Grafik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  DERS İÇERİKLERİ

  GRA 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  GRA 641 Grafik Atölyesi I
  Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

  GRA 642 Grafik Atölyesi II
  Tasarımların projelere dönüştürülerek uygulamalar yapılması.

  GRA 643 TypografiKaligrafi
  Matbaacılık teknolojisindeki gelişmelerin izlenmesi, Grafik Tasarım'ın matbaaya verilişinden sonuçlanmasına kadar geçen süredeki tüm aşamaların uygulanması, yeni yazı türleri geliştirmeye ilişkin çalışmalar yapılması.

  GRA 644 Animasyon
  Doğal ve yapay görüntünün film üzerine tespitindeki sistem ve yöntemler, animasyon ilkeleri, canlı çizgi ve çekimler yapılması.

  GRA 645 Reklam Grafiği
  Bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması.

  GRA 646 Grafik Teknoloji Araştırmaları
  Grafik Tasarım uygulamalarına katkıda bulunacak gerekli araçgereçler üzerine araştırmalar, teknolojik verilerin uygulama alanlarına aktarılması.

  GRA 647 Kitap Resimleme
  Seçilen ya da önerilen bir konunun kitap metinlerinin içerikleri ve okuyucu kitlesi de dikkate alınarak özgün bir biçimde resimlenmesi kitabın basıma hazırlanması.

  GRA 648 Ambalaj Grafiği
  Tüketici kitlenin ihtiyaçlarını, estetik zevklerini dikkate alarak bir ürünün kullanılmasında, koruma ve taşınmasında, tanıtılmasında önemli rolü olan ambalaj için özgün tasarımlar, üzerine uygulamalar yapılması.

  GRA 652 Seminer
  Grafik ve Grafik Sanatına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması.

  GRA 653 Grafik Sanatı ve Sorunları
  Grafik Sanatının değişik disiplinlerine ilişkin sorunların kuramsal analizleri, gelişen grafik teknolojisinin bu sorunlara katkıları, grafik eğitimi veren kurumların piyasa üretim birimleri ile olan ilişkileri, Geleneksel Türk Sanatları'nın Grafik Sanatına etkilerinin incelenmesi.

  GRA 654 Reklam Analizi
  İletişim araçlarıyla yapılan tüm tanıtımların kitle üzerindeki etkilerinin incelenmesi, tanıtım türlerinin, yöntemlerinin, tekniklerinin ve metin analizlerinin ele alınması.
   

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |