İktisat Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin temel bölümlerinden birini oluşturan İktisat Bölümü, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. Bölüm; programlarını İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalları temelinde yürütmektedir.

  AMAÇ
  İktisat teorisinin gelişimi, önyargılardan kurtulup eleştirel düşünceyi ön plana çıkarma arayışlarını yansıtır. Bu yansımanın bir sonucu olarak Fakültemizde uygulanan iktisat programının amacı, hızla değişen bir dünyada öğrencilerimize, iktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli bilgi ve becerileri aktarmaktır. Bu nedenle program hukuk, finans ve maliye gibi disiplinlere ait derslerle de zenginleştirilmiştir. Bu bölümün temel hedefi; öğrencileri eğilimlerine göre, mezuniyet sonrası kamuda ve özel sektörde etkin görev almaya hazırlamak, öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürdürmek isteyenlere gerekli alt yapıyı sağlamaktır. Bu amaçla, bölümde hem eğitim hem de bilimsel araştırma faaliyetleri bir arada sürdürülmektedir

  İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

  Doktora programı ders aşaması ve doktora tezinden oluşur.
  Öğrencilerin araştırma yaparak özgün bir tez hazırlamaları ve bunu jüri önünde sözlü olarak savunmaları beklenir. Yüksek Lisans derecesi aldıktan sonra doktora programının tamamlanması yaklaşık dört yıl sürer. Programın ilk yılında öğrenciler 2 dönem boyunca doktora dersleri alırlar. Ders aşamasından sonra öğrencilerin teze başlayabilmeleri için önce doktora yeterlilik sınavını geçmeleri gerekir.

  İktisat doktora programında ileri teorik analiz dersleri zorunlu olup; adaylara akademik uzmanlaşma alanlarına uygun seçimlik ders alma olanağı sunulmaktadır. Programa iktisat yüksek lisansına sahip adaylar dışında, işletme, istatistik ve matematik gibi bölümlerden adaylarda müracaat etmektedirler.

  İktisat doktora programı adaylara, bağımsız akademik araştırma yapabilmek için gerekli altyapıyı vermeyi hedefleyen dinamik yapıda bir programdır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölümümüz öğretim elemanları aşağıdaki uluslar arası projelerde görev almışlardır:
  Avrupa Komisyonu Jean Monnet Projesi, Proje Yöneticisi
  New York Academy of Sciences, Mayıs 1999, Üye
  Universi dade do Estado da Bahai, Salvador(Bahia), Brazil

  SUNULAN OLANAKLAR

  Bilgisayar Laboratuarları
  Fakülteye ait üç adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bunların tümü dersliklerin ve anfilerin bulunduğu yeni binada yer almaktadır. Öğrenciler, tamamı internet erişimine sahip bilgisayarları diledikleri gibi kullanabilirler. Ayrıca üniversitenin lisansına sahip olduğu word, Excel, SPSS, E-views gibi programları da buradaki bilgisayarlar aracılığı ile kullanabilirler.

  Kütüphane

  Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, haftada 90 saat hizmet vermekte ve açık olma süresi açısından Türkiye'de üniversite kütüphaneleri arasında 2. sırada yer almaktadır. 12 bin metrekareyi aşan kullanım alanına sahip olan kütüphanede 25 adet çalışma odasının yanı sıra 10 adet okuma ve çalışma salonu bulunmaktadır. İki ayrı sergi salonunun da yer aldığı kütüphane 700 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Her yıl en az 10.000 kitabın kazandırıldığı merkezin, kitap sayısının 150 bini geçmiştir. İnternet üzerinden erişilen veri tabanlarına üyelikler sayesinde öğrenciler ve öğretim üyeleri internetteki bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşabilmektedir.
  Kütüphanenin amacı eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek olmaktır. Bu amaçla bölümümüzde okutulan iktisat, işletme, istatistik, sosyoloji, bilgisayar ve diğer birçok derse ait kaynakları kütüphaneden edinmek mümkündür. Kaynakların çoğu Türkçe ve İngilizcedir. Kütüphaneden, üniversitedeki herkes ücretsiz olarak yararlanabilir. Ödünç kitap almak için tek ihtiyacınız olan şey öğrenci kimlik kartınızdır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  İKT602     İleri Mikro Ekonomi Teorisi    
  İKT619     İleri Ekonometrik Teknikler I    

  Seçmeli Dersler
  İKT606     Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri    
  İKT610     İktisat Teorisinin Evrimi    
  İKT612     Enflasyon ve Finansal Politikalar
  İKT618     Piyasa Ekonomileri    
  İKT625     Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunlarının Analizi
  İKT627     Konveksite ve Optimizasyon
   
  2. Yarıyıl
  İKT603     İleri Makro Ekonomi Teorisi
  İKT620     İleri Ekonometrik Teknikler II    

  Seçmeli Dersler
  İKT604     Uluslararası Ekonomik Sorunlar
  İKT613     Uluslararası Ekonomik Birleşmeler
  İKT616     Türkiye'nin Kalkınma Sürecinin Analizi    
  İKT622     Finansal Piyasalar ve Krizler
  İKT623     İktisat Teorisinde Yeni Gelişmeler
   
  3. Yarıyıl
  İKT890     Tez
  İKT891     Tez
  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
   
  4. Yarıyıl
  İKT890     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  İKT890     Tez

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |