Opera Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Opera Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  OPERA SANATTA YETERLİK PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  I.YARIYIL


  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (ŞAN)

  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Repertuvar Çalışması dersinde öğrencinin yüksek lisansı bitirme
  seviyesinde sahip olduğu Şan repertuvarı,ses türü ve yapısı göz önünde
  bulundurulmak koşulu ile geliştirilir.Bu amaçla Çağdaş dönem Türk ve yabancı
  bestecilerin eserlerinin öğrencinin varolan repertuvarına dengeli bir şekilde katılımı
  sağlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Komple Opera Edisyonları (Klasik, Romantik, Gerçekçi, Modern Dönem Opera
  bestecilerine ait)
  -Opera Antolojileri (Tenor-Soprano-Bariton-Mezzo soprano-Bas-Alto)
  -Lied Albümleri
  -Kantat Abümleri(Barok Dönem Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  ESER ANALİZİ
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Eser Analizi dersinde öğrencinin ses yapısına göre çalıştırılan “Komple
  Opera“lardaki roller,Lied Albümleri içersinden seçilmiş liedler ve başka formlarda
  yazılmış vokal eserler müzikal yönden incelenir.Müzikal ve teknik analizlerin yanında
  bestecinin,içersinde yaşamış olduğu dönem ve kompozisyon fikirleri ile ilgili teorik
  bilgiler aktarılır.
  Önerilen Kaynaklar:
  -Komple Opera Edisyonları (Klasik, Romantik, Gerçekçi, Modern Dönem Opera
  Bestecilerine ait)
  -Vokal Senfonik Eserlerin yer aldığı Albümler.
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  KORREPETİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Korrepetisyon dersi opera,lied ve diğer stillerdeki uygun repertuvarlar
  içersinden seçilmiş olan eserlerin müzikal yorumuna ilişkin uygulamalı çalışmaları
  içerir.Korrepetitörün aktif katılımının sağlanması suretiyle piyano eşliğinde
  gerçekleştirilir
  Değerlendirme yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -Opera Antolojileri volume I. II. III. IV
  -Komple Opera Edisyonları
  -Arien Albumler
  -Lied Albumleri
  -Kantat Albümleri (Barok Dönem Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Rayna POPOVA

  MÜZİKLİ DİKSİYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Müzikli Diksiyon dersinde öğrencinin çalışmakta olduğu eserleri
  izleyicilere anlaşılır bir durumda (Doğru vokaller ve Belirgin bir artikülasyon
  ile)seslendirmesi için çeşitli teknikler öğretilir.Seslendirilen eserlerin vokal geçişleri
  dilin yapısına göre incelenir.Bu bağlamda eserlerin seslendirilmesi sırasında tam ve
  anlaşılır bir müzikli diksiyon sağlanması hedeflenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen kaynaklar:
  -SAYGUN.A.Adnan /AKSES,K.Necil / REY,R.Cemal / KODALLI, Nevit / BARAN,Ilhan
  / USMANBAŞ, Ilhan / TURA Yalçın / GÜRAN,Nazife / BİLGEN,Samim / vb.,Şarkı
  Albümleri (Türk Bestecilerine ait)
  -SCHUBERT, Franz / SCHUMANN., Robert / BRAHMS, Johannes / GRIEG, Edward
  / WOLF, Hugo / MAHLER, Gustav / FAURE, Gabriel / RAVEL, Maurice / DUPARC,
  Henry / FALLA, Manuel / TCHAİKOVSKY, I.Piyotr / RACHMANİNOV, Sergei /
  WARLOCK, Peter / BRITTEN, Benjamin, etc., Lied Albumleri (Romantik ve Modern
  Dönem Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  ESER DRAMATURJİSİ
  1 Saat/Hafta, T 1 , 1 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Eser Dramaturjisi dersi opera dağarcığından seçilecek olan bir yapıt
  bağlamında dramaturji biliminin uygulama tekniklerini öğretir.Operaya konu olmuş
  tiyatro eserinin genel dramaturjik kurallar ve tanımlamalar çerçevesinde
  incelenmesini içerir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -ŞATIR, Sabri, Opera’da Gerçekçilik
  -HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi volume I-II
  -ŞATIR, Sabri, Verdi
  -NELIAS, Robert, Mozart
  -BÜKE, Aydın, Üç Deha Üç Opera
  -KERMAN, Joseph, Opera as Drama
  Dersi Veren : Doç.Yekta KARA

  FRANSIZ BESTECİLERİ ANALİZİ

  2 Saat/Hafta, T2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik :Fransız Bestecilerin sözlü müzik alanında verimli oldukları türler
  ,yaratma süreçleri içersinde göstermiş oldukları müzikal eğilimler,ve geleneksel
  Fransız müziğine özgü etkili anlatım sanatının ürünü olan melodram sanatı ele alınır.
  Bu amaçla G.Bizzet,C.H Gounod,J Massenet, C.Debussy G.Faure,M.Ravel
  H.Duparc,vb.bestecilerin operaları ,vokal senfonik eserleri ve şarkıları, yaratılma
  esprileri ve yaşadıkları devrin müziğini karakterize etme dereceleri göz önünde
  bulundurulmak suretiyle incelenirler.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -BIZZET,George /MASSENET,Jules / GOUNOD, Charles,etc.,Komple Opera
  Edisyonları (Fransız Bestecilere ait)
  -DUPARC, Henry / POULENC, Francis / HAHN,Reynaldo / RAVEL, Maurice, Şarkı
  Albümleri (Fransız Bestecilere ait şarkı serilerini içeren)
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ece İDİL

  OPERA ve EDEBİYAT

  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Operanın başlangıcından günümüze kadar kullandığı temel klasik
  edebiyat eserlerinin,libretto ve müziğe uygulama sürecindeki farklı ülkelerdeki farklı
  yaklaşımlar ve Türk Operası’nda Edebiyat konuları ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -ALTAR, M.Cevad, Opera Tarihi cilt I,II,III,IV
  -YENER, Faruk, Ünlü Operalar
  -JACOBS, Arthur& SADIE, Stanley,The Pan Book Opera
  -JACOBS, Arthur, The Pan Book of Orchestral Music
  -EWEN, David, The Encylopedia of Musical Masterpieces
  -COPLAND, Aaron, What to Listen for in Music
  -DENT.J.Edward, Mozart’s Operas
  -WAGNER, Richard, Mein Leben
  Dersi Veren : Prof.Gülper REFİĞ

  SHAKESPEARE ve OPERA
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Shakespeare ve Opera dersi,ünlü yazar William Shakespeare’in
  eserlerinin çağlar boyu operaya uygulanışı ve bu eserlerin hem orjinal Shakesperare
  yapıtı hemde operaların birbirleri ile eleştirisel karşılaştırmalarını kapsayan bir derstir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -KERMAN, Joseph, Opera as Drama
  -BUDDEN, Julia, The Operas of Verdi Vol. 1,2,&3
  -VEAYER, William, Seven Verdi Librettos
  -BERGER, William, Verdi with a Vengeance
  -ROBİNSON, Paul, Opera and Ideas
  -POIZET, Michel, The Angel's Cry
  -DONINGTON, Robert, Opera & Its Symbol
  -DONINGTON, Robert, The opera
  -ARBLASTER, Anthony, Viva la Liberta politics in Opera
  -MONTGOMERY, Alan, Opera Coaching
  -SINGHER, Martial, Operatics
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ayşe SEZERMAN

  SESİ GÖRSELLEŞTİRMEK
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik :İnsan harekete neden olan tüm dürtülerini kontrol altında
  tutma,geliştirme,form etme,kullanma ve onlardan yararlanma gibi,belirli hareket
  örneklerini bilinçli olarak öğrenme yeteneğine sahiptir.Fakat bir sahne sanatçısı ,aynı
  zamanda sesdeki duyguyuda doğru analiz edip vücudunda şekillendirerek “Sesi
  Görselleştirmeyi“ öğrenmek dolayısı ile vücut aksiyonlarını duygu ile doğru
  bütünleştirerek seyirciye iletebilmenin,en ince detaylarını bilmek zorundadır.Böylelikle
  seyirciyide düşünmeye sevk ederek,beraber hissetmeye sürükleyebilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Bu ders için önerdiğim kaynakçanın içeriği Hareket ve Performans Sanatı üzerine
  uluslararası alanda yürütülen akademik çalışmalar,dünyanın önde gelen sanat
  merkezlerinde sergilenen profesyonel çalışmalar,donanımı yüksek usta kişilerce
  kaleme alınmış bilimsel makale ve kitaplar ve bu alandaki 25 yıllık deneyimimimden
  oluşmakta ve uluslararası sanat eğitimine katkılar sağlayacak yeniliçi yaklaşımlar
  içermektedir.
  Dersi Veren:Öğr.Gör.Tach KÖSELER PALUCH

  ÇAĞDAŞ OPERA SAHNE BİLGİSİ
  3 Saat/Hafta, T 3 , 3 kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Çağdaş Opera ve Sahne Bilgisi dersinde öğrenciye oyunculuk ve
  sahnelemeye ilşkin çağdaş yönelimler akatarılarak uygulamalı çalışmalar yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -NUTKU, Özdemir, Sahne Bilgisi Band 1,2,3,4
  -NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi
  -Komple Opera Edisyonları (Modern Dönem Opera Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Doç.Yekta KARA

  II.YARIYIL


  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (ŞAN)

  3 Saat/Hafta, T 3, 3 kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Repertuvar Çalışması dersinde öğrencinin yüksek lisansı bitirme
  seviyesinde sahip olduğu Şan repertuvarı,ses türü ve yapısı göz önünde
  bulundurulmak koşulu ile geliştirilir.Bu amaçla Çağdaş dönem Türk ve yabancı
  bestecilerin eserlerinin öğrencinin varolan repertuvarına dengeli bir şekilde katılımı
  sağlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Komple Opera Edisyonları (Klasik, Romantik, Gerçekçi, Modern Dönem Opera
  bestecilerine ait)
  -Opera Antolojileri (Tenor-Soprano-Bariton-Mezzo soprano-Bas-Alto)
  -Lied Albümleri
  -Kantat Abümleri(Barok Dönem Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  ESER ANALİZİ
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Eser Analizi dersinde öğğrencinin ses yapısına göre çalıştırılan
  “Komple Opera“lardaki roller,Lied Albümleri içersinden seçilmiş liedler ve başka
  formlarda yazılmış vokal eserler müzikal yönden incelenir.Müzikal ve teknik
  analizlerin yanında besteci,içersinde yaşamış olduğu dönem ve kompozisyon fikirleri
  ile ilgili teorik bilgiler aktarılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Komple Opera Edisyonları (Klasik, Romantik, Gerçekçi, Modern Dönem Opera
  Bestecilerine ait)
  -Vokal Senfonik Eserlerin yer aldığı Albümler.
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  KORREPETİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Korrepetisyon dersi opera,lied ve diğer stillerdeki uygun repertuvarlar
  içersinden seçilmiş olan eserlerin müzikal yorumuna ilişkin uygulamalı çalışmaları
  içerir.Korrepetitörün aktif katılımının sağlanması suretiyle piyano eşliğinde
  gerçekleştirilir
  Değerlendirme Yöntemleri :Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Opera Antolojileri volume I. II. III. IV
  -Komple Opera Edisyonları
  -Arien Albümler
  -Lied Albumleri
  -Kantat Albümleri(Barok Dönem Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Rayna POPOVA

  MÜZİKLİ DİKSİYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi,5 AKTS

  Amaç/İçerik : Müzikli Diksiyon dersinde öğrencinin çalışmakta olduğu eserleri
  izleyicilere anlaşılır bir durumda (Doğru vokaller ve Belirgin bir artikülasyon
  ile)seslendirmesi için çeşitli teknikler öğretilir.Seslendirilen eserlerin vokal geçişleri
  dilin yapısına göre incelenir.Bu bağlamda eserlerin seslendirilmesi sırasında tam ve
  anlaşılır bir müzikli diksiyon sağlanması hedeflenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -SAYGUN.A.Adnan /AKSES,K.Necil / REY,R.Cemal / KODALLI, Nevit / BARAN,Ilhan
  / USMANBAŞ, Ilhan / TURA Yalçın / GÜRAN,Nazife / BİLGEN,Samim / vb.,Şarkı
  Albümleri (Türk Bestecilerine ait)
  -SCHUBERT, Franz / SCHUMANN., Robert / BRAHMS, Johannes / GRIEG, Edward
  / WOLF, Hugo / MAHLER, Gustav / FAURE, Gabriel / RAVEL, Maurice / DUPARC,
  Henry / FALLA, Manuel / TCHAIKOVSKY, I.Piyotr / RACHMANINOV, Sergei /
  WARLOCK, Peter / BRITTEN, Benjamin, etc., Lied Albumleri (Romantik ve Modern
  Dönem Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Prof.Mesut İKTU

  ESER DRAMATURJİSİ
  1 Saat/Hafta, T 1 , 1 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Eser Dramaturjisi dersi opera dağarcığından seçilecek olan bir yapıt
  bağlamında dramaturji biliminin uygulama tekniklerini öğretir.Operaya konu olmuş
  tiyatro eserinin genel dramaturjik kurallar ve tanımlamalar çerçevesinde
  incelenmesini içerir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -ŞATIR, Sabri, Opera’da Gerçekçilik
  -HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi volume I-II
  -ŞATIR, Sabri, Verdi
  -NELIAS, Robert, Mozart
  -BÜKE, Aydın, Üç Deha Üç Opera
  -KERMAN, Joseph, Opera as Drama
  Dersi Veren : Doç.Yekta KARA

  OPERA ve EDEBİYAT

  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Operanın başlangıcından günümüze kadar kullandığı temel klasik
  edebiyat eserlerinin,libretto ve müziğe uygulama sürecindeki farklı ülkelerdeki farklı
  yaklaşımlar ve Türk Operası’nda Edebiyat konuları ele alınacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -ALTAR, M.Cevad, Opera Tarihi cilt I,II,III,IV
  -YENER, Faruk, Ünlü Operalar
  -JACOBS, Arthur& SADIE, Stanley,The Pan Book Opera
  -JACOBS, Arthur, The Pan Book of Orchestral Music
  -EWEN, David, The Encylopedia of Musical Masterpieces
  -COPLAND, Aaron, What to Listen for in Music
  -DENT.J.Edward, Mozart’s Operas
  -WAGNER, Richard, Mein Leben
  Dersi Veren : Prof.Gülper REFİĞ

  SHAKESPEARE VE OPERA
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Shakespeare ve Opera dersi,ünlü yazar William Shakespeare’in
  eserlerinin çağlar boyu operaya uygulanışı ve bu eserlerin hem orjinal Shakesperare
  yapıtı hemde operaların birbirleri ile eleştirisel karşılaştırmalarını kapsayan bir derstir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  KERMAN, Joseph, Opera as Drama
  -BUDDEN, Julia, The Operas of Verdi Vol. 1,2,&3
  -VEAYER, William, Seven Verdi Librettos
  -BERGER, William, Verdi with a Vengeance
  -ROBİNSON, Paul, Opera and Ideas
  -POIZET, Michel, The Angel's Cry
  -DONINGTON, Robert, Opera & Its Symbol
  -DONINGTON, Robert, The opera
  -ARBLASTER, Anthony, Viva la Liberta politics in Opera
  -MONTGOMERY, Alan, Opera Coaching
  -SINGHER, Martial, Operatics
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ayşe SEZERMAN

  SESİ GÖRSELLEŞTİRMEK
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:İnsan harekete neden olan tüm dürtülerini kontrol altında
  tutma,geliştirme,form etme,kullanma ve onlardan yararlanma gibi,belirli hareket
  örneklerini bilinçli olarak öğrenme yeteneğine sahiptir.Fakat bir sahne sanatçısı ,aynı
  zamanda sesdeki duyguyuda doğru analiz edip vücudunda şekillendirerek “Sesi
  Görselleştirmeyi“ öğrenmek dolayısı ile vücut aksiyonlarını duygu ile doğru
  bütünleştirerek seyirciye iletebilmenin,en ince detaylarını bilmek zorundadır.Böylelikle
  seyirciyide düşünmeye sevk ederek,beraber hissetmeye sürükleyebilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -Bu ders için önerdiğim kaynakça genel olarak Hareket ve Performans Sanatı üzerine
  uluslararası alanda yürütülen akademik çalışmalar,dünyanın önde gelen sanat
  merkezlerinde sergilenen profesyonel çalışmalar,donanımı yüksek usta kişilerce
  kaleme alınmış bilimsel makale ve kitaplar ve bu alandaki 25 yıllık deneyimimimden
  oluşmakta ve uluslararası sanat eğitimine katkılar sağlayacak yeniliçi yaklaşımlar
  içermektedir.
  Dersi Veren:Öğr.Gör.Tach KÖSELER PALUCH

  ÇAĞDAŞ OPERA SAHNE BİLGİSİ
  3 Saat/Hafta, T 3 , 3 kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Çağdaş Opera ve Sahne Bilgisi dersinde öğrenciye oyunculuk ve
  sahnelemeye ilşkin çağdaş yönelimler akatarılarak uygulamalı çalışmalar yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -NUTKU, Özdemir, Sahne Bilgisi Band 1,2,3,4
  -NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi
  -Komple Opera Edisyonları (Modern Dönem Opera Bestecilerine ait)
  Dersi Veren : Doç.Yekta KARA

  PARTİSYON OKUMA
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik Dönemden 20.yüzyıla dek orkestra,oda müziği ve koro
  yapıtlarının incelenmesi ve piyanoda seslendirilmesine yönelik olarak partisyonların
  piyanoya indirgenmesi üzerine çalışmalar yapılır.Farklı bestecilerin,estetik
  anlayışların ve özellikle 20.yüzyıl ve günümüz bestecilerinin senfonik orkestraya bir
  çalgı olarak yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  -MORRIS,R.O&FERGUSON, Howard.Preparatory Exercises in Score Reading,
  USA,1968
  -MORRIS,R.O, Figured Harmony at the Keyboard, USA, 1968
  -ADLER,Samuel,Study of Orchestration
  Dersi Veren:Ahmet ALTINEL

Sahne sanatları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |