Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı:
  Histoloji ve embriyoloji alanındaki klasik ve güncel teorik bilgilere sahip, bilim alanında kullanılan tüm laboratuvar yöntemlerinde deneyim kazanmış, bağımsız araştırma planlayıp gerçekleştirebilen, eğiticilik deneyimi kazanmış, organizasyon becerisine ve etik değerlere sahip bilim doktoru yetiştirmek.

  Öğrenim Hedefleri:
  1.Işık-elektron mikroskobu ve molekül düzeyinde, hücre yapısı ve işlevini, hücrelerin diğer hücrelerle ve hücre dışı yapılarla olan yapısal-işlevsel bağlantısını ve hücrelerin birlikteliğinden oluşan temel dokuların, sistemlerin ve organizmanın normal ve anormal tüm gelişim özellikleri ile birlikte kavramış 2.Tüm mikroskop tekniklerini güncel yardımcı inceleme yöntemlerinin de katılımıyla ayrıntısı ile uygulamalı olarak öğrenmiş, görüntü analizi ve diğer kantitatif yöntemleri uygulayan, değerlendirmeler yapıp tartışabilen
  3.İnsan embriyolojik gelişimini düzenleyen moleküler mekanizmaları kavramış, yorumlayabilme becerisini kazanmış
  4.Alanın yardımcı üreme teknikleri, kök hücre teknolojisi gibi klinikle işbirliği içinde olduğu laboratuvar çalışmalarında gerekli yetkinliği kazanmış
  5.Zorunlu çekirdek eğitim program derslerine ek ve tez aşamasına hazırlık olmak üzere diğer anabilim dallarından alacağı seçmeli dersler ile ortak çalışma alanlarını ve hedefleri belirleyebilme becerisini kazanmış
  6.Anadil ve yabancı dilde iletişim ve yazma becerilerini geliştirmiş, laboratuvar güvenliği alanında deneyimli, bilimsel etik değerlerin farkında ve bunlara bağlı, sürekli gelişime açık eğitici-araştırmacılar yetiştirmek.


  AKADEMİK KADRO
  Prof. Dr. A.Nur Çakar (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Prof.Dr. Esin Aşan
  • Prof.Dr. Alparslan Özyazıcı
  • Prof.Dr. Sevda Fatma Müftüoğlu
  • Doç.Dr. Figen Kaymaz
  • Doç.Dr. Petek Korkusuz
  • Doç.Dr. Pergin Atilla
  • Doç.Dr. Yeşim Uğur
  • Doç.Dr. A.C.Sinan Yürüker
  • Doç.Dr. Lale Karakoç Sökmensüer
  • Öğr.Gör.Dr. Dilara Zeybek

  ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
  • Hücre ve dokuların araştırma amaçlı olarak değişik koşullardaki ışık mikroskobik yapıların tanımlanması,
  • Hücre ve dokuların araştırma amaçlı olarak değişik koşullardaki elektron mikroskobik yapıların tanımlanması,
  • Histokimyasal tekniklerin (eğitim ve araştırma amaçlı ) uygulanması, geliştirilmesi,
  • Hücrelerin antijenik kimliklerinin saptanmasına yönelik olarakışık mikroskobu ve elektron mikroskobu düzeyinde immunuhistokimyasal tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi,
  • Hücre izolasyonu ve kültürlerinin gerçekleştirilmesi ve in vitro hücre kavramlarının saptanması,
  • Temelde yukarıda sıralanan teknikleri kullanarak Fakültemizin çeşitli klinik dallarla ve Üniversitemizin Eczacılık, Diş hekimliği Fakültesi ile ortak yürütülen projeler ve ortak çalışmalar,
  • 1992’den beri HLDA workshop için referans laboratuvar olarak değişik dokuların antijenik profilleriyle ilgili taramaları yapmak ve uluslararası arenada bu açıda birimimizi ve üniversiteyi temsil etmek,
  • Tanıya yardımcı amaçlı elektron mikroskobik bulguları ilgili patoloji birimlerine sunmak,
  • Tanı amaçlı vital hücre incelemelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Bilgisayar destekli görüntü yakalama ve görüntü analizleri,
  • Stereolojik yöntemlerle hücre ve dokuları oluşturan bileşenlerin analizlerinin yapılması,
  • İleri moleküler teknikler kullanılarak hücre farklanmasına ilişkin (Angiogenezis, Timopoez, Plasentasyon) gibi teknikleri açıklamaya yönelik Temel Moleküler mekanizmaların araştırıldığı özgün projeler,
  • Teorik ve pratik eğitim için lisans ve lisansüstü düzeyde kaynak oluşturmak.

  DERSLER

  HIS 700 - ÖZEL KONULAR
  HIS 703 - ELEKTRON MİKROSKOBU İÇİN DOKU HAZIRLAMA PRENSİPLERİ
  HIS 709 - HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ
  HIS 715 - SEMİNER
  HIS 752 - TEMEL DOKULAR
  HIS 753 - IŞIK MİKROSKOBU LABORATUVAR TEKNİKLERİ
  HIS 754 - GENEL İNSAN EMBRİYOLOJİSİ VE GELİŞME BOZUKLUKLARI
  HIS 758 - SİNDİRİM SİSTEMİ VE VÜCUT BOŞLUKLARI GELİŞMESİ, ANOMALİLERİ VE HİSTOLOJİSİ
  HIS 762 - ORAL EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ
  HIS 763 - HÜCRE VE DOKULARIN ELEKTRON MİKROSKOBU DÜZEYİNDE YORUMLANMASI
  HIS 765 - PLASENTA, İMPLANTASYON, EMBRİYONİK GELİŞİMİN MOLEKÜLER TEMELLERİ
  HIS 767 - VERTEBRA VE EKSTREMİTE GELİŞMESİ, ANOMALİLERİ
  HIS 768 - MİKROSKOPLAR VE DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME
  HIS 769 - İMMÜNOHİSTOLOJİ: IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU DÜZEYİNDE İMMÜNOHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ
  HIS 770 - YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE TEMEL PRENSİPLER
  HIS 772 - MİKROSKOBİK VE MOLEKÜLER DÜZEYDE HÜCRE
  HIS 773 - SOLUNUM SİSTEMİ, DUYU ORGANLARI, DERİ
  HIS 774 - DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ, KAN
  HIS 775 - ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER
  HIS 776 - HÜCRE FARKLANMASI, EMBRİYONAL VE YETİŞKİN KÖK HÜCRELER VE KULLANIMI
  HIS 777 - KEMİK EKLEM İYİLEŞMESİ VE BİYOMALZEME ETKİLEŞİMİ
   

Health sciences (various) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |