Home > Yüksek Lisans Programları > Beşeri Bilimler > Çankaya > İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları
  Tezli yüksek lisans programında 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almış olmak ve tez çalışmasınıtamamlamış olmak. Programı tamamlama süresi en az 3, en çok 4 yarıyıldır.

  DERS İÇERİKLERİ

  İKA 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  İKA 601 İngiliz Kültür Araştırmalarına Giriş
  Bu dersin temel amacı, 1960'lardan günümüze kadar değişik kültürel kuramların gelişimini incelemektir. İncelenecek kuramcılar arasında Stuart Hall, Richard Hoggart, Raymond Williams, Antonio Gramsci, Althusser ve Birmingham Kültür Araştırmaları ekolü bulunmaktadır.

  İKA 602 İngiltere'de Toplum ve Birey
  Bu ders, "İngiliz olmak nedir?" sorusunu, çağdaş İngiltere'de kişisel (aile, evlilik, eğlence v.s.) ve siyasal güçlerin etkileşimi açısından inceler.

  İKA 603 İngiliz Tarihi ve Politikası
  Bu ders, adalet, siyaset, maliye v.b. İngiliz kurumlarının oluşumunu ve gelişmelerini ve bunların çağdaş kültüre etkilerini inceler.

  İKA 604 İngiliz Milliyetçiliği ve Milli Kimlikler
  Bu ders, İngiliz, İskoç, Gal, İrlanda ve Birleşik Krallık Milli Kimliklerinin oluşmasında etkili olan toplumsal, siyasal, kültürel ve kişisel etmenleri inceler.

  İKA 605 İngiltere'de Çok kültürlülük
  Bu ders, temel olarak İngiltere'nin beyaz bir toplumdan, genellikle eski kolonilerden gelen göçmenler sayesinde çok kültürlü bir topluma dönüşmesini ve bu değişimin yerli beyaz toplum üzerindeki etkilerini inceler.

  İKA 606 Kadın Araştırmaları
  Bu ders, 1960'ların feminist hareketinden günümüzün postfeminist hareketine kadar kadın araştırmalarının gelişimini inceler. İngiltere'den ve diğer ülkelerden kuramlar kullanılarak, cinsiyetlerarası yeni yaklaşımlar ele alınır.

  İKA 607 Medya Araştırmalarına Giriş
  Bu dersin amacı, medyanın genel bir tanımını yapmak ve İngiltere'deki türleri ile toplum ve kültür üzerindeki etkilerini incelemektir.

  İKA 608 İngiltere'de Dil, Kültür ve Toplum
  Bu dersin amacı, İngiltere'de dil, kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi bölgesel ağızlar, lehçeler, toplum yaşamı,etnik farklılık, ırk, cins ve sınıf yönlerinden incelemektir.

  İKA 610 İngiltere'de Kültür ve Edebiyat
  Bu dersin başlıca amacı, edebiyatla kültür arasındaki ilişkiyi, özellikle kültürün edebiyattaki yerini incelemektir.

  İKA 613 İngiltere'de Sinema ve Kültür
  Bu dersin amacı İngiltere'de kültür ve toplumu temsil eden değişik dönem İngiliz filmlerini İngiliz edebi eserlerinin uyarlanmasına önem vererek derinlemesine inclemektir. Bu ders ayrıca İngiliz edebiyatının belli başlı yazarlarıoınsinemaya uyarlanan eserlerini karşılaştırmalı olarak incelenmesini de içermektedir.

  İKA 615 Sömürgecilik Dönemi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
  Bu dersin sonunda öğrenci İngiliz sömürgelerini tanıma, 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla sömürgeciliğin sömürgelerüzerinde yarattığı etkileri değerlendirme, emperyalizmin kültürel, ideolojik ve edebi boyutlarını yorumlama ve analiz etme ve edebiyat metinlerinde tanıma, belirtme ve yorumlama
  becerisi kazanacaklardır

  İKA 616 Sömürgecilik Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü
  20. Yüzyılda İngiltere'nin sömürgelerini bağımsızlıklarını kazanmaları ve bu arada yeni topluluklar oluşturmaları sürecinde yaşanan politik, ekonomik, kültürel değişimler incelenir ve sömürgelerin kendi kültüğrlerini ve edebiyatlarını yeniden canlandırma çabaları Afrika, Asya, Yeni Zellanda, Avustralya ve Batı Hint Adaları bağlamında incelenir.

  İKA 690 İngiliz Kültür Araştırmaları Semineri
  Bu seminerde, temel olarak, İngiliz kültürü, politikası, kurumları ve tarihi ile ilgili temel bir konu, bir kavram veya dönem ayrıntılı ve kapsamlı biçimde ele alınır.

Beşeri Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |