Mimari Koruma Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Koruma Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  MİMARİ KORUMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Mimarlık Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi yapacak öğrenciler, en az iki yıl süresi olan bu eğitimin ilk yılı derslerden, ikinci yılında da tezden sorumludurlar. Yüksek lisans derecesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilir. Üniversite ve bölüm yüksek lisans öğrencilerini seçerken kendi koşullarını ilan eder. Yüksek lisans programına kabul edilmeden önce adayların başarılı olmaları gereken bazı sınavlar vardır. Her yıl yaklaşık 20 öğrenci kabul edilir. Eğitimin resmi dili %100 Türkçe'dir.

  Öğretim Elemanları

  Prof.Dr.Yavuz Koşaner MArch(DGSA), M.Sc(Manchester), Ph.D(Manchester)
  Prof.Dr.Sevin Aksoylu B.CP(METU), M.CP(İTÜ), Ph.D(İTÜ)
  Assoc.Prof.Dr.Türkan Göksal B.Arch(Hamburg),M.Arch(MSÜ),Ph.D(Dortmund)
  Assoc.Prof.Dr.Ruşen Yamaçlı B.Arch(MSU),M.Arch(MSÜ),Ph.D(ITU)
  Asst.Prof.Dr.Nuray Özaslan B.Arch(MSU), M.Arch(Bartlett), Ph.D(York)
  Asst.Prof.Dr.Emrah Gökaltun B.Arch(Ana.U), M.Arch(Ana.Ü), Ph.D(ITU)
  Asst.Prof.Dr.Güler Koca B.Arch(ADMMA), M.ArchİTÜ), Ph.D(İTÜ)
  Asst.Prof.Dr.Osman Tutal B.Arch(Ana.U), M.Arch(Ana.U), Ph.D(ITU)
  Asst.Prof.Dr.Leyla Tokman B.Arch(Gazi U), M.Arch(Gazi U), Ph.D(YTU)
  Asst.Prof.Dr Berna Üstün B.Arch (Ana.U), M.Arch(Ana.U), Ph.D (MSU)
  Asst.Prof.Dr.Alper Cabuk B.LP (AU), M.LP(AU), PhD(AU)
  Asst.Prof.Dr. Ali Ulu B.CP(METU), M.CP(ITU), Ph.D(ITU)
  Sen.Lect. Abdullah Deveci B.A(Hacettepe),M.A (Gazi Ü),Ph.D(Ana.U,in progress)
  Sen.Lect. Rana Karasözen B.Arch(ITU), M.Arch(Ana.U),Ph.D(ITU)
  Sen.Lect. Feray Ergincan B.Arch(METU), M.Arch(Dresden),Ph.D(Dresden,in prog)
  Sen.Lect. Birol Akçoral B.Arch(Ana.U), M.Arch(Ana.U),Ph.D ( Gazi U, in prog)
  Res.Asst. Hicran Halaç B.Arch(Ana.Ü),M.Arch (Gazi Ü), Ph.D(Gazi U, in prog)
  Res.Asst. Mehmet İnceoğlu B.Arch(KTU), M.Arch(KTU), PhD(YTU, in progres)
  Res.Asst. Günseli Filiz B.Arch(METU),M.Arch (METU),Ph.D( METU,in prog)
  Res.Asst. Betül Yanılmaz B.Arch(ITU), M.Arch(ITU), PhD(ITU,in progress))
  Res.Asst. Mine Ziğindere B.Arch(İTU), M.Arch(Ana.Ü)
  Res.Asst. Taner Apaydın B.Arch(İTÜ), M.Arch(Ana.Ü)
  Res.Asst. Gökçe Ketizman B.Arch(Ana.Ü),M.Arch(Ana.Ü),Ph.D(ITU,in prog)
  Res.Asst. Kıvanc Kılınç B.Arch(CU)),M.Arch(METU),Ph.D(METU,in prog)
  Res.Asst. Mustafa Badem B.Arch(Ana.U),B.Arch(Gazi U),Ph.D(Gazi U ,in prog)
  Res.Asst. Özlem Kandemir B.Arch(Ana.U), M.Arch(Ana.U)
  Instruct. Nilgün ÖZTAŞ B.Sc(ITU)

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölümümüzün esas faaliyeti öğretim olmakla birlikte, her bir öğretim elemanı akademik çalışmalar yapmak, akademik faaliyetlere katılmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak durumundadır. Bunun yanı sıra, kendi ilgi alanlarında yaptıkları araştırmalar çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Bölüm elemanlarının çalışmalarının yoğunlaştığı beş esas alan vardır.
  Bunlar,
  a) Bina tasarımı ve planlaması,
  b) Yapı bilgisi ve teknolojileri,
  c) Kentsel planlama,
  d) koruma ve restorasyon ,
  e) Mimarlık tarihi ve kuramı.

  Bölümdeki öğretim elemanlarının son akademik takvim itibari ile yayın profili ve akademik faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
  1. Yayınlar :
  Kitap : 1
  Ulusal dergilerde yayın :20
  Uluslar arası konferanslarda sunulan bildiriler :19
  Ulusal konferanslarda sunulan bildiriler :10
  Tamamlanmış Lisansüstü tezleri-MA : 3
  Tamamlanmış Doktora tezleri : 2

  2. Desteklenen araştırma projeleri: 2

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölümümüz aşağıda adları belirtilen bir çok uluslar arası ve ulusal üniversite ile ortak çalışmalar yapmaktadır.
  -University of Manchester ;
  -University of Salford ;UMIST ?Manchester ;
  -University of Newcastle-upon Tyne ;
  -University of London - Barttlett School of Architecture ;
  -University of York ;
  -University of Delft ;
  -Szczecin Technical University ;
  -University of Singapore ;
  -Singapore Polytechnic ;
  -Technical University of Stuttgart
  -Technical University of Dresden

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuarı Bölümümüzde Macintosh ve IBM bilgisayarlarından oluşan iki Bilgisayar Destekli Tasarım laboratuarı ve baskı olanakları mevcuttur. Bu laboratuarlarda öğrenciler iki önemli mimari çizim programı olan Archicad ve Autocad ile bazı CAD/CAM yazılımlarından yararlanmaktadırlar. Bilgisayar laboratuarları her saat açık olup hepsi internet?e bağlıdır.
  Yapı Laboratuarı Yapı laboratuarında pek çok yapı malzemesi, aletleri, deney araçları ve modelleri vardır. Öğrenciler burada bazı temel deneyleri ile bazı yapı elemanlarını, strüktürlerini ve detaylarını yapabilirler.

  Bölüm Kitaplığı Bölümümüz öğrencileri çok sayıda yayının olduğu Merkez Kütüphane?nin yanı sıra uluslar arası ve ulusal süreli yayınlar, başvuru kitapları, araştırma yayınları, kitaplar ve diğer dergilerin bulunduğu Bölüm Kitaplığından yararlanabilirler.

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DERS İÇERİKLERİ


  1. Yarıyıl
  KOR501     Koruma Atölyesi I    
  KOR503     Koruma Tarihi ve Kuramları    
  Seçmeli Dersler
  KOR504     Mimarlık Tarihi ve Kavramları    
  KOR505     Korumada Özel Konular
  KOR507     Kültürel Mirasın Yönetimi    
  KOR508     Koruma Yönetimi    
  KOR517     Modern Dönem Türk Mimarlık Tarihi    
  KOR518     Anadolu Mimarlık Tarihi    
  MİM501     Mimarlıkta Analiz Çalışmaları    
  MİM502     Mimarlıkta Eleştiri    
  MİM503     Konut Sorunu ve Politikaları    
  MİM504     Konut Alanlarının Niteliksel Değerleri    
  MİM505     Ekolojik Planlama ve Tasarım    
  MİM509     Kent Planlamasının Yasal Yönleri    
  MİM512     Planlamada Yasal ve Yönetimsel Boyut    
  MİM513     Bilgisayar Programlama ve Mimari Uygulamalara Giriş    
  MİM514     Kullanıcı Arayüzü Tasarımı    
  MİM516     Enerji Korunumlu Binalarda Yapı Kabuğu Tasarımı    
  MİM517     Mimaride Prekast Beton    
  MİM518     Mimaride Strüktür    
  MİM519     Konut Mimarisi    
  MİM520     Mimaride Çelik    
  MİM521     Çevresel Tasarım    
  MİM523     Geleneksel Türk Evinin Çağdaş Yorumu    
  MİM525     Kültür, Konut ve Kimlik    
  MİM526     Bilgisayar Destekli Mimari Analiz Teknikleri    
  MİM528     Konut ve Çevresinde Mekan Kullanımı    
  MİM529     Kentsel Mekan ve Engelliler    
  MİM530     Kentsel Koruma ve Yenilemenin Ulusal ve Uluslararası Boyutu    
  MİM532     Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları    
  MİM534     Konut Alanı Tasarımı    
  MİM535     Kentsel Tasarım Kuramı    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  KOR502     Koruma Atölyesi II    
  MİM592     Seminer    
   
  3. Yarıyıl

  Ders Adı ve Şubeler     
  MİM790     Tez    
   
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  DERS İÇERİKLERİ


  1. Yarıyıl 
  KOR501     Koruma Atölyesi I    
  KOR503     Koruma Tarihi ve Kuramları    
  Seçmeli Dersler
  KOR504     Mimarlık Tarihi ve Kavramları
  KOR505     Korumada Özel Konular
  KOR507     Kültürel Mirasın Yönetimi    
  KOR508     Koruma Yönetimi    
  KOR517     Modern Dönem Türk Mimarlık Tarihi
  KOR518     Anadolu Mimarlık Tarihi    
  MİM501     Mimarlıkta Analiz Çalışmaları    
  MİM502     Mimarlıkta Eleştiri
  MİM503     Konut Sorunu ve Politikaları    
  MİM504     Konut Alanlarının Niteliksel Değerleri    
  MİM505     Ekolojik Planlama ve Tasarım
  MİM509     Kent Planlamasının Yasal Yönleri    
  MİM512     Planlamada Yasal ve Yönetimsel Boyut    
  MİM513     Bilgisayar Programlama ve Mimari Uygulamalara Giriş    
  MİM514     Kullanıcı Arayüzü Tasarımı    
  MİM516     Enerji Korunumlu Binalarda Yapı Kabuğu Tasarımı
  MİM517     Mimaride Prekast Beton    
  MİM518     Mimaride Strüktür    
  MİM519     Konut Mimarisi    
  MİM520     Mimaride Çelik    
  MİM521     Çevresel Tasarım    
  MİM523     Geleneksel Türk Evinin Çağdaş Yorumu
  MİM525     Kültür, Konut ve Kimlik
  MİM526     Bilgisayar Destekli Mimari Analiz Teknikleri    
  MİM528     Konut ve Çevresinde Mekan Kullanımı
  MİM529     Kentsel Mekan ve Engelliler    
  MİM530     Kentsel Koruma ve Yenilemenin Ulusal ve Uluslararası Boyutu    
  MİM532     Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları    
  MİM534     Konut Alanı Tasarımı
  MİM535     Kentsel Tasarım Kuramı    
   
  2. Yarıyıl
  KOR502     Koruma Atölyesi II    
   
  3. Yarıyıl
  MİM599     Dönem Projesi    

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |