Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  Reklamcılık ve halkla ilişkiler bir iletişim disiplinidir. Bu disiplin, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içerir. Reklamda, kitle iletişim araçları, kaynağı belli olacak ve bedeli ödenecek şekilde kullanırken, halkla ilişkilerde bu araçların yanı sıra, etkinlik, yüzyüze iletişim ve duyurum gibi araçlar da kullanılarak bir algı değişimi yaratmaya çalışılır. Bu alanda reklam ya da halkla ilişkilere gereksinim duyan üretici firmalar, reklam mesajı, halkla ilişkiler etkinliği üreten ajanslar, mesaj ve etkinliklerin yer aldığı medya, mesajı ve etkinliklerin alıcıları yer alır. Bölümde, herhangi bir ürün, hizmet ya da markanın gereksinimi olan mesaj ve/veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl işlediğine yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır.
  1982 yılında İletişim Sanatları adıyla kurulan bölüm, 1992 yılında Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) tarafından akredite kurum olarak seçilerek mezunlarına IAA diploması vermeye başladı. Bölümün İletişim Sanatları olan adı 5 Ocak 2001'den itibaren, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler şeklinde değişti. Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampusu'nda yer alan bölümde; 2 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisi sürekli görev yapmaktadır. Ayrıca reklam ve halkla ilişkiler sektörünün önde gelen isimleri, misafir öğretim görevlisi olarak bölümümüzde derse girmektedirler. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilmektedir. Bölümde, reklamcılık ve halkla ilişkiler olmak üzere iki grup yer alır. Öğretim elemanları, akademik çalışma alanlarına göre, reklam veya halkla ilişkiler gruplarına dağılmışlardır.

  AMAÇ
  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarına (Yüksek Lisans / Doktora) farklı lisans alanlarından öğrencilerin de başvuruları kabul edilmektedir.

  Doktora programında öğrencilerin siyasal iletişim, sosyal kampanyalar, araştırma projeleri, itibar yönetimi, reklam kuramları, halkla ilişkilerde örnek olaylar, pazarlama iletişiminde yeni eğilimler gibi konularda kendilerini geliştirmeleri, bilimsel araştırma yapmaları ve kapsamlı bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Doktora derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. 2 Dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrenciler (30.0 ECTS kredisi), bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sözlü sınavı geçen adaylar, tez yazım aşamasına geçerek, tez danışmalarının gösterdiği yönde, araştırmaya dayalı ve sözlü olarak savundukları bir tez hazırlarlar. Yaklaşık 4 yıllık sürede Doktora derecesi tamamlanır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Anabilim Dalı öğretim elemanlarının çalıştığı araştırma konuları şunlardır:
  Ülke Orijini Etkisi
  Türkiye'deki İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinde Yapılan Öğretimin Yeterliliğine İlişkin Araştırma
  Kurumsal Kimlik ve Anlambilim Çerçevesinde Vakko Örneği
  Kurumsal Kimlik Web Sitelerinin Etkileşimin Boyutları Açısından Çözümlenmesi
  Eti Şirketler Grubu'nun Uluslararası Pazarlama Yönetimine İlişkin Sorunları
  Bilgi Teknolojisinin Ticari Bankaların Yönetim Şekli ve Organizasyon Yapısı Üzerine Etkileri
  Sönmet Holding Tekstil İşletmelerinde Uluslararası Pazarlama Faaliyetleri
  Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı
  Reklamda Marka Yapılandırma Stratejileri ve Uygulamaları
  Seçim Dönemlerinde Oy Verme Davranışı Artırıcı İletişim Kampanyaları
  Duygusal Çekicilikli Televizyon Reklamlarının İletişim Etkileri
  Uluslararası Pazarlamada Standardizasyon Stratejisi
  Pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler Uygulamaları
  Halkla ilişkilerin kriz yönetimi açısından işlevleri ve planlaması

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından hazırlanan uluslararası dergilerde 4, ulusal dergilerde 16, ulusal hakemsiz dergilerde 54 makale yayımlanmış, uluslararası konferanslarda 20, ulusal konferanslarda 11 bildiri sunulmuştur.
  Bölüm akademik kadrosu, Anadolu Üniversitesi'nin ikili anlaşmalar imzaladığı üniversitelerle veya öğretim elemanlarının kendi kurdukları ilişkiler sonucunda, yurtdışındaki meslektaşları ile ortak projeler üzerinde çalışmaktadırlar.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuarı
  Öğrenciler hem Mac hem de PC laboratuarlarını kullanma olanağına sahiptirler. Tüm bilgisayarlarda internet bağlantısı mevcuttur. Öğrencilere çalışmalarında kullanmak üzere bir çok software program temin edilmektedir.

  Okuma- İzleme Salonu
  Okuma-izleme salonunda öğrencilere, çalışmalarında ve kültürel gelişimlerinde yardımcı olmak amacıyla, DVD ve video formatında bir çok film, süreli yayın, başvuru kitapçığı gibi materyaller sunulmaktadır.

  Reklam Arşivi
  Arşivde, Shots serileri, Lürserz Arşivi Dergi ve DVDleri, 1998 ve sonrasına ait TV reklamları, Image Bank ve 1960?lardan itibaren 76 ülkenin 4050 televizyon reklamını içeren bir arşiv bulunmaktadır.

  Kütüphane
  Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tüm öğrencilerin kullanımına açıktır. Özellikle iletişim alanında Türkiye?nin en önde gelen kütüphanelerinden biri olan Merkez Kütüphane?de, alanda son yayınlanan kitaplardan periyodik yayınlara kadar pek çok kaynak bulmak mümkündür. Kütüphanenin görsel ve işitsel ve materyalleri de öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

  Fotoğraf Stüdyosu
  Öğrenciler 46 m² üzerine kurulu stüdyodan ve iki karanlık odadan faydalanabilirler. Öğrencilere sunulan teknik ekipmanın listesi şu şekildedir:
  14 Enlarger (3 tanesi Multigrade) 30 SLR 35mm kamera ( Pentax K1000) 10 SLR 35mm kamera ( Minolta X370s 50 Tane 35 mm SLR kamera uyumlu çeşitli lensler (28mm?den 300mm?ye kadar) 2 Orta format kamera (Mamiya RB67) Mamiya RB67 için 4 tane lens (50mm?den 145mm?ye kadar) Stüdyo çekimleri için 3 tane 600 Watt ışık ünitesi Işıklandırma üniteleri için çeşitli aksesuarlar

  Radyo Stüdyosu
  Öğrenciler ders veya kişisel projeleri için radyo stüdyosunu kullanabilmektedirler.

  Diğer Olanaklar
  İletişim Bilimleri Fakültesi?nin en son teknolojiyle donatılmış televizyon stüdyoları, çok çeşitli kameraları, kurgu odaları, fotoğraf stüdyoları fotoğraf kameraları ve ses kayıt cihazları tüm fakülte öğrencilerinin kullanımına açıktır.

  1. Yarıyıl
  RHİ604     Reklam Kuramları    
  RHİ613     Araştırma Projesi I
  Seçmeli Dersler
  BYN602Türkiye'nin Kültürel Yapısı    
  RHİ511     Siyasal İletişim
  RHİ615     İtibar Yönetimi    
   
  2. Yarıyıl
  RHİ614     Araştırma Projesi II
  RHİ619     Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar
  Seçmeli Dersler
  RHİ616     Pazarlama İletişiminde Yeni Eğilimler    
  RHİ618     Reklam Mevzuatı    
  RHİ620     Bilişsel ve Duyuşsal Reklam Yaklaşımları
   
  3. Yarıyıl
  RHİ890     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
   
  4. Yarıyıl
  RHİ890     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  RHİ890     Tez

Halkla i̇lişkiler ve reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |