Özel Hukuk Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı 1995 yılından beri mastır ve doktora programları açmaktadır. Önerilen programlar, yetişmekte olan öğretim elemanlarına olduğu kadar, profesyonel hukukçulara (avukat, hakim, vs..) da yönelik olduğundan, hem teorik ve hem de pratik bir bakış açısına sahiptir. Bu programlar, daha çok Ticaret Hukuku çerçevesinde Şirketler Hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadırlar, ancak Özel Hukukun diğer alanlarında uzmanlaşmak da mümkündür.

  AMAÇ
  Ana Bilim Dalımız, Özel Hukuk alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçulara hem teorik hem de uygulamaya yönelik bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Günümüzde yaşanan ekonomik bunalım ve gümrük birliğine girmemiz, ülkemizde özellikle ekonomik alanda ve hiç şüphesiz özel hukuk alanında değişikliklere gidilmesine neden olmuştur. Özellikle ticaret hukukunun çeşitli alanlarında yeni araştırma konuları ortaya çıkmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu gibi müesseselerin kurulması, ayrıca tahkim, tüketici hukukundaki gelişmeler ve Medeni Kanun değişiklikleri, birçok değişikliğe neden olmuştur. Programlarımız özellikle özel hukuk alanında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin getirdiği sorunları içine alacak şekilde düzenlenmiştir.

  ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI

  Doktora derecesi için iki dönem dersleri takip etmek, başarı ile vermek ve sonrasında bir araştırma tezi hazırlamak gerekmektedir. Tez ve ders aşamasını tamamlamak için 3-4 yıllık süre sözkonusudur. Tez tamamlandıktan sonra sözlü bir savunma verilerek derece elde edilir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Medenî Usul Hukukunda Delillerin Hasredilmesi
  Devre Mülk Sözleşmeleri
  Türk Yabancılar Hukuku Açısından Türkiye'deki Yabancı Sigorta Şirketlerinin Faaliyetler
  Roma Borçlar Hukukunda Sorumluluk ve Günümüz Hukukuna Etkileri
  Roma Hukukunda "Conditio"
  Türkiye'de İşçilerin Sendika Özgürlüğünün Korunması
  Sözleşmelerin Değişen Durumlara Uyarlanması
  İşletme Hukuku
  Şirketler Hukuku
  Ticaret Hukuku
  Rekabet Hukuku
  Sermaye Piyasası Hukuku
  Borçlar Hukuku
  Sigorta Hukuku

  SUNULAN OLANAKLAR
  Anadolu Üniversitesi 165000 aşkın kitap koleksiyonu olan geniş bir kütüphaneye sahiptir. Fakültemiz ayrıca kendi kütüphanesine de sahiptir.
  İnternet bağlantısı olan 27 bilgisayar kapasiteli öğrencilerimiz için bir bilgisayar laboratuarımız var.
  Fakültemiz bir konferans salonunu ve bir mahkeme salonu şeklinde dizayn edilmiş bir sınıfa da sahiptir.
  Fakülte binamız engelli öğrencilerimiz için gerekli bina özelliklerine sahiptir.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  Seçmeli Dersler
  HUK517     Edinilmiş Mallara Katılma     
  HUK613     Rekabet Hukuku     
  HUK626     Fikri Mülkiyet Hukuku
  HUK627     Haksız Rekabet Hukuku     
  HUK643     Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü     
  HUK645     Limited Ortaklıklarda Müdürler     
  HUK646     Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Hukuku     
  HUK647     Çalışma İlişkilerinde Sosyal Diyalog     
   
  2. Yarıyıl   
  HUK528     Ortaklıkların Birleşmesi     

  Seçmeli Dersler
  HUK514     Sorumsuzluk Anlaşması     
  HUK528     Ortaklıkların Birleşmesi
  HUK644     Kolektif Ortaklıklarda Ortakların Sorumluluğu     
  HUK646     Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Hukuku     
   
  3. Yarıyıl
  HUK890     Tez
  HUK892     Tez
  DYS000     Yeterlik Sınavı
   
  4. Yarıyıl
  HUK890     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  HUK890     Tez

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |