Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  Kozmetoloji Bilim Dalında yüksek lisans programı ilk olarak 1994-1995 güz yarıyılında açılmıştır ve enstitünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalında, halen 1 tam zamanlı profesor, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

  AMAÇ
  Kozmetoloji Bilim Dalı kozmetik ürünlerin tanımı, sınıflanması, yapımı, kalite kontrolü ile etkinliğinin ve muhtemel zararlarının test edilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Kozmetoloji Bilim Dalı öğrencilere minimum 2 yıllık bir eğitim döneminden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) derecesine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Yüksek Lisans
  Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Kozmetoloji Bilim Dalı çeşitli ulusal ve uluslararası üniversiteler ile bilimsel işbirliği içindedir:
  • Frei Üniversitesi, Eczacılık, Farmasötik Teknoloji, Biyofarmasi ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Berlin, Almanya,
  • Paris Üniversitesi, Ecazcılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Paris, Fransa,
  • Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye,
  • Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Kozmetoloji Bilim Dalı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, özel firmalar ve diğer üniversitelere hizmet veren aşağıdaki donanıma sahiptir. Bu olanaklar kullanılarak ulusal ve uluslararası standart testler gerçekleştirilebilmektedir:

  • UV-Spektrofotometre,
  • Rotavapor ve soğutucu,
  • Ultrasonik banyo,
  • Stabilite kabini,
  • pH-metre,
  • Mekanik karıştırıcılar,
  • Manyetik karıştırıcı,
  • Ultra turrax,
  • Santrifüjler,
  • Etüvler,
  • Vibrating sieves,
  • Partikül büyüklüğü analizörü,
  • Termal analizör,
  • Erweka motor,
  • Yüksek basınçlı homogenizatör,
  • Steril kabin,
  • Mikroskop,
  • Spray-dryer,
  • Tablet sertlik test cihazı,
  • Tablet friabilator,
  • Dissolüsyon test cihazı (USP I and II),
  • Akışlı dissolüsyon test cihazı (USP IV),
  • Rotatif tablet basma makinesi,
  • Reometre,
  • Deri pH-metresi,
  • Deri sebumetresi (dreideki sebumu ölçer),
  • Korneometre (derinin nemini ölçer),
  • Kutometre (derinin esnekliğini ölçer),
  • Meksametre (derideki melanin ve eritemi ölçer),
  • Jel elektroforez,
  • Jel dokümentasyon

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  Seçmeli Dersler
  KOZ509     Kozmetik Üretiminde Etik ve Yasal Uygulamalar     
  KOZ511     Kozmetik Maddeleri Taşıyıcı Sistemler     
  KOZ513     Kozmetik Hammaddeler ve İşlevleri     
  KOZ515     Kozmetik Preparat Formülasyon İşlemleri     
  KOZ517     Kozmetik Preparatların Karakterizasyonu     
   
  2. Yarıyıl
  KOZ505     Seminer     
  Seçmeli Dersler
  KOZ510     Kozmetik Preparatlara Uygulanan In Vivo Deneyler     
  KOZ512     Kozmetik Preparatların Kalite Kontrolü ve Güvencesi     
  KOZ514     Kozmetik Preparat-Uygulama İlişkisi     
   
  3. Yarıyıl
  KOZ790     Tez     

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |