Home > Yüksek Lisans Programları > Sağlık Bilimleri > Çankaya > Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıkları Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıkları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıkları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Otoinflamatuar hastalıklar konusunda teorik ve pratik açıdan donanımlı mezun yetiştirmek Öğrenim Hedefleri:
  1. Çocukluk döneminde Ailevi Akdeniz Ateşi başta olmak üzere otoinflamatuar hastalıklar, vaskülitler, Sistemik lupus eritematozus, juvenil dermatomyozit, skleroderma ve diğer otoimmün hastalıklar konusunda sistematik bir bilgi düzeyine sahip ve güncel araştırma konuları konusunda bilgili,
  2. Romatoloji ile ilgili uygulamalar ve çalışmalarda etik sorunlar konusunda bilgili, daima hastanın yararını gözeten, bilim etiği ve insan hakları konusunda sağlam teemli gelişmiş,
  3. Söz konusu hastalıklarda tanıya götüren muayene bulguları, ve laboratuar bulgularını yorumlama konusunda uzman düzeyinde deneyimli,
  4. Makale saatlerinde değerlendirilmek üzere bilgiyi eleştirel şekilde analiz edebildiğini saptadığımız, 5. Seminerlde değerlendirmek üzere araştırdığı konuyu başkalarına uygun şekilde aktarma becerisi olan,
  6. İlgili konularda hastaya ait verileri sentez ederek doğru sınıflama,tanımlama ve izleme becerisine sahip,
  7. Otoinflamatuar hastalıklar konusundaki çalışma bulgularını hasta bulguları ile sentez ederek bir sonuca varabilen,
  8. Okuduğu araştırmaları ve sunulan bilgilere derslerde eleştirel soru getirebilen,
  9. Planlanan çalışmalara yeni açılımlar getirebilecek
  10. Klinikte diğer ünitelerle gerekli bağlantıları sağlayabilen, uygulanacak projelerde üzerine düşen görevi yapabilen ve yürütülecek olan çok merkezli çalışmada koordinasyona katkıda bulanacak,
  11. Araştırması için internetle ve kütüphanede her bilgiye ulaşabilecek becerisi olan,
  12. Yapılan çalışmaların hipotezini anlayabilen ve eğitim programı boyunca bize yeni çalışma önerisi(leri) sunabilecek,
  13. Bölüm içinde, ulusal ve uluslar arası toplantıların her birinde vaka ve çalışma sonuçlarını sundurarak profesyonel sunumu öğreteceğimiz,
  14. Hasta veya çalışma ile ilgili sorun gördüğünde “iyi hekimlik uygulamaları” esaslarına göre hareket eden
  15. Birlikte izlediğimiz hastaların var olan bulgularına ve özel koşullarına uygun yaklaşımı yapabilen, tedaviyi yardımsız planlayabilen mezunlar yetiştirmek öğrenim hedeflerimizdir


  DERSLER

  NFR 501 - OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI VE SEYİRLERİ
  NFR 502 - OTOİMMÜN HASTALIKLARIN PATOGENEZİ
  NFR 503 - OTOİMMÜN HASTALIKLARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI VE SEYİRLERİ
  NFR 504 - JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT PATOGENEZİ
  NFR 505 - JUVENİL İDİOPATİK ARTRİTİN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI VE SEYİRLERİ
  NFR 506 - OTOİNFLAMATUAR VE OTOİMMÜN HASTALIKLARDA TEDAVİ
  NFR 507 - OTOİMMÜN VE OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLARDA MORFOLOJİK PATOGENEZ
  NFR 508 - KLİNİK UYGULAMA
  NFR 509 - SEMİNER /DERGİ KLÜBÜ/SUNU
  NFR 510 - PROJE YAZILIMI

  Zorunlu Dersler

  NFR 502 - OTOİMMÜN HASTALIKLARIN PATOGENEZİ
  NFR 504 - JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT PATOGENEZİ
  NFR 507 - OTOİMMÜN VE OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLARDA MORFOLOJİK PATOGENEZ
  NFR 508 - KLİNİK UYGULAMA
  NFR 510 - PROJE YAZILIMI
  NFR 506 - OTOİNFLAMATUAR VE OTOİMMÜN HASTALIKLARDA TEDAVİ
  NFR 509 - SEMİNER /DERGİ KLÜBÜ/SUNU
  NFR 501 - OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI VE SEYİRLERİ
  NFR 503 - OTOİMMÜN HASTALIKLARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI VE SEYİRLERİ

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |