedavi yöntemleri tartışılacaktır.

  PEDO 609 Çocuklarda görülen periodontal hastalıklar ve oral patolojiler :

  Çocuklarda sık görülen periodontal hastalıklar, oral patolojiler ve bunların tedavileri anlatılacaktır.

  PEDO 610 Çocuk hastalarda ilk muayene, radyoloji ve teşhis yöntemleri :
  Çocuk hastanın muayenesi ve tedavi planlaması anlatılacaktır.

  PEDO 611 Çocuklarda görülen kraniofasiyel anomaliler :
  Türk toplumunda sık görülen sendromlara bağlı olarak gelişen kraniofasiyal deformiteler ve bu tip hastaya yaklaşım anlatılacaktır.

  PEDO 612 Süt ve karma dentisyonda preventif ve interseptif ortodontik uygulamalar :
  Süt ve karma dişlenme döneminde ortaya çıkan ortodontitk problemler ve çözümleri anlatılılıp uygulama yaptırılacaktır.

  PEDO 613 Çocuk diş hekimliğinde konvansiyonel ve adeziv restorasyon teknikleri :
  Süt dişleri ve daimi dişlerde uygulanan restorasyon teknikleri gösterilip yaptırılacaktır.

  PEDO 614 Çocuk hastada protetik tedaviler ve kron uygulamaları :
  Çocuk hastalarda uygulanan hareketli protez tipleri ile prefabrike kron tipleri anlatılıp uygulama yaptırılacaktır.

  PEDO 615 Süt ve genç daimi dişlerde pulpa tedavileri ve endodontik işlemler :
  Süt dişi ve genç daimi dişlerde uygulanan direkt indirekt pula tedavileri ile endodontik tedavi teknikleri anlatılacaktır.

  PEDO 616 Süt ve genç daimi dişlerde travmatik yaralanmalar, tedavileri ve yara iyileşmesi :
  Süt dişi ve genç daimi dişlerde görülen travmatik yaralanmaların yol açtığı komplikasyonlar ve tedavileri anlatılacaktır.

  PEDO 617 Çocuklarda TME anatomisi, disfonksiyonları ve tedavisi :

  Çocuklarda temporomandibuler eklem anatomisi, fonkiyonu ve bozuklukları ile tedavi yöntemleri anlatılacaktır.

  ACDH 614  Genel Anestezi :
  Genel anestezi endikasyonları, kontraendikasyonları, uygulamaları hakkında genel bilgi verilecektir.  Çocuk hastada kullanılan ilaçlar ve oluşabilecek komplikasyonlar anlatılacaktır.

  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 602 Araştırma Teknikleri


  PEDO 618 Literatür :

  Pedodonti ile ilgili yayımlanan güncel literatürler incelenecektir.

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |