Japonca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Japonca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  JAPONCA

  Neden Japonca?
  Son yıllarda Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel, ekonomik, eğitim, ticari ve turizm alanındaki ikili ilişkilerin giderek önem kazanması sonucunda Japonca öğrenimine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Japonya, dünyada teknolojisi ve ekonomisi en güçlü ülkelerden biridir. Türkiye’nin Orta Asya pazarına ve Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle Japonların Türkiye’deki yatırımları her geçen gün artmakta ve başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizde Japon şirketleri ticaret hayatımızın içinde aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca kültür turizmine önem veren Japonlar için uygarlıklar beşiği olan Türkiye eşi bulunmaz bir ülkedir. Bu nedenle ticaret, eğitim ve turizm sektöründe Japonca bilenlere gereksinim duyulmaktadır.

  Japonca, yazı sisteminin farklı olması nedeniyle zor bir dil gibi görünmesine karşın, sözdizimi, dilbilgisi kalıpları ve konuşma becerisi açısından Türkçe ile benzerlikler göstermektedir. Yazı sisteminin mantığının programlı bir şekilde öğretilmesi sonucunda Japonca, öğrenilmesi zevkli bir dil haline gelmektedir. Hatta yazı sisteminin farklılığı da öğrencilerimizde Japoncaya karşı merak ve ilgi uyandırmaktadır.

  Derslerin Uygulanma Şekli
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  Japonca kursları 8 temel, 4 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Japonca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  B2 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 14 ayda (toplam 560 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 28 ayda (toplam 672 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Japonca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır

  Genel Amaçlı Kurslar

  Genel Amaçlı Japonca Kurslarında Temel kurlarda Minna no Nihongo I ve II, orta kurlarda Nihongo Chuukyuu 1ve 2, yüksek kurlarda ise Nihongo Chuukyuu 2 ve Donna Toki Dou Tsukau adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri ve video kasetleri ile TÖMER Japonca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda ise tüm becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders materyaller verilmekte, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır.

  Japonca kurslarında kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

  Özel Amaçlı Kurslar
  Japonca Yeterlilik Sınavı (Nouryoku Shiken), Japonca Konuşma Yarışması, resmi ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri gibi özel amaçlı kurslar talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

  Konuşma Kulüpleri
  Talep olduğu takdirde TÖMER’de Japonca kurslarına devam eden öğrenciler için anadili Japonca olan yabancı uyruklu okutmanlar eşliğinde,  değişik saatlerde konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:


  KURLAR       Ortak Avrupa Çerçevesi       SINAV DURUMU

  TEMEL 1                                                                  YOK
  TEMEL 2                                                                  VAR
  TEMEL 3                     A1                                        YOK
  TEMEL 4                                                                  VAR
  TEMEL 5                                                                  VAR


  TEMEL 6                                                                  YOK
  TEMEL 7                    A2                                         VAR
  TEMEL 8                                                                  VAR


                               -  TEMEL SERTİFİKASI -

  ORTA 1                                                                     YOK
  ORTA 2                       B1                                         VAR
  ORTA 3                                                                     YOK
  ORTA 4                                                                     VAR


                              -  ORTA SERTİFİKASI -

  YÜKSEK 1                  B2                                        YOK
  YÜKSEK 2                                                               VAR                                    - DİPLOMA-  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Japonca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |