Kamu Hukuku Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  Kamu Hukuk Ana Bilim Dalı 1995 yılından beri mastır ve doktora programları açmaktadır. Önerilen programlar, yetişmekte olan öğretim elemanlarına olduğu kadar, profesyonel hukukçulara (avukat, hakim, vs..) da yönelik olduğundan, hem teorik ve hem de pratik bir bakış açısına sahiptir. Bu programlar, Anayasa ve Ceza Hukuku gibi temel konularda uzmanlaşmaya yönelik dersler önerdiği gibi, Avrupa Topluluğu Hukuku ve Çevre Hukuku gibi hem ulusal hem de uluslararası hukuk çerçevesinde son yıllarda önem kazanan alanlarda da yoğunlaşmayı mümkün kılmaktadır. Bu programlarda siyaset bilimi ile ilgilenen hukukçular da, tarihsel gelişimi içinde dünyada yaşanan demokratikleşme sürecini ve oluşan yeni hükümet sistemlerini araştırma imkanı bulacaklardır.

  AMAÇ
  Avrupa Birliği sürecine giren ülkemizde, özellikle kamu hukuku alanında büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Anayasada yapılan değişiklikler başta olmak üzere, birçok alan yeniden düzenlemelere tanık olmuştur. Günümüzde yeni kurulan üniversiteler nedeniyle yaşanan akademik personel açığını da gözönünde bulundurduğumuzda, öncelikle kamu hukuku alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmeyi amaçlayan kamu hukuku lisansüstü eğitim programları, aynı zamanda bu alanda meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve belirli alanlarda uzmanlaşmak isteyen hukukçulara yönelik olarak hazırlanmıştır.

  KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

  Doktora derecesi için iki dönem dersleri takip etmek, başarı ile vermek ve sonrasında bir araştırma tezi hazırlamak gerekmektedir. Tez ve ders aşamasını tamamlamak için 3-4 yıllık süre sözkonusudur. Tez tamamlandıktan sonra sözlü bir savunma verilerek derece elde edilir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı
  Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm
  Devlet Memurlarının Naklen Atanmasında İdarenin Takdir Yetkisi
  İngiliz Hukukunda Yargısal Emir ve Türk İdari Yargılama Hukukunda Uygulanabilirliği
  İngiltere?de Radyo-Televizyon Otoriteleri ve Bu Otoritelerin Radyo-Televizyon Özgürlüğü Üzerindeki Yetkileri
  Sosyal Devlet Anlayışının Kurumsallaşması ve Gerileyişi
  Avrupa Birliğinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kavramı
  Eleştirel Hukuk Çalışmaları
  Akdeniz?de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
  Yapısal Göstergebilimde Hukuk Söyleminin Analizi
  Uluslar arası Hukukta Devlet Sorumluluğu
  Tekerrür
  Çocuk Hakları
  Ceza Usul Hukukunda İtiraz
  Uluslar arası Ceza Mahkemesi
  Adil Yargılanma Hakkı
  Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Cürümleri
  Rusya Federasyonunun Hükümet Sistemi
  Uluslar arası Ekonomi Hukuku ve IMF

  SUNULAN OLANAKLAR
  Anadolu Üniversitesi 165000 aşkın kitap koleksiyonu olan geniş bir kütüphaneye sahiptir. Fakültemiz ayrıca kendi kütüphanesine de sahiptir.
  İnternet bağlantısı olan 27 bilgisayar kapasiteli öğrencilerimiz için bir bilgisayar laboratuarımız var.
  Fakültemiz bir konferans salonunu ve bir mahkeme salonu şeklinde dizayn edilmiş bir sınıfa da sahiptir.
  Fakülte binamız engelli öğrencilerimiz için gerekli bina özelliklerine sahiptir.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  Seçmeli Dersler
  HUK510     Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesi    
  HUK625     Anayasa Yargısı    
  HUK631     Olgusal Hukuk Araştırmaları I
  HUK633     T.Ceza Kanununun Getirdiği Yenilikler I

  2. Yarıyıl
  Seçmeli Dersler
  HUK621     Çağdaş Hükümet Sistemleri
  HUK632     Olgusal Hukuk Araştırmaları II    
  HUK634     T.Ceza Kanununun Getirdiği Yenilikler II    
  HUK642     Milletlerarası Su Yollarının Ulaşım Dışı Maksatlı Kullanımı    
     
  3. Yarıyıl
  HUK890     Tez
  HUK892     Tez
  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı      

  4. Yarıyıl
  HUK890     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  HUK890     Tez

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |