Nükleer Bilimler Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Nükleer Bilimler Doktora Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Nükleer Bilimler Doktora Programı

  Güz Dönemi

  601    Nükleer Spektroskopi I    
  603    İleri Nükleer Yakıt Teknolojisi I    
  605    Nükleer Dönüşümlerin Kimyasal Sonuçları    
  607    Radyofarmasötik Kimyası    
  609    Temel Nükleer Uygulamalar I    
  611    Nükleer Mühendislik Kimyası I    
  613    İleri Radyasyon Kimyası    
  615    Yarı İletken Fiziği I    
  619    Radyasyon Zırhlamasının Teorisi ve Prensipleri I    
  621    Nükleer Yakıt Fabrikasyonunda Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi I    
  623    Nükleer Tekniklerin Uygulamalı Ekolojide Kullanılması I    
  625    Katılarda Lüminesans ve Uygulamaları    
  627    Aktinit Elementlerin Kimyasal Özellikleri    
  629    Nükleer Atık İdaresinde Kimyasal Ayırma Teknikleri    
  631    Nükleer Atık Yönetiminde İyon Değişim Prosesleri I    
  633    Düşük Düzey Radyoaktivite Ölçümleri    
  635    Radyoizleyici Dizaynında Biyolojik Modeller    
  637    Nükleer Uygulamalarda Nanoteknoloji    
  683    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  685    Gelişim ve Öğrenme
  697    Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Dönemi

  602    Nükleer Spektroskopi II    
  604    İleri Nükleer Yakıt Teknolojisi II    
  606    Radyoelement Hazırlanması ve İşaretli Bileşikler    
  608    Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrol Yöntemleri    
  610    Nükleer Kimyada Koordinasyon Bileşikleri ve Kompleks İyonlar    
  612    Nükleer Mühendislik Kimyası II    
  614    Uranyum Ötesi Elementler    
  616    Yarı İletken Fiziği II    
  620    Radyasyon Zırhlamasının Teorisi ve Prensipleri II    
  622    Nükleer Yakıt Fabrikasyonunda Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi II    
  624    Nükleer Tekniklerin Uygulamalı Ekolojide Kullanılması II    
  626    Temel Nükleer Uygulamalar II    
  628    Çevrede Radyonüklitlerin Fizikokimyasal Davranışları    
  630    Nükleer Uygulamalarda Eser Element Analizleri İçin Zenginleştirme Teknikleri    
  632    Nükleer Atık Yönetiminde İyon Değişim Prosesleri II    
  634    Geçiş Metali Radyonüklidlerinin Organometalik Kimyası    
  683    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  685    Gelişim ve Öğrenme    

Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |