Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Buca - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

  I.Yarıyıl

  Dersin

  MZB 505 Dünya Müzikleri I (İngilizce) 3 0
  MZB 507 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım I 3 0
  MZB 513 Müziğin Evriminde Ekonomi Politik Etkenler I 3 0

  Seçmeli Dersler

  SSA 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I 3 0
  MZB 503 Geleneksel Türk Sanat Müz. Kuramları I 3 0
  SSA 505 Rönesans Düşüncesi ve Sanat Açısından Rönesans Tiyatrosu I
  SSA 529 Tiyatroda Dil ve Tavır I 3 0
  MZB 509 Müzik ve Kültürel Çözümleme I 3 0
  MZB 511 Teknoloji ve Müzik I 3 0

  II.Yarıyıl

  MZB 504 Dünya Müzikleri II (İngilizce) 3 0
  MZB 506 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım II 3 0
  MZB 514 Müziğin Evriminde Ekonomi Politik Etkenler II 3 0
  MZB 596 Seminer 0 2
  MZB 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0
  MZB 599 Tez - -

  Seçmeli Dersler

  SSA 502 Rönesans Düşüncesi ve Sanat Açısından Rönesans Tiyatrosu II
  SSA 528 Tiyatroda Dil ve Tavır II 3 0
  SSA 500 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 3 0
  MZB 502 Geleneksel Türk Sanat Müz. Kuramları II 3 0
  MZB 508 Müzik ve Kültürel Çözümleme II 3 0
  MZB 510 Teknoloji ve Müzik II 3 0

  NOT: Adaylar seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.

  Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.


  MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

  MZB 504.5 Dünya Müzikleri I-II
  Tüm dünyadan yerel müzik kültürlerinin dinamiklerinin ve karakteristiklerinin etnomüzikolojik yaklaşımla öğrenilmesi. Müziğin sosyal ve kültürel bağlamlarına önem verilerek incelenmesi ve işitsel-görsel örnekler temel bileşenlerdir.

  MZB 506-7 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım I-II:
  Akademik yazımın temel nitelikleri; cümle düzenlemeleri, alıntı, gönderme, yazın değerlendirme,veri sunumu, veri analizinin yazımı konuları bu dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler, kitap değerlendirmesi ve ses kayıt ürünleri değerlendirmesine yönelik deneme çalışmaları yaparlar.

  MZB 513-4 Müziğin Evriminde Ekonomik ve Politik Etkenler I-II:
  Batı sanat müziği ve popüler müziklerdeki sektörel ve politik boyutların ele alınması. Klasik dönem müziğindeki politik yapı ve yapıt analizleri, günümüz batı sanat müziği kayıt sektöründeki yeni yönelimler, rock müzikteki protest tavır dersin konuları arasında.

  MZB 509-8 Müzik ve Kültürel Çözümleme:
  Bu ders kültürel çalışmaların disiplinlararası birikimini kullanarak, öğrencileri popüler kültür ve popüler müzik incelemesine hazırlar. Konu başlıkları: gündelik yaşam pratikleri ve anlam, popüler teriminin tanımları, kitle kültürü kuramları, gençlik ve altkültürler/scenes, kültürel kimlik ve müzik, küresel ve yerel bağlamlarda popüler müzik, ve popüler müzik yapma etnografileri.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |