İtalyanca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İtalyanca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  İTALYANCA

  Neden İtalyanca?
  İtalya operasıyla, sinema ve mutfak kültürüyle her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Ayrıca İtalya Venedik, Roma ve Floransa gibi tarih kokan şehirleriyle ve doğal güzellikleriyle Avrupa’da ilk gezilip görülecek yerler arasındadır. İtalya moda, tasarım ve otomotiv alanında da gelişmiş bir ülkedir. Avrupa Birliğinin kurucu üyelerinden biri olan İtalya,  özellikle mimarlık ve moda alanlarında eğitim ve çalışma yapmak isteyenler için mükemmel bir ülkedir. Hem bu ülkenin güzelliklerini yakından görmek ve araştırma yapmak isteyenler, hem de orada eğitim almak isteyenler öncelikle İtalyanca öğrenmelidirler.

   
  Derslerin Uygulanışı
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  İtalyanca kursları 4 temel, 6 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen İtalyanca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  B2 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 12 ayda (toplam 480 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 24 ayda (toplam 576 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil İtalyanca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

  Genel Kurslar
  Genel Amaçlı İtalyanca kurslarında Espresso 1, 2 ve 3 kitapları ile Parlonda Italiano III kitabı kullanılmaktadır.

  Temel kurları bitiren kursiyerler Avrupa Dil Portfolyosuna göre A1 düzeyine ulaşırlar. Bu kursiyerler, kendini, ailesini tanıtabilir, üç temel zamanı (şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) ve emir kipini kullanarak yol sorabilir, yol tarifi yapabilir, lokantada yemek siparişi verebilir, alışveriş yapabilir. Orta kurları bitiren kursiyerler B1 düzeyine ulaşırlar. Bu düzeydeki kursiyerler, televizyon veya radyodan haberleri çok detaylı olarak anlamasa bile, genel anlamıyla takip edebilir, iş başvurusunda bulunmak için başvuru dilekçesi ve CV yazabilir, anadili konuşuru bir İtalyan ile rahatlıkla görüşme yapıp onun dediklerini anlayabilir ve diyaloğu sürdürebilir. Yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 düzeyine erişirler. Bu düzeydeki kursiyerler kendi alanlarıyla ilgili makaleleri takip edebilir, rapor hazırlayabilir, alt yazı olmadan bir İtalyanca bir filmi seyredip anlayabilir ve bu film konusunda yorum yapabilir.

  İtalyanca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

   
  Özel Amaçlı Kurslar
  KPDS, CILS, AIESEC gibi özel amaçlı sınavlara ve bazı resmî ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

  Konuşma Kulüpleri
  TÖMER’de İtalyanca kurslarına devam eden öğrenciler için değişik saatlerde konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda, İtalyan öğretim elemanı eşliğinde kursiyerlerin ilgisini çekecek konularda konuşmalar yapılmakta ve İtalyan kültürü tanıtılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıda belirtildiği gibidir:

İtalyanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |