Organik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul - Marmara Üniversitesi - I316

Home>Doktora Programları>Kimya>Kadıköy>Organik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul
 
Organik Kimya Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Marmara Üniversitesi

Organik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Organik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul Organik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul
Program Tanımları:
ORGANİK KİMYA DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı
Organik Kimya ve Polimer Kimyası konularında öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini arttırmak, gerek endüstride gerekse bilimsel araştırmalarda kariyer yapmak üzere hazırlamaktır. 

Programın Dili : Türkçe

Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Malzeme Bilimi

Farklı bilim dallarından mezun olmuş olan öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programına alınmazlar.

DERS İÇERİKLERİ


İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARI II
Çok halkalı aromatik bileşiklerin reaksiyon mekanizmaları, serbest   radikal sübstitüsyon reaksiyonları ve eliminasyon reaksiyonları

YÜKSEK PERFORMANSLI POLİMERLER VE UYGULAMALARI
Bu ders kimya, kimya mühendisliği, malzeme bilimlerinde öğrenim yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygundur. Son otuz yıldır, yüksek performanslı polimerlerin kullanımlarına olan ilgi çok farklı teknolojilerdeki çeşitli uygulamaları nedeni ile artmaktadır. Bu dersin amacı endüstri yönünden önemli olan poliimid, poliarilen-eter-keton, epoksiler, poliüretan gibi yüksek performanslı polimerlerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin aktarılmasıdır.

HETEROHALKALI BİLEŞİKLER
Kumarin, Kumestan, Flavon, isoflavon gibi Heteroatom içeren bileşiklerin sentezi ve reaksiyonları.

İLERİ STEREOKİMYA
Stereokimya ile ilgili özel konular. Sikloalkanların ve heterohalkalı bileşiklerin konformasyonel analizi. Konformasyonel etkiler, anomerik etki, gauche etkisi vs. Dinamik NMR tekniklerinin konformasyonel analizde kullanımı. Stereoseçiciliği kontrol edebilme yöntemleri, enzimlerin kullanımı vs.

ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMI
Fonksiyonel grup içeren organik bileşiklein alternatif yöntemlerle sentezleri ve uygulma alanları.

İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ I

İsim reaksiyonları ve karşılaştırılmaları; reaksiyona başlamadan önce hangi hazırlıkların yapılması gerekir (inert atmosfer, çözücü kurutulması) , reaksiyon sonunda ham ürünün ekstraksiyonu, saflaştırılması,(destilasyon, kromatografi); muhtemel yapıların aydınlatılması. Organik Kimyada oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları.

FİZİKSEL ORGANİK KİMYA
Lokalize ve Lokalize Olmayan Kimyasal Bağlar (çapraz konjugasyon, hiperkonjugasyon, taotomerizasyon, aromatiklik ve bunu ölçüm yöntemleri). Kovalentten daha zayıf bağlar ( H-bağları, donör-akseptör kompleksleri, host-guest bileşikleri, moleküler makineler-katenanlar-rotaksanlar). Stereokimya, termokimya, reaksiyon mekanizmaları ve belirleme yöntemleri (kinetik ve termodinamik kontrol, Hammond postulatı, mikroskopik tersinirlik, geçiş durumu teorisi, potansiyel enerji yüzeyleri, izotopik etiketleme, stereokimasal ve kinetik kanıtlar, kinetik izotop etkileri). Yapı ve Reaktiflik İlişkisi(rezonans ve elektronik etkiler, sterik etkiler, lineer serbest enerji ilişkileri-Hammett denklemi).

SENTETİK BİYOPOLİMERLER
Biyopolimer kavramı, polimerik biyomalzemeler (sentetik hidrojeller), biyoparçalanabilen polimerik biyomalzemeler, silikon polimerleri, polimerik biyomalzemelerin doku mühendisliğinde kullanımı, dişçilik ve ortopedik uygulamalarda kullanılan akrilik ve metakrilik polimlerler, polimerik ilaç taşıyıcılar, biyouyumluluğu arttırmaya yönelik yüzey modifikasyonları, biyomalzemelerde sterilizasyonun önemi, proteinlerin polimer matris yüzeyine immobilizasyonu, biyopolimerler için ileri test teknikleri.

MODERN ORGANİK REAKSİYONLAR
Güncel literatürden önemli ve ilginç yeni reaksiyonların incelenmesi

İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ II
Makrohalkalı eterler ve fitalosiyaninlerin sentez yöntemleri. Katalitik organik reaksiyonlar. 14-C etiketleme reaksiyonları ve diğer güncel literatürden örnek çalışmaların incelenmesi .

Kimya ile ilgili diğer programlar: