Grafik Tasarım Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Tasarım Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  GRAFİK TASARIM SANATTA YETERLİK PROGRAMI

  Bu programda öğrenci, tasarımda gelenek ve gelecek ikilemi, sanat ve tasarımın karşılıklı ilişkisi, yaratıcı çözümlerin irdelenmesi, tasarımda yeni medyaların dönüştürücü rolü, yeni üretimler, zaman cetvelinde seçilen bir dönemde ele alınan grafik tasarım konusunun görsel dil arkeolojisi, tasarımın konumuna eleştirel bakış
  gibi, ele alınan konunun yeni bir boyutunu ortaya koyan yenilikçi çalışmalar gerçekleştirir.Amaç, tasarım konusunda yeni bir sav ortaya koyacak ve bunu kanıtlayacak bir tez hazırlamaktadır.

  Eğitim süresi 8 yarı yıldır
  . İlk iki yarı yılda öğrenci, seçtiği alan doğrultusunda her yarı yıl en az 240 kredilik ders seçer, bunları başardıktan sonra 6. yarı yılda, yine seçtiği danışmanıyla tez çalışmasını hazırlar ve sonuçlandırır. Jürinin önünde savunmasını yaptıktan sonra, başarılı bulunması halinde diplomasını alır.

  DERSLER ve İÇERİKLER
  1. YARIYIL

  GRAFİK TASARIM (REKLAM GRAFİĞİ)

  8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS
  Amaç/İçerik : Bu dersin amacı, grafik tasarımın, projelendirme sırasında ele aldığı konuyu bir bütün olarak görerek bütün parçaları ana yapı ile ilişkilendirerek çözmek, işlenecek konuyu durum, kurum ve ürün ilişkileri bütününde ele almak ve sanatta yeterlik programı derecesinde incelemek ve projelendirmektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

  Dersi Veren : Öğr. Gör.Bülent ERKMEN

  GRAFİK TASARIM (SERBEST GRAFİK)
  8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste öğrenciler, değişik kavramlardan yola çıkarak tasarım projeleri üzerinde çalışırlar, “renk, illüstrasyon, kompozisyon ve tipografik öğeleri” bir kompozisyon dahilinde kullanarak, bilgisayar destekli, ya da baskı yöntemleri ile proje amaçları doğrusunda uygularlar.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  TALLMAN, Susan, The Contemporary Print From Pre-Pop To Postmodern, 1996.
  İZER, Ayşegül, Özgün Baskıda Klasik Teknikler ve Çağdaş Arayışlar, 1992.
  Dersi veren : Doç. Ayşegül İZER

  TİPOGRAFİ
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste yazı karakterleriyle görsel ifadenin yolları (dikkat saptırma, görselleştirme, oynama), karakterlerin yalnızca plastik formlar olarak kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  CARTER, R.-BEN, D.-PHILIP, M., Typographıc Design: Form And Communication, Van Nostrand Reinhold Companyınc, 1985
  JEAVONS, T.-BEAUMONT, M., An Introductıon to Typography, The Apple Press Dersi Veren : Yard. Doç. Nilüfer TÖNEL

  TASARIM ÜRÜNÜ VE ESTETİK ALGI

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı, tasarım ürününün, estetik algısal boyutunun araştırılması, çevre ile olan ilişkisi ile birlikte iletişimsel değerlerinin saptanmasıdır. Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirleniyor.

  Dersi Veren : Doç. Leyla Ersin EKMEKCİLER

  2. YARIYIL


  GRAFİK TASARIM (REKLAM GRAFİĞİ)
  8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Bu dersin amacı, grafik tasarımın projelendirme sırasında ele aldığı konuyu bir bütün olarak görerek bütün parçaları ana yapı ile ilişkilendirerek çözmek, ele alınan konuyu durum, kurum ve ürün ilişkileri bütününde ele almak ve sanatta yeterlik programı derecesinde incelemek ve projelendirmektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre kaynak önerilecektir.

  Dersi Veren : Öğr. Gör. Bülent ERKMEN

  GRAFİK TASARIM (SERBEST GRAFİK)

  8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi eğilimleri doğrultusunda tasarım ve çizgisel anlatım yeteneklerini geliştirmektir. Bu çalışmalarda hedef alınan nokta, kavramsal öğeleri açmak ve anlamlarını yorumlayarak görsel imgelere dönüştürebilmek, bu yolla öğrencilerin görme/algılama düzeylerini geliştirmektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ROSS John, Complete Printmaker, Amazon Books
  MEGES, Phıllıp B., A History of Graphic Design

  Dersi Veren : Doç. Ayşegül İZER

  TİPOGRAFİ

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Değişen teknolojiye paralel olarak, her zaman geçerli olan temel tipografik tasarım kavramları yardımıyla interaktif tasarım alanında uygulamalı çalışmalar yapılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  CARTER, R.-BEN, D.-PHILIP, M., Typographıc Design: Form And Communication, Van Nostrand Reinhold Companyınc, 1985
  JEAVONS, T.-BEAVMONT, M., An Introduction To Typography, The Apple Press

  Dersi Veren : Yard. Doç. Nilüfer TÖNEL

  DİSİPLİNLER ARASI OKUMALAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Dersinin ana amacı, sanat ve tasarım disiplinlerinin kuramsal sorunlarını disiplinler arası bir bağlamda ele almaktır. Her dönemde belirlenen bir konunun, müzikten sanat tarihine, çağdaş sanattan mimarlığa uzanan bir çerçevede işlenmesi seminerin ana izleğini belirler. Bu ders Sanatta Yeterlik öğrencisinin derinleşmiş bilimsel okumalar yapmasına elverecek metin analizleri üzerinde yoğunlaşır. Konuya ilişkin özgün metinler ve bu metinlere ilişkin yorumlar çalışmanın
  içeriğini oluşturur.

  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav

  Önerilen Kaynaklar :
  BATUR, Enis, Modernızmin Serüveni, YKY, İstanbul
  KÖKSAL, Aykut, Zorunlu Çoğulluk, ATT, İstanbul
  KANDINSKY, Vasilly, Sanatta Ruhsallık Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları
  GERMANER, Semra, 1960 Sonrası Sanat, Kabalcı Yayınları
  KLEE, Paul, Modern Sanat Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Aykut KÖKSAL

  TASARIM ÜRÜNÜ VE ESTETİK ALGI
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı, tasarım ürününün, estetik algısal boyutunun
  araştırılması, çevre ile olan ilişkisi ile birlikte iletişimsel değerlerinin saptanmasıdır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Seçilen Konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

  Dersi Veren : Doç. Leyla Ersin EKMEKCİLER

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |