İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Sun Akademi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  İNSAN KAYNAKLARI
  şirketler arası sektörel rekabet ortamına ön plana çıkan ve ülkemizde son 5 yıl içinde gelişmeye başlayan ve gittikçe önem kazanan bir alandır. Üniversitelerin bünyesinde başlı başına İNSAN KAYNAKLARI bölümünün yer almaması bu alanda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

  Kurum içi ilişkileri, bir başka deyişle kurum ile personel arasındaki ilişkileri yürütmeyi üstlenen İNSAN KAYNAKLARI departmanı buna ek olarak kuruma alınacak personel seçiminden başlayarak bütün mülakat süreçlerini takip eder.

   Sun Akademi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ sertifika programı İnsan Kaynakları nın temel kavramlarından başlayıp, görev tanımı, iş analizi, zaman-performans-öncelik yönetimi, sendikalar, özlük hakları, mülakat süreçleri gibi konuları içeren geniş bir eğitim programı ile İnsan Kaynakları sektörüne yetişmiş personel hazırlamayı amaç edinmiştir.

   
  Sun Akademi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Sertifika Programı İnsan Kaynakları konusunda bilgi edinmek isteyenlere, İnsan Kaynakları sektöründe çalışanlara, İnsan Kaynakları sektörüne geçiş yapmak isteyenlere, İş hayatına yeni başlamış gençlere, Kendini geliştirmek isteyen herkese uygundur.
   
  Sınıflar en az 5 en fazla 12 kişiden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları kursu boyunca sınıf ortamında çeşitli görsel ve işitsel araçlar kullanılmaktadır. Sun Akademi eğitmenlerinin tamamı sektörel tecrübeleri olan, piyasa koşullarını birebir yaşamış kişilerdir.

   
  Sertifikalar;
  İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu sonunda ,kursiyerlerin alan bilgisini ölçen; SUN SERTİFİKA SINAVI uygulanır. Başarılı olan kursiyerler;

  1- SUN AKADEMİ SERTİFİKASI ve
  2- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI( MEB ) Onaylı
  "İnsan Kaynakları Uzmanlığı" Sertifikası almaya hak kazanır.

  *Sun Akademi SSS ‘de (SUN SERTİFİKA SINAVI) % 80 başarı gösteren kursiyerlere iş başvurularında referans olarak, işe alımlarda bir adım öne çıkmalarını sağlamaktadır.

   
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ – PROGRAM İÇERİĞİ
  1. HAFTA: TARİHÇE ve PLANLAMA

  • “İKY” nedir?
  • İKY’nin Özellikleri ve Amaçları
  • İKY’nin Organizasyon İçindeki Yeri
  • İKY’ de Planlama
  - Planlamanın Amaçları ve Aşamaları

  2. HAFTA: İŞ ANALİZİ ve PERSONEL SEÇİMİ

  • İş Analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri
  • Görev Tanımları
  • İş Şartnamesi
  • Personel Seçimi
  - İş Gücü Gereksinimin İç ve Dış Kaynaklardan Sağlanması
  - İş Gücü Gereksinimin Duyurulması için Kullanılan Yöntemler

  3. HAFTA: PERSONEL YERLEŞTİRME, GELİŞTİRME ve EĞİTİM

  • Sınavlar / Testler
  • Mülakat Süreci
  - Mülakat Çeşitleri -Teknikleri - Aşamaları
  • Personel Seçimine Karar Verilmesi ve Yerleştirilmesi
  • Geliştirme ve Eğitim Süreçleri
  - Eğitim Türleri-Yöntemleri
  - Eğitim Planı – Bütçesi – Etkinliğinin Ölçülmesi

  4. HAFTA: KARİYER PLANLAMA, GELİŞTİRME ve PERFORMANS DEĞERLEME

  • Kariyer Planlamanın Önemi ve Etkileri
  - Kariyer Koçluğu
  • Kariyer Geliştirme Yöntemleri ve Eğitimleri
  • Performans Değerleme
  - Performans Değerleme Nedir?
  - Performans Değerlemenin Gereği ve Önemi
  - Performans Değerleme Yöntemleri
  - Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanımları

  5.HAFTA: LİDERLİK VE İLETİŞİM

  • Liderin Nitelikleri
  • Liderlik Türleri
  • Kazan-Kazan Yöntemi
  • Takım Çalışması / Sinerjisi
  • İletişim
  - İletişim Kavramı ve Süreci
  - Örgütsel İletişimin Amaçları
  - Örgütsel İletişim Türleri

  6.HAFTA: MOTİVASYON ve İDARİ İŞLER

  • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
  • Şirket İçi Pazarlama ile Personel Bağımlılığı
  • Özendirme Araçları
  • Personel Yönetimi ve İdari İşler
  - Çalışma Süreci
  - İşten Ayrılma veya Ayırma Durumu
  - İdari İşlerin Organizasyon İçerindeki Yapısı

  7.HAFTA: STRES, KRİZ, ZAMAN ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

  • Stres Yönetimi
  - Stresin Çalışanlara Etkisi
  - Stresin Yönetilmesi
  • Kriz Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Toplam Kalite Yönetimi

  8.HAFTA: İŞ HUKUKU – ÖZLÜK HAKLARI

  • İş hukuku ( Madde:4857 )
  • İşe alım Süreci
  - İş Sözleşmesi –Türleri
  • Özlük Hakları
  - İhbar ve Kıdem Tazminatları

  9.HAFTA: ÜCRETLENDİRME VE SENDİKA-YÖNETİM İLİŞKİLERİ

  • Ücretlendirme İle İlgili Kavramlar
  • Ücret Tasarımı
  • Ücret Türleri
  • Teşvik Programları
  • Sendika-Yönetim İlişkileri
  - Kavramlar
  - Sendikanın Yönetime Etkisi
  - Toplu Pazarlık ve Süreci

  10.HAFTA: SUNUM

  • Eğitim süresince anlatılan konular ile ilgili, kursiyerlerin hazırlamış oldukları projelerin sınıf ortamında sunması.

  11.HAFTA: SEMİNER

  • Konusunda uzman bir katılımcı eşliğinde, kursiyerlerin “KİŞİSEL GELİŞİM”ini arttırmayı amaç edinen (Dışarıdan Katılımlara Açık) “SEMİNER” programı.
  - Mülakaat Teknikleri
  - CV Hazırlama
  - Etkili Sunum Teknikleri

   
  SEMİNERLER

   
  SUN AKADEMİ; İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi programında, 10 haftalık eğitim süresi sonunda SEMİNER programı düzenlemektedir. Bu seminerlere sektör içinde kariyer yapmış, bilinen kurumlarda hala çalışmakta olan konuk konuşmacılar katılır.

  Bu seminerlerin amacı; kursiyerin kişisel gelişimini desteklemektir.
  • Seminer aşağıda belirtilen konuları içermektedir.


  -Mülakaat Teknikleri
  -CV Hazırlama
  -Etkili Sunum Teknikleri


   
  Seminerlere dışarıdan katılım açık olup , İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimlerimize katılan kursiyerlerimiz ücretsiz olarak katılabilmektedir.


İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |