Opera Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Opera Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  OPERA PROGRAMI

  YÜKSEK LİSANS
  I.YARIYIL

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (ŞAN)

  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Repertuvar Çalışması –Şan dersinde eğitim alacak öğrencinin ses
  yapısına,müzikal ve teknik anlamda geldiği noktaya göre,dünya opera repertuvarının
  tüm dönemlerinden arya,düet,vb. çalıştırılarak teknik ve müzikal anlamda gelişiminin
  sağlanması hedeflenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Komple Opera Edisyonları(Klasik, Romantik, Gerçekçi,Modern Dönem Bestecilerine ait)
  -Opera Antolojileri (Tenor-Soprano-Bariton-Mezzo soprano-Bas-Alto)
  -Arien Albümler (Tenor-Soprano-Bariton-Mezzo soprano-Bas-Alto)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  SES BİLGİSİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Ses Bilgisi dersinde öğrencinin ses türüne göre teknik anlamda
  çalışmalar yaptırılır.Aria Antiche’ler ve Barok eserlerle ses açma teknikleri
  öğretilir.Sesinin tüm bölgeleri ile bütünlük sağlanması amaçlı teknik çalışma ve
  egzersizler yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -DAVRAN, Yalçın, Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü
  -ÖMÜR, Mehmet, Sesin Peşinde
  Dersi Veren:Prof.Mesut İKTU

  KORREPETİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Korrepetisyon dersi opera,lied ve diğer stillerdeki uygun repertuvarlar
  içersinden seçilmiş olan eserlerin müzikal yorumuna ilişkin uygulamalı çalışmaları
  içerir.Korrepetitörün aktif katılımının sağlanması suretiyle piyano eşliğinde
  gerçekleştirilir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -Opera Antolojileri volüm I,II,III,IV
  -Komple Opera Edisyonları
  -Arien Albümler
  -Lied Albümleri
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Rayna POPOVA

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Seminer dersinde Türk Bestecileri’nin insan sesi için yazmış oldukları
  eserleri ve operaları incelenir,öğrencinin sesine uygun bazı eserleri seslendirmesi
  istenir.Ayrıca öğrenciye seminer sonunda Türk bestecilerinin kompozisyon anlayışları
  ve eserleri ile ilgili yazılı ödev verilir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Seçilecek seminer konusuna göre saptanacaktır.
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  SAHNE VE ROL
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Sahne ve Rol dersi oyunculuk tekniğinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda
  opera repertuvarından muhtelif rollerin çalıştırılmasına yöneliktir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -KompleOpera Edisyonları (Klasik, Romantik,Gerçekçi, Modern Dönem
  Bestecilerine ait)
  -STANISLAVSKI, Konstantın , Bir Karakter Yaratmak
  -STANISLAVSKI, Konstantın, Bir Rol Yaratmak
  Dersi Veren : Doç.Yekta KARA

  TÜRK OPERALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Atatürk’ün Dil Devrimi’nden sonra gerçekleştirdiği en büyük devrim
  kuşkusuz müzik devrimidir.Atatürk ,A.A.Saygun’a konusunu bizzat kendisinin yazdığı
  Özsoy Operasını bestelettirerek“Ulusal müzik konusunda ilk adımı atmıştır.Sonuç
  olarak; Türk Operaları dersinde A.A.Saygun’un öncülük ettiği Ulusal Türk Operası
  Bestecileri, yaratıcılık süreçlerindeki türlü eğilimler ve vermiş oldukları dönemsel
  yapıtlar açısından incelenirler.
  Değerlendirme Yöntemleri:Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  SAYGUN,A.Adnan,Atatürk ve Musıki:O’nunla Birlikte,O’ndan Sonra,Ankara,1982
  -SAYGUN,A.Adnan,Özsoy Opera (Audio CD),conductor:Orhan TANRIKULU/ Ankara
  State Opera
  -Boyut Music, Ahmet Adnan SAYGUN book’s CD
  -TÜZÜN,Ferit,Midas’ın Kulakları Opera (AudioCD),conductor:Rengim Gökmen/
  Ankara State Opera
  -Sevda Cenap And Music Wakf:Publishing, Ahmet Adnan SAYGUN
  Dersi veren:Prof.Gülper REFİĞ

  DRAMATURJİ
  1Saat/Hafta, T 1, 1 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Dramaturji dersi “dramaturji“ kavramının irdelenmesi ve uygulama
  alanlarının
  belirlenerek örneklerle incelenmesini amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -ALTAR,C.Memduh, Opera Tarihi cilt I,II,III,IV
  -ROBİNSON,Paul, Opera and Ideas
  -ALTAR,C.Memduh, Sanat Yolculukları
  -BÜKE, Aydın, Üç Deha Üç Opera
  Dersi Veren : Doç. Yekta KARA

  ORKESTRA ENSTRÜMANLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Orkestra çalgılarının teknik ,tınısal ve anlatımsal olanakları,çalgıların
  BarokDönemden 20.yüzyıla kadar farklı dönemlerdeki gelişimleri,senfonik orkestrada
  orkestrada,oda müziğinde ve solorepertuvarda kullanımları incelenir.
  Çalgıların,özellikle günümüz müziğinde kullanılan ileri teknikleri tanıtılır
  Değerlendirme Yöntemleri:Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -ADLER, Samuel, Study of Orchestration, Newyork,2002
  -BLATTER, Alfred, Instrumentation and Orchestration, London,1997
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Ahmet ALTINEL

  FRANSIZ ŞARKILARI YORUMU
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı Fransız Bestecilerinin (Faure,Debussy,Bizzet,Ravel,
  Messaren, Poulenc,vb) şarkı formunda yazmış oldukları eserleri müzikal yapıları ve
  şiirsel özellikleri bakımından incelemektir. Fransızlara özgü şarkı geleneğinin gelişim
  süreci öğrenciye tarihsel bir kronoloji ile açıklanırken, bestecilerin eğilimleri ve
  eserlerinin yorumlanma biçimleri üzerine teorik ve de uygulamalamalı çalışmalar
  yapılmaktadır. .
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -FAURE,Gabriel / DEBUSSY,Claude / POULENC,Francise / DUPARC,Henry, vb.,
  Şarkı Albümleri (Romantik ve Modern Dönem Fransız Bestecilerine ait)
  Dersi Veren:Ece İDİL

  ŞİİR VE MÜZİK

  2 Saat /Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Şiir ve Müzik dersi dünya edebiyatında önemli bir yer tutan şairlerin
  şiirlerinin lied,melodie ve şarkı edebiyatında işlenişini anlatan bir derstir.Alman ve
  Fransız şarkı edebiyatı üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - MULLER I,Philip, The Ring of Words
  -EMMOND,Shirlee& SONNTAG,Stanley,The Art of the Song Recital
  -STEIN, Deborah, SPILLMAN,Robert, Poetry into Song
  -KIMBALL,Carol,Song- A Guide to Art Song Style and Literature
  -DIESKAU, F,Dietrich,The Fischer-Dieskau Book of Lieder
  -PARSONS,James, Lied
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ayşe SEZERMAN

  SESİN HAREKETTEKİ AÇILIMI:
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik :İnsan harekete neden olan tüm dürtülerini kontrol altında
  tutma,geliştirme,form etme,kullanma ve onlardan yararlanma gibi,belirli hareket
  örneklerini bilinçli olarak öğrenme yeteneğine sahiptir.Fakat bir sahne sanatçısı ,aynı
  zamanda sesdeki duyguyuda doğru analiz edip vücudunda şekillendirerek “Sesi
  Görselleştirmeyi“ öğrenmek dolayısı ile vücut aksiyonlarını duygu ile doğru
  bütünleştirerek seyirciye iletebilmenin,en ince detaylarını bilmek zorundadır.Böylelikle
  seyirciyide düşünmeye sevk ederek,beraber hissetmeye sürükleyebilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Bu ders için önerdiğim kaynakçanın içeriği Hareket ve Performans Sanatı üzerine
  ululararası alanda yürütülen akademik çalışmalar,dünyanın önde gelen sanat
  merkezlerinde sergilenen profesyonel çalışmalar,donanımı yüksek usta kişilerce
  kaleme alınmış bilimsel makale ve kitaplar ve bu alandaki 25 yıllık deneyimimimden
  oluşmakta ve uluslararası sanat eğitimine katkılar sağlayacak yeniliçi yaklaşımlar
  içermektedir.
  Dersi Veren:Öğr.Gör.Tach KÖSELER PALUCH

  II.YARIYIL

  REPERTUAR ÇALIŞMASI (ŞAN)

  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Repertuvar Çalışması –Şan dersinde eğitim alacak öğrencinin ses
  yapısına,müzikal ve teknik anlamda geldiği noktaya göre,dünya opera repertuvarının
  tüm dönemlerinden arya,düet,vb. çalıştırılarak teknik ve müzikal anlamda gelişiminin
  sağlanması hedeflenir.
  Önerilen Kaynaklar :
  -RICORDI,Komple Opera Edisyonları(Klasik, Romantik, Gerçekçi,Modern Dönem
  Bestecilerine ait)
  -SCHIRMER, Opera Antolojileri (Tenor-Soprano-Bariton-Mezzo soprano-Bas-Alto)
  -PETERS, Arien Albümler (Tenor-Soprano-Bariton-Mezzo soprano-Bas-Alto)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  KORREPETİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Korrepetisyon dersi opera,lied ve diğer stillerdeki uygun repertuvarlar
  içersinden seçilmiş olan eserlerin müzikal yorumuna ilişkin uygulamalı çalışmaları
  içerir.Korrepetitörün aktif katılımının sağlanması suretiyle piyano eşliğinde
  gerçekleştirilir
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -Opera Antolojileri volüm I,II,III,IV
  -Komple Opera Edisyonları
  -Arien Albümler
  -Lied Albümleri
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Rayna POPOVA

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Seminer dersinde Türk Bestecileri’nin insan sesi için yazmış oldukları
  eserleri ve operaları incelenir,öğrencinin sesine uygun bazı eserleri seslendirmesi
  istenir.Ayrıca öğrenciye seminer sonunda Türk bestecilerinin kompozisyon anlayışları
  ve eserleri ile ilgili yazılı ödev verilir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : Seçilecek seminer konusuna göre saptanacaktır.
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  SAHNE VE ROL
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Sahne ve Rol dersi oyunculuk tekniğinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda
  opera repertuvarından muhtelif rollerin çalıştırılmasına yöneliktir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -KompleOpera Edisyonları (Klasik, Romantik,Gerçekçi, Modern Dönem
  Bestecilerine ait)
  -STANISLAVSKI, Konstantın , Bir Karakter Yaratmak
  -STANISLAVSKI, Konstantın, Bir Rol Yaratmak
  Dersi Veren : Doç.Yekta KARA

  TÜRK OPERALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Atatürk’ün DİL Devrimi’nden sonra gerçekleştirdiği en büyük devrim
  kuşkusuz müzik devrimidir.Atatürk ,A.A.Saygun’a konusunu bizzat kendisinin yazdığı
  Özsoy Operasını bestelettirerek“Ulusal müzik konusunda ilk adımı atmıştır.Sonuç
  olarak; Türk Operaları dersinde A.A.Saygun’un öncülük ettiği Ulusal Türk Operası
  Bestecileri, yaratıcılık
  süreçlerindeki türlü eğilimler ve vermiş oldukları dönemsel yapıtlar açısından
  incelenirler.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  SAYGUN,A.Adnan,Atatürk ve Musıki:O’nunla Birlikte,O’ndan Sonra,Ankara,1982
  -SAYGUN,A.Adnan,Özsoy Opera (Audio CD),conductor:Orhan TANRIKULU/ Ankara
  State Opera
  -Boyut Music, Ahmet Adnan SAYGUN book’s CD
  -TÜZÜN,Ferit,Midas’ın Kulakları Opera (AudioCD),conductor:Rengim Gökmen/
  Ankara State Opera
  -Sevda Cenap And Music Wakf:Publishing, Ahmet Adnan SAYGUN
  Dersi veren:Prof.Gülper REFİĞ

  LİED YORUMU
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Lied Yorumu dersinde tüm dönem ve stillerde lied’ler çalıştırılır.Lied
  dizileri repertuvara alınır.Eserlerin teknik analizinin yanında müzikhal yorumları
  üzerinde durulur.Lied’lerin bestelenmiş olan özgün dildeki şiirleri incelenip türkçeye
  çevrilir ve yorumlama bilgi ve teknikleri öğretilir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -MOZART,A.Wolfang / BEETHOVEN, v.Ludvig / SCHUBERT, Franz / SCHUMANN,
  Robert / BRAHMS, Johannes / GRIEG, Edward / LOEWE, Fredric / WOLF, Hugo /
  STRAUSS, Richard / MAHLER, Gustav / FAURE, Gabriel / DEBUSSY, Claude /
  DUPARC, Henry / TCHAİKOVSKY,I. Piyotr / RACHMANINOV, Sergei, vb., Lied
  Albümleri (Klasik,Romantik ve Modern dönem bestecilerine ait lied serileri yada
  bağımsız eserlerden oluşan)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  DRAMATURJİ
  1Saat/Hafta, T 1, 1Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dramaturji dersi dramaturji kavramının irdelenmesi ve uygulama
  alanlarının belirlenerek örneklerle incelenmesini amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -ALTAR,C.Memduh, Opera Tarihi cilt I,II,III,IV
  -ROBİNSON,Paul, Opera and Ideas
  -ALTAR,C.Memduh, Sanat Yolculukları
  -BÜKE, Aydın, Üç Deha Üç Opera
  Dersi Veren : Doç. Yekta KARA

  ORKESTRA ENSTRÜMANLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Orkestra çalgılarının teknik ,tınısal ve anlatımsal olanakları,çalgıların
  BarokDönemden 20.yüzyıla kadar farklı dönemlerdeki gelişimleri,senfonik orkestrada
  orkestrada,odamüziğinde ve solorepertuvarda kullanımları incelenir.
  Çalgıların,özellikle günümüz müziğinde kullanılan ileri teknikleri tanıtılır.
  Değerlendirme Yöntemleri:Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -ADLER, Samuel, Study of Orchestration, Newyork,2002
  -BLATTER, Alfred, Instrumentation and Orchestration, London,1997
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Ahmet ALTINEL

  FRANSIZ ŞARKILARI YORUMU

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Dersin amacı Fransız Bestecileri’nin (Faure,Debussy,Bizzet,Ravel,
  Messaren, Poulenc,vb) şarkı formunda yazmış oldukları eserleri müzikal yapıları ve
  şiirsel özellikleri bakımından incelemektir. Fransızlara özgü şarkı geleneğinin gelişim
  süreci öğrenciye tarihsel bir kronoloji ile açıklanırken, bestecilerin eğilimleri ve
  eserlerinin yorumlanma biçimleri üzerine teorik ve de uygulamalamalı çalışmalar
  yapılmaktadır. .
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  FAURE,Gabriel / DEBUSSY,Claude / POULENC,Francise / DUPARC,Henry, vb.,
  Şarkı Albümleri (Romantik ve Modern Dönem Fransız Bestecilerine ait)
  Dersi Veren:Ece İDİL

  ŞİİR VE MÜZİK
  2 Saat /Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Şiir ve Müzik dersi dünya edebiyatında önemli bir yer tutan şairlerin
  şiirlerinin lied,melodie ve şarkı edebiyatında işlenişini anlatan bir derstir; Alman ve
  Fransız şarkı edebiyatı üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - MULLER I,Philip, The Ring of Words
  -EMMOND,Shirlee& SONNTAG,Stanley,The Art of the Song Recital
  -STEIN, Deborah, SPILLMAN,Robert, Poetry into Song
  -KIMBALL,Carol,Song- A Guide to Art Song Style and Literature
  -DIESKAU, F,Dietrich,The Fischer-Dieskau Book of Lieder
  -PARSONS,James, Lied
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ayşe SEZERMAN

  SESİN HAREKETTEKİ AÇILIMI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik :İnsan harekete neden olan tüm dürtülerini kontrol altında tutma,geliştirme,form etme,kullanma ve onlardan yararlanma gibi,belirli hareket örneklerini bilinçli olarak öğrenme yeteneğine sahiptir.Fakat bir sahne sanatçısı ,aynı zamanda sesdeki duyguyuda doğru analiz edip vücudunda şekillendirerek “Sesin Hareketteki Açılımını“nı öğrenmek dolayısı ile vücut aksiyonlarını duygu ile doğru bütünleştirerek seyirciye iletebilmenin,en ince detaylarını bilmek zorundadır.Böylelikle seyirciyide düşünmeye sevk ederek,beraber hissetmeye sürükleyebilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Bu ders için önerdiğim kaynakçanın içeriği Hareket ve Performans Sanatı üzerine
  ululararası alanda yürütülen akademik çalışmalar,dünyanın önde gelen sanat
  merkezlerinde sergilenen profesyonel çalışmalar,donanımı yüksek usta kişilerce
  kaleme alınmış bilimsel makale ve kitaplar ve bu alandaki 25 yıllık deneyimimimden
  oluşmakta ve uluslararası sanat eğitimine katkılar sağlayacak yeniliçi yaklaşımlar
  içermektedir.
  Dersi Veren:Öğr.Gör.Tach KÖSELER PALUCH


Sahne sanatları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |