Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.
 • Program tanımları
  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Energy Conversion Systems    
  İleri Gemi Hareket ve Manevraları    
  Advanced Topics in Ship Structures
  Enclosure Fire Dynamics
  Uzmanlık Alan Dersi
  Matematiksel Stabilite Yöntemleri ve Gemilerde Uygulanması
  İleri Gemi Hareket ve Manevraları
  Probabilistic Methods in Structural Mechanics of Ships
  Effects of Cavitation and Noise on Propeller Design
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Energy Conversion Systems   (Enerji Dönüşüm Sistemleri)
  Enerji ve güç: teknoloji ve kaynaklar, etkinlik, güç sistemleri, karşıt akışlı gaz ısı değiştiricileri, ısı makinalarının modellenmesi, enerji sınırlı çevrimler: Otto ve Diesel motorları, sıcaklık sınırlı çevrimler: Brayton, Ericson ve Stirling çevrimine göre çalışan motorlar, akışkan özellikleri sınırlı çevrimler: Rankine ve birleşik çevrimler, lüleler, kompresörler, eksenel akış türbinleri, enerji depolama, direkt enerji dönüşüm sistemleri, yakıt hücreleri, enerji dönüşümünün çevresel durumu.

  İleri Gemi Hareket ve Manevraları    
  Karışık dalgalar,Karışık dalgalarda dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketleri, Karışık dalgalarda yalpa hareketleri, gemilerde savrulma hareketleri, gemi hareketleri nedeniyle oluşan kuvvetler Dalgalı denizlerde ek beygir gücünün saptanması, Denizciliğin Dizayn üzerine etkileri. Gemi manevra hareketlerinin Lineer denklemleri, kontrol yüzeylerinin hidrodinamiği, Gemi - Dümen etkileşimi.

  Advanced Topics in Ship Structures (Gemi Yapılarında İleri Konular)
  Gemi yapı elemanlarına uygulanan enerji metodları; Virtuel iş prensibi; Plastisite: statik, kiriş ve levhaların göçmesi; plastisite'nin gemi yapılarıyla ilgili çeşitli konulara uygulanması: dövünme, çarpışma; Gemi kirişinin taşıma gücü mukavemeti; sanki-statik ve titreşim durum gerilmeleri; Gemi kirişinin, kabul edilebilir bir risk seviyesine göre olasılıklı (probabilistic) dizaynı. Son araştırmalar ile gemi yapıları konusunda sağlanan gelişmeler.

  Enclosure Fire Dynamics (Kapalı Hacimlerde Yangın Dinamiği)
  Kapalı hacimlerdeki yangının nitelik olarak tanımlanması, ortaya çıkan enerji oranlan, yangın plumları ve alev yükseklikleri, iyi havalandırılan hacimlerdeki basınç profilleri ve açıklıklardan olan akış; havalandırılan kapalı hacim yangınlarındaki gaz sıcaklıkları, kompartman yangınlarında ısı geçişi; korunum denklemleri ve dumanın hareketi; yanma ürünleri; kapalı hacimlerdeki yangının bilgisayarla modellenmesi; gemilerle ilgili özel yangın problemleri.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Matematiksel Stabilite Yöntemleri ve Gemilerde Uygulanması
  Temel Kavramlar, Topolojik Yöntemler, Elemanter Tekil Noktalar, Analitik Yöntemler, Lineer Olmayan Sistemlerin Stabilitesi, Lyapunov Direkt Yöntemi, Lyapunov Teoremleri, Lyapunov Fonksiyonların Elde Edilme Yöntemleri, Stabilite Tipleri: Pratik, Global, Nihai Stabilite.

  İleri Gemi Hareket ve Manevraları

  Karışık dalgalar,Karışık dalgalarda dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketleri, Karışık dalgalarda yalpa hareketleri, gemilerde savrulma hareketleri, gemi hareketleri nedeniyle oluşan kuvvetler Dalgalı denizlerde ek beygir gücünün saptanması, Denizciliğin Dizayn üzerine etkileri. Gemi manevra hareketlerinin Lineer denklemleri, kontrol yüzeylerinin hidrodinamiği, Gemi - Dümen etkileşimi.

  Probabilistic Methods in Structural Mechanics of Ships(Gemi Yapı Mekaniğinde Olasılık Metodlar)
  Rastgele değişkenler; Olasılık aksiyomları, random değişkenlerin özellikleri, olasılık dağılım fonksiyonları, koşullu olasılık, random vektörler, korelasyon. Rastgele değişken fonksiyonlar. Monte Carlo yöntemi. Yapıların güvenilirlik analizi; Limit durumlar, güvenilirlik indeksi. Yapı yük modelleri. Yapısal dayanım modelleri. Sistem güvenilirliği. Lineer sistemlerin rastgele titreşimi. Gemilerin düzensiz denizlerdeki yapısal davranışları.

  Effects of Cavitation and Noise on Propeller Design (Pervane Dizaynın'da Kavitasyon ve Gürültünün Etkileri )
  Bir gemi arkasındaki akım-laminer ve türbülanslı akımlar, pervane gemi tekne etkileşimi, gemi izi. Kavitasyon ve gürültü'nün temelleri. Kavitasyon ve buna bağlı gürültünün pervanelerdeki etkileri. Pervanelerde dizayn kavramı-dizayn ve analiz döngüsü, dizayn kısıtları, pervane tipinin seçimi, pervane dizaynı esasları, dizaynda standart serielerin kullanımı, temel dizayn, ayrıntılı dizayn (iz adapte edilmiş). Dizaynda dikkate alınması gereken kavitasyon ve gürültü nedenleri-kavitasyon sayısı (başlangıcı), kavitasyon başlangıcını tahmin etme, kavitasyon kriterleri, kanatçık profil dizaynı, gürültü ve erozyon ve pervanelerin kavitasyon deneyleri.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |