Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  Güz Yarıyılı


  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  KOMPOZİSYON

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ahmet ALTINEL

  İLERİ ORKESTRA YÖNETİM TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Orkestra yönetiminde ileri baton tekniklerinin, prova yöntemlerinin, icraya
  yönelik karşılaşılabilecek sorunların etkin çözüm yollarının incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - MAX, Rudolf. The Grammar of Conducting: A Comprehensive Guide to Baton
  Technique and Interpretation, Wadsworth Publishing, 1995.
  - GREEN, Elizabeth A. Modern Conductor, Prentice Hall, 2003.
  - BAMBERGER, Carl. The Conductor's Art, Columbia University Press, 1989.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  SENFONİK REPERTUVAR SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Senfonik repertuvarın daha derinlikli incelenmesi, repertuvarın temel
  taşlarını oluşturan eserler dışında kalan diğer eserlerin göz önüne alınması.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - ADEY, Christopher. Orchestral Performance : A Guide for Conductors and
  Players, Faber & Faber, Londra 1998.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  TÜRK BESTECİLERİNİN PİYANO YAPITLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Türk bestecilik okulunun başlıca devinimleri ve bestecileri, piyano yapıtları
  üzerinden ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - İLYASOĞLU, Evin. Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler,
  Dünya Kitapları, İstanbul 2005.
  - İLYASOĞLU, Evin. Necil Kâzım Akses: Minyatürden Destana Bir Yolculuk, YKY,
  İstanbul 1998.
  - İLYASOĞLU, Evin. İlhan Usmanbaş: Ölümsüz Deniz Taşlarıydı, YKY, İstanbul
  2000.
  - İLYASOĞLU, Evin. İlhan Usmanbaş’a Armağan, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı
  Yayınları, Ankara 1994.
  - ARACI, Emre. Ahmed Adnan Saygun: Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY,
  İstanbul 2001.
  - AYDIN, Yılmaz. Türk Beşleri, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2003.
  - ÇALGAN, Koral. Ulvi Cemal Erkin’e Armağan, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı
  Yayınları, Ankara 1992.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  MAHLER’İN SENFONİLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: G. Mahler’in senfonilerinden hareketle 19. yy. sonu, 20. yy. başındaki
  “yüzyıl sonu” dönüşüm döneminde bestecinin senfoni biçimine getirdiği yeniliklerle
  birlikte yaratı dünyasının, müzikal sembollerinin ve dünya görüşünün incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - FLOROS, Constantin. Gustav Mahler: The Symphonies, Amadeus Press, 2003
  - ADORNO, Theodor W. Mahler: A Musical Physiognomy, University of Chicago
  Press,1996
  - FEDER, Stuart. Gustav Mahler: A Life in Crisis, Yale University Press, 2004
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  MÜZİKAL FORMASYON EĞİTİMCİLİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Müzikal formasyon eğitim yöntemleri kuramsal açıdan karşılaştırmalı olarak
  incelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - Schema Directeur de I’Organisation Pedagogique des Ecoles de Music, Centre
  National de Action Musicale.
  - Compétences Souhaitées a la fin des trois Cycles de I’enseignement specialiseé,
  Institut de Pedagogie Musicale.
  - CULIOLI, Christine. Objectif Musique.
  Dersi Veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  ORKESTRA VE GRUP YÖNETİMİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Uygun bulunan geniş oda müziği gruplarının, oda orkestralarının ya da
  öğrenci orkestrasının konsere yönelik olarak hazırlanması.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - GREEN, Elizabeth. Modern Conductor, Prentice Hall, 2003.
  - BAMBERGER, Carl. The Conductor's Art, Columbia University Press, 1989.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  BACH’IN FÜG TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Klavye için bestelenmiş 48 prelüd ve fügü biraraya getiren İyi Düzenlenmiş
  Klavye adlı ana yapıtın yanı sıra, yaşamının son döneminde bestelediği iki yapıt, Müzikal
  Sunu ve Füg Sanatı üzerinde odaklanarak, J. S. Bach’ın füg teknikleri (ayna fügler,
  sondan okumalı, genişlemeli, daralmalı fügler, sürekli kanonlar da içinde yer almak
  üzere) incelenecek, öğrencilerin bu konuda gelişkin bir bilinç oluşturmaları sağlanacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen kaynaklar: J. S. Bach’ın İyi Düzenlenmiş Klavye, Müzikal Sunu ve Füg
  Sanatı adlı yapıtlarının notaları ve ses kayıtları
  Dersi veren: Yrd. Doç. Volkan BARUT

  KORO REPERTUVARI VE YÖNETİM TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Korolu orkestra eserlerin tanınması. İnsan sesi ve koronun özel
  özellikleriyle birlikte koroya yönelik şeflik ve prova tekniklerinin incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - GERRETSON, Robert L. Conducting Choral Music, Prentice Hall, 1998.
  - DURRANT, Colin. Choral Conducting: Philosophy and Practice, Routledge,
  2003.
  - WILLETTS, Sandra. Beyond the Downbeat: Choral Rehearsal Skills and
  Techniques, Abingdon Press, 2000.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  HİNDEMİTH’İN YENİ TONALİTE KURAMI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 20. yüzyıl çağdaş Alman bestecisi Paul Hindemith’in geleneksel tonalite
  sonrası müziğe ilişkin görüşlerini, önerilerini ve 1937 tarihli Unterweisung im Tonsatz
  (Ses İşçiliği) adlı kitabında özetlediği ve örneklediği yeni tonalite kuramını analitik bir
  bakış açısı dahilinde tartışmak; bu kuramın temel ilkelerini ve işleyişini Hindemith’in ve
  dönemin diğer bestecilerinin kompozisyonları üzerinde deneyerek görmek.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav ve analiz ödevleri.
  Önerilen Kaynaklar:
  - HINDEMITH, Paul, Ses İşçiliği, çeviren: Yavuz Oymak, yayına hazırlayan: Mehmet
  Nemutlu, Norgunk Yayınları, İstanbul 2007.
  - NEUMEYER, David, The Music of Paul Hindemith, Yale University Press, New York
  1986.
  - RETI, Rudolf, Tonality in Modern Music, Collier Books, New York 1958.
  - Persichetti, Vincent, 20th-Century Harmony, W. W. Norton & Company, New York
  1961.
  - DALLIN, Leon, Tecniques of 20th Century Composition, WM. C. Brown Company
  Publishers, Iowa 1974.
  Dersi veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  MÜZİKTE ZAMANSALLIK
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Müziğin zamansallığı üzerine felsefi okumalar ve müzik çözümlemeli
  çalışmalar yapılır. Bergson ve Husserl’in zaman, fenomenoloji ve müzik konulu metinleri
  tartışılır. Müzik yapıtlarındaki zamansallık üzerine çözümlemeler yapılır ve bestecilerin
  müzikteki zamansallık üzerine görüşleri incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Bergson ve Husserl’in zaman, fenomenoloji ve müzik üzerine metinleri
  Dersi veren: Öğr. Gör. Ahmet ALTINEL

  ELEKTRONİK MÜZİKTE İLERİ TEKNİKLER
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Elektroakustik teori. İleri digital audio, signal processing, MIDI uygulama
  teknikleri. Özgün elektronik müzik yapıtlarının yaratımı.
  Değerlendirme Yöntemleri: Stüdyo çalışmaları, dönem projeleri.
  Önerilen Kaynaklar:
  - POHLMANN, Ken C., Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill, c1995.
  - ROSSİNG, Thomas D., The Science of Sound, San Francisco: Addison Wesley,
  c2002.
  - ROADS, Curtis, Microsound, Cambridge, Mass.: MIT Press, c2001.
  - SUPPER, Martin, Elektroakustische Musik und Computermusik: Geschichte,
  Aesthetik, Methoden, Systeme, Hofheim: Wolke, 1997.
  Dersi veren: Öğr. Gör. Barkın ENGİN

  Bahar Yarıyılı

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kompozisyon alanında lisans eğitimi almış bir bestecinin kendi kişiliğini,
  müzik dilini kurmasına yardımcı olacak estetik anlayışlar, ortamlar, türler ve tekniklerde
  yoğunlaşarak, inceleme ve çözümlemelerle desteklenen besteleme çalışmaları yapılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ahmet ALTINEL.

  İLERİ ORKESTRA YÖNETİM TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Orkestra yönetiminde ileri baton tekniklerinin, prova yöntemlerinin, icraya
  yönelik karşılaşılabilecek sorunların etkin çözüm yollarının incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - MAX, Rudolf. The Grammar of Conducting: A Comprehensive Guide to Baton
  Technique and Interpretation, Wadsworth Publishing, 1995.
  - GREEN, Elizabeth A. Modern Conductor, Prentice Hall, 2003.
  - BAMBERGER, Carl. The Conductor's Art, Columbia University Press, 1989.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  İLHAN USMANBAŞ’IN MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İlhan Usmanbaş’ın müziğinin teknik, analitik ve estetik temelde geniş
  kapsamlı bir incelemesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar :
  - USMANBAŞ, İlhan. Yapıtlarım ve Öyküleri, Orkestra Dergisi, sayı: 103, ekim
  1971.
  - İLYASOĞLU, Evin. İlhan Usmanbaş, İstanbul, YKY, 2000.
  - İLYASOĞLU, Evin. İlhan Usmanbaş’a Armağan, Ankara, Sevda-Cenap And
  Müzik Vakfı Yayınları, 1994.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  LUTOSLAWSKİ’NİN MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Lutoslawski’nin müziğinin teknik, analitik ve estetik temelde geniş kapsamlı
  bir incelemesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - RAE, Charles Bodman. The Music of Lutoslawski, Faber and Faber, Londra
  1994.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  UYGULAMALI MÜZİKAL FORMASYON EĞİTİMCİLİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Müzikal formasyon eğitim yöntemleri uygulamaya ağırlık verilerek ele alınır.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - Schema Directeur de I’Organisation Pedagogique des Ecoles de Music, Centre
  National de Action Musicale.
  - Compétences Souhaitées a la fin des trois Cycles de I’enseignement specialiseé,
  Institut de Pedagogie Musicale.
  - CULIOLI, Christine. Objectif Musique.
  Dersi Veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNDE DÖNEMLER, ÜSLUPLAR VE ANLAYIŞLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Çağdaş Türk bestecilerinin bağlandıkları ülkülerin, etki kaynaklarının, bestecilik anlayışlarının ve müzik dillerinin Cumhuriyet’ten bugüne izinin sürüldüğü kapsamlı bir tartışma.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - ALİ, Filiz. Elektronik Müziğin Öncüsü Bülent Arel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002.
  - AYDIN, Yılmaz. Türk Beşleri, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2003.
  - ÇALGAN, Koral. Ulvi Cemal Erkin’e Armağan, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara 1992.
  - İLYASOĞLU, Evin. Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler, Dünya Kitapları, İstanbul 2005.
  - İLYASOĞLU, Evin. Necil Kâzım Akses: Minyatürden Destana Bir Yolculuk, YKY, İstanbul 1998.
  - İLYASOĞLU, Evin. İlhan Usmanbaş: Ölümsüz Deniz Taşlarıydı, YKY, İstanbul 2000.
  - Biyografya 5: Ahmed Adnan Saygun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2004.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  20. YY’DA KARMA ODA MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 20. yy. Müziğinde karma oda topluluklarına verilen önemin nedenlerinin
  belirleyici yapıtların içsel özelliklerinden giderek araştırılması.
  Değerlendirme Yöntemi : Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - POPLE, Anthony. Messiaen: Quatuor pour la Fin du Temps, Cambridge:
  Cambridge University Press, 1998.
  - DUNSBY, Jonathan. Schoenberg: Pierrot lunaire, Cambridge: Cambridge
  University Press, 1992.
  - VAN DEN TOORN, Pieter C. The Music of Igor Stravinsky, New Haven: Yale
  University Press, 1983.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  MÜZİKTE SPEKTRALİZM
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 1970’lerin ilk yarısında Fransa’da ortaya çıkmış olan ve “Spektral Müzik”
  olarak adlandırılan müzik hareketi, estetik ve bestecilik teknikleri açısından incelenir.
  Yapıt örnekleri ve konuyla ilgili metinler dersin ana gereçlerini oluşturur.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - L’Itinéraire, La Revue Musicale, Quadruple Numéro 421-424, 1991, Fransa.
  - Spectral Music, Contemporary Music Review, Special Issue, ABD 2000.
  - Spektral bestecilerin partisyonları ve ses kayıtları.
  Dersi veren: Öğr. Gör. Ahmet ALTINEL

  ORKESTRA VE GRUP YÖNETİMİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Uygun bulunan geniş oda müziği gruplarının, oda orkestralarının ya da
  öğrenci orkestrasının konsere yönelik olarak hazırlanması.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - GREEN, Elizabeth. Modern Conductor, Prentice Hall, 2003.
  - BAMBERGER, Carl. The Conductor's Art, Columbia University Press, 1989.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  ÇAĞDAŞ MÜZİK YÖNETİM TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Çağdaş müzik yapıtlarında karşılaşılan özel tekniklerin ve icra
  yöntemlerinin müzik ve şeflik teknikleri açılarından incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemi: Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - GROSBAYNE, Benjamin. Techniques of Modern Orchestral Conducting, Harvard
  University Press, 1973.
  Dersi Veren: Prof. Gürer AYKAL

  ELEKTRONİK MÜZİKTE İLERİ TEKNİKLER
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Elektroakustik teori. İleri digital audio, signal processing, MIDI uygulama
  teknikleri. Özgün elektronik müzik yapıtlarının yaratımı. İlk yarıyıldaki dersin devamı.
  Değerlendirme Yöntemleri: Stüdyo çalışmaları, dönem projeleri.
  Önerilen Kaynaklar:
  - POHLMANN, Ken C., Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill, c1995.
  - ROSSİNG, Thomas D., The Science of Sound, San Francisco: Addison Wesley,
  c2002.
  - ROADS, Curtis, Microsound, Cambridge, Mass.: MIT Press, c2001.
  - SUPPER, Martin, Elektroakustische Musik und Computermusik: Geschichte,
  Aesthetik, Methoden, Systeme, Hofheim: Wolke, 1997.
  Dersi veren: Öğr. Gör. Barkın ENGİN

  KEMAL İLERİCİ ARMONİSİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Türk bestecisi Kemal İlerici’nin (1910-1986) 1940’lı yıllarda geliştirdiği ve
  sonraki onyıllarda kitaplaştırdığı, Türk müziği makamları için öngörülen, dörtlü aralıklara
  dayalı modal armonileme sistemi uygulamalı olarak öğrenilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem içinde bestelenen küçük biçimli parçalar ve dönem
  sonu ödevi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - İLERİCİ, Kemal, Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, Millî Eğitim
  Basımevi, ikinci basılış: İstanbul 1981.
  - ÖZSAN, Sarper, “Kemal İlerici Armonisi” ders notları (yayımlanmamış)
  Dersi veren: Öğr. Gör. Sarper ÖZSAN

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |