Genel Müzikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Genel Müzikoloji Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Genel Müzikoloji Doktora Programı

  Ders İçerikleri

  Batıda Edebiyat ve Müzik Etkileşimi
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 10 AKTS

  Sahne müziği, orkestra eserleri veya lied formunda kaynak olarak kullanılan edebiyat eserleri ele alınarak değişik kültürlerdeki farklı yorumlar karşılaştırmalı olarak işlenecektir.
  Değerlendirme yöntemleri: araştırma ödevi

  Önerilen kaynaklar:
  Rossiter, Frank R., Charles Ives and his America, George J. Mc Loed Limited, 1975,
  Toronto.
  Mingotti, Antonio, Gershwin, Eine Bibliographie, Kindler und Schiemeyer Druck GMBH –
  1958, München
  Osborne, Charles, Wagner and his World, Thames and Hudson Ltd. 1977, London
  The traditional Music of Japan Eilborn Classics Replica Edition, Munchen, 1911
  Jacobs, Arthur, Orchestral Music, Pon Boks London, 1987
  Dent, Edward D., Mozart’s Operas, Oxford Poperbooks, London, 1960
  Hill, Ralph, The Symphony, Penguin Boks Ltd, London, 1961
  Hill, Ralph, The Concerto, Penguin Boks Ltd, London, 1961
  The Encyclopaedia of Musical Masterpieces, David Ewen, Arco Publishing Company New
  York
  Gustav Mahler-Richard Strauss Correspondence 1888-1911, Herta Blaukopf, The
  Universityof Chicago Press, 1980
  Wode, Bonnie C., Music in India, Menohar Publications, India, 1987
  Griffits, Paul, Modern Music, The Avant gadre since 1945, J.M. Dent and Sons Ltd, 1981
  Tippet, Michael, Moving into Aquarius, Paladin Boks, London, 1974
  Deppisch, Walter, Richard Strauss, Rowalt Verlag GMBH, Hamburg, 1968
  Helm, Everett, Bela Bartok, Rowalt Verlag GMBH, Hamburg, 1965
  Stravinsky, in conversation with Robert Craft, Penguin Books Ltd, Middlesex, 1960
  Mahler, Alma, Gustav Mahler Memories and Letters, University of Washington Pres,
  Seattle, 1975
  Rutz, Hans, Schubert, Verlag C. H. Beck München 1952
  Blom, Erie, Music in England, Pelican Books, London, 1947
  Dersi veren: Prof. Gülper Refiğ

  Edebiyat ve Müzikte Oryantalizm
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 10 AKTS

  Sahne müziği, orkestra eserleri veya lied formunda kaynak olarak kullanılan edebiyat eserleri
  ele alınarak değişik kültürlerdeki farklı yorumlar karşılaştırmalı olarak işlenecektir.
  Değerlendirme yöntemleri: araştırma ödevi
  Önerilen kaynaklar:
  Rossiter, Frank R., Charles Ives and his America, George J. Mc Loed Limited, 1975,
  Toronto.
  Mingotti, Antonio, Gershwin, Eine Bibliographie, Kindler und Schiemeyer Druck GMBH –
  1958, München
  Osborne, Charles, Wagner and his World, Thames and Hudson Ltd. 1977, London
  The traditional Music of Japan Eilborn Classics Replica Edition, Munchen, 1911
  Jacobs, Arthur, Orchestral Music, Pon Boks London, 1987
  Dent, Edward D., Mozart’s Operas, Oxford Poperbooks, London, 1960
  Hill, Ralph, The Symphony, Penguin Boks Ltd, London, 1961
  Hill, Ralph, The Concerto, Penguin Boks Ltd, London, 1961
  The Encyclopaedia of Musical Masterpieces, David Ewen, Arco Publishing Company New York
  Gustav Mahler-Richard Strauss Correspondence 1888-1911, Herta Blaukopf, The Universityof Chicago Press, 1980
  Wode, Bonnie C., Music in India, Menohar Publications, India, 1987
  Griffits, Paul, Modern Music, The Avant gadre since 1945, J.M. Dent and Sons Ltd, 1981
  Tippet, Michael, Moving into Aquarius, Paladin Boks, London, 1974
  Deppisch, Walter, Richard Strauss, Rowalt Verlag GMBH, Hamburg, 1968
  Helm, Everett, Bela Bartok, Rowalt Verlag GMBH, Hamburg, 1965
  Stravinsky, in conversation with Robert Craft, Penguin Books Ltd, Middlesex, 1960
  Mahler, Alma, Gustav Mahler Memories and Letters, University of Washington Pres,
  Seattle, 1975
  Rutz, Hans, Schubert, Verlag C. H. Beck München 1952
  Blom, Erie, Music in England, Pelican Books, London, 1947
  Dersi veren: Prof. Gülper Refiğ

  Çağdaş Türk Müziği
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 5 AKTS

  Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye’de gelişen çoksesli batı müziği örnekleri, besteciler
  ve yapıtları çerçevesinde analitik ve teorik açılardan ele alınmaktadır. Türk beşleri adıyla
  anılan ilk kuşak besteciler ve onları takip eden kuşakların yaratı süreçleri işlenecektir.
  Değerlendirme yöntemi: Yazılı ödev.
  Dersi veren: Doç. Dr. Hasan Uçarsu

  Çağdaş Türk Bestecilerinin Müzik Dili
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 5 AKTS

  Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye’de gelişen çoksesli batı müziği örnekleri, besteciler ve yapıtları çerçevesinde analitik ve teorik açılardan ele alınmaktadır. Türk beşleri adıyla anılan ilk kuşak besteciler ve onları takip eden kuşakların yaratı süreçleri işlenecektir.
  Değerlendirme yöntemi: Yazılı ödev.
  Dersi veren: Doç. Dr. Hasan Uçarsu

  Bela Bartok ve Türk Müziği Araştırmaları
  2 Saat/Hafta, T3, 2 Kredi, 5 AKTS

  Bu derste, müzikte 20. yüzyılın ilk yarısını simgeleyen bestecilerden Béla Bartók’un üretimi elverdiğince geniş bir düzlemde ele alınacak, besteleme teknikleri, estetik anlayışı ve dünya görüşü açımlanmaya çalışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - ANTOKOLETZ, Elliott. The Music of Béla Bartók, University of California Press,
  Berkeley ve Los Angeles 1984.
  - WİLSON, Paul. The Music of Béla Bartók, Yale University Press, New Haven ve
  Londra 1992.
  - GİLLİES, Malcolm (ed.) The Bartók Companion, Amadeus Press, Portland –
  Oregon 1994.
  - BAYLEY, Amanda (ed.) The Cambridge Companion to Bartók, Cambridge
  University Press, Cambridge 2001.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan Manav

  Bela Bartok Ankara Konferansları
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 5 AKTS

  İlk yarıyıldaki dersin devamı. Bestecinin müziğinin incelenmesi zamandizinsel olarak ya da türlü kavramlar, türlü ses ortamları (çalgısal gruplanmalar) bağlamında sürdürülecektir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar: “BARTÓK’UN MÜZİĞİ – 1” dersinde belirtilen kaynaklar.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan Manav

  Mahler Senfonilerinde Halk Edebiyatı
  2 Saat/Hafta, T3, 2 Kredi, 5 AKTS
  19. yüzyılın 20. yüzyılla birleştiği döneme damgasını vuran Bohemyalı besteci Gustav Mahler, yapıtlarının büyük çoğunluğunda halk edebiyatının zenginliklerinden faydalanmıştır. Bu derste, bestecinin hangi halk edebiyatı ürünlerini ele aldığını ve bu malzemeyi yapıtlarına nasıl harmanladığı incelenecektir.
  Dersi veren: Doç. Dr. Hasan Uçarsu

  Mahler’de Doğu-Batı Şiiri

  2 Saat/Hafta, T3, 2 Kredi, 5 AKTS

  19. yüzyılın 20. yüzyılla birleştiği döneme damgasını vuran Bohemyalı besteci Gustav Mahler, yapıtlarının büyük çoğunluğunda halk edebiyatının zenginliklerinden faydalanmıştır. Bu derste, bestecinin hangi halk edebiyatı ürünlerini ele aldığını ve bu malzemeyi yapıtlarına nasıl harmanladığı incelenecektir.
  Dersi veren: Doç. Dr. Hasan Uçarsu

  Çağdaş Müzikte Modernist Teknikler
  2 Saat/Hafta, T3, 2 Kredi, 5 AKTS

  Bu dersin amacı çağdaş müzik kuramları ve estetik yönelimleri bestecilerin kaleminden çıkma metinler üzerinden tartışmaktır.

  Değerlendirme yöntemi: kuramsal çalışma ve analiz
  Kaynaklar:
  Stravinski, 6 derste müziğin poetikası
  Bussoni, Schetch for a new aesthetic of music
  Hindemith, Ses işçiliği
  Hindemith, bir bestecinin dünyası
  Webern, Yeni müziğe doğru
  Schoenberg, Style and Idea
  Ernst Toch, Shaping forces in Music
  Copland, What to listen for in Music
  Roger Sessions, the musical experience of composer, performer, listener
  Messiaen, Technique de mon langage musical
  Boulez, Orientations
  Cage, Silence
  Partch, The genesys of music
  Dersi veren: Doç. Mehmet Nemutlu

  Çağdaş Müzikte Karşılaştırmalı Stiller
  2 Saat/Hafta, T3, 2 Kredi, 5 AKTS

  Bu dersin amacı çağdaş müzik kuramları ve estetik yönelimleri bestecilerin kaleminden çıkma metinler üzerinden tartışmaktır.
  Değerlendirme yöntemi: kuramsal çalışma ve analiz
  Kaynaklar:
  Stravinski, 6 derste müziğin poetikası
  Bussoni, Schetch for a new aesthetic of music
  Hindemith, Ses işçiliği
  Hindemith, bir bestecinin dünyası
  Webern, Yeni müziğe doğru
  Schoenberg, Style and Idea
  Ernst Toch, Shaping forces in Music
  Copland, What to listen for in Music
  Roger Sessions, the musical experience of composer, performer, listener
  Messiaen, Technique de mon langage musical
  Boulez, Orientations
  Cage, Silence
  Partch, The genesys of music
  Dersi veren: Doç. Mehmet Nemutlu
  Mimar Sinan Fine Arts UniversityState Conservatory Musicology Depratment General

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |