Grafik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GRAFİK DOKTORA PROGRAMI

  1985 yılında kurulmuş olan Grafik Ana Sanat Dalı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektedir. Grafik Ana Sanat Dalı; bünyesindeki özgün baskıresim atölyesi, yazılım ve donanım açısından gelişmiş bir bilgisayar laboratuvarı, serigrafi atölyesi, ofset baskı ünitesi, fotoğraf stüdyosu ve karanlık odaları ile öğrencilerin tüm projelerini okul bünyesinde hayata geçirmelerine imkan vermektedir.

  Dünyadaki gelişmeler, iletişim teknolojisinin gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Ana Sanat Dalı, hazırladığı çağdaş eğitim programı; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve interneti en yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Ana Sanat Dalı piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapmasına ortam hazırlamaktadır. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılımı okul tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu yaklaşımın ürünü olarak öğrenciler yurt içi ve yurt dışında afiş, dergi kapağı, ambalaj tasarımı, fotoğraf, özgün baskıresim gibi dallarda çeşitli ödüller almışlardır.
  Bu Bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler.

  AMAÇ
  Grafik Ana Sanat Dalı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir. Grafik Ana Sanat Dalı, bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş donanım altyapısından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Sanatta yeterlik eğitimi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülmekte, Sanatta Yeterlik programlarına katılacak öğrenciler Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yapılan sınavlara ve değerlendirmelere göre seçilmektedir.

  Öğrencilerin zorunlu olarak belirtilen derslerden başarılı olmaları, araştırmalarına ve uygulamalarına bağlı olarak özgün bir tez hazırlamaları gerekmektedir. Bu tamamlanmış projelerini daha sonra kurul tarafından yapılacak sınavda sözlü olarak savunmaları da istenmektedir. Sanatta Yeterlik Eğitimi yaklaşık yüksek lisans programını izleyen 4 yılı kapsamaktadır.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Grafik bölümünün Amerika Birleşik Devletleri nin San Diego State Üniversitesi ile karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimine dayalı bir işbirliği vardır. Bu anlaşma çerçevesinde San Diego State üniversitesine bölümümüzden öğretim elemanı ve öğrenci gönderilmiş ve oradan gelen öğretim elemanlarıyla işbirliği içinde dersler yürütülmüştür. Bu işbirliği halen devam etmektedir.

  Ayrıca grafik bölümü öğrencilerinin gerçek tasarım sorunlarıyla yüzyüze gelebilmeleri ve kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtabilmeleri için ticari firmalarla işbirliği içinde projeler üretilmektedir.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Bilgisayar laboratuvarlarındaki tüm bilgisayarların internet bağlantıları vardır ve öğrencilerin çalışmalarına yönelik her türlü yazılıma da sahiptirler. Bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin kullanımına sunulmuş 47 Mac bilgisayarın yanında, renk ayrım sistemi, video projektör, scanner ve renkli yazıcılar da vardır. Öğrenciler derslerde ve ders dışında lavoratuvarın tüm olanaklarından faydalanırlar.

  Fotoğraf Laboratuvarı
  Grafik bölümü fotoğraf laboratuvarında öğrenciler derslerde aldıkları fotoğraf bilgilerini uygulama imkanı bulurlar. Laboratuvar renkli ve siyah-beyaz baskı yapmaya olanak sağlar. Öğrenciler çekimleri için laboratuvara ait fotoğraf makinelerini kullanabilirler. Fotoğraf laboratuvarı film ve kart baskı yanında dijital çekim ve uygulamaları için de geliştirilmiştir.

  Fotoğraf Stüdyosu
  Grafik bölümünde her türlü gerekli donanıma sahip fotoğraf stüdyosu, öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Öğrenciler dış çekimlerin yanında, stüdyoda yapılması gereken çekimlerde burasını kullanabilmektedirler.

  Serigrafi Atölyesi
  Öğrenciler serigrafi atölyesini kullanarak, derslerde yaptıkları uygulamaları bitmiş işler haline getirebilmektedirler. Bu yolla öğrenciler tasarımın ötesine geçip onu baskıya hazırlama yöntemini de öğrenir ve uygularlar.

  Ofset Baskı Atölyesi
  Grafik bölümündeki ofset baskı atölyesinde, öğrenciler tasarımın renk ayrım işleminden sonra hangi aşamalarla baskıya hazırlandığını, baskı ve baskı sonrası işlemleri izleme imkanı bulurlar. Fakülteye ait bazı grafik ürünler ve yayınlar ofset baskı atölyesinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler bu çalışmaları hem izleme hem asiste etme şansına sahiptirler.

  DERS PROGRAMI

  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   

  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    
  GRA601     Deneysel Grafik Proje I    
  GRA603     Araştırma Projesi I    
  GRA605     Deneysel Tipografi I    

  Seçmeli Dersler
  GRA607     Sanat Kitabı I    
  GRA609     Web Tasarım I    
  GRA611     Sunum ve Tanıtım Grafiği I    
  GRA613     Eğitim Amaçlı Etkileşimli Grafik Tasarımı I    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
   
  ARY521     Nitel Araştırma Yöntemleri    
  GRA602     Deneysel Grafik Proje II    
  GRA604     Araştırma Projesi II    
  GRA606     Deneysel Tipografi II    

  Seçmeli Dersler
  GRA608     Sanat Kitabı II    
  GRA610     Web Tasarım II    
  GRA612     Sunum ve Tanıtım Grafiği II    
  GRA614     Eğitim Amaçlı Etkileşimli Grafik Tasarımı II    
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     

  GRA890     Tez
  GRA892     Tez
   
  4. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  GRA890     Tez    
  GRA891     Tez
   

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |