Fizikokimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizikokimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  FİZİKOKİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  AMAÇ
  Bu bölüm, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanısıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip kimyagerler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır. Eğitimleri sırasında; kimyayı doğru yorumlamaya, araştırma / geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar; kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıda Bölüm elemanları tarafından gerçekleştirilen araştırma konuları verilmektedir:
  1. Analitik Kimyada Kromatografik Yöntemler.
  a. Bio LC
  b. Kapiler Elektrokromatografi
  c. Afinite Kromatografisi
  d. HPLC
  2. Moleküler Baskılama
  3. Çevre Teknolojisi
  4. Biyosensörler
  5. Enzim benzeri yapılar
  6. Enzim Saflaştırılması
  7. Ağır Metal Uzaklaştırması
  8. Süperkritik akışkanlar
  9. Adsorpsiyon
  10. Bilgisayar Destekli Kimyasal Hesaplamalar
  11. Organik Sentez
  12. Kimyasal Kinetik
  13. Organometalik Komplekslerin Sentezi
  14. Polimere dayalı Kataliz ve Adsorbanlar
  15. Heterosiklik Yapılar
  16. Kimyasal Kuantuma Dayalı Hesaplamalar
  Bölümün, 2001 yılından beri uluslar arası dergilerde yayınlanmış 100 civarında yayını bulunmaktadır ve Bölüm elemanları 100'ün üzerinde ulusal ve uluslar arası Konferansa katılmıştır. Yayın sayısı Bölümde dinamik ve aktif bir çalışma ortamının bulunduğunu göstermektedir.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Laboratuvar Olanakları
  Kimya Bölümü aşağıda belirtilen eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler aldıkları dersler çerçevesinde ve proje çalışmalarında bu laboratuvarlardan faydalanırlar. Laboratuvar adları ve programları aşağıda verilmektedir.
  Araştırma Laboratuvarları

  Spektroskopi Laboratuvarı: Bu Laboratuvarda tüm Bölüm elemenlarının araştırmalarında kullanabileceği şekilde Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR), Elementel Analiz Spektroskopisi, UV-VIS Spektroskopisi, Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) ve İyon-Kromatografi cihazları yeralmaktadır.

  Tehlikeli Madde Laboratuvarı: Tehlike madde sentezleri, hazırlanmarı ve analizleri için bu Laboratuvar kullanılmaktadır.

  Yukarıda belirtilen laboratuvarların dışında, bütün anabilim dalları (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya) kendi araştırma laboratuvarlarına sahiptir ve bu laboratuvarlar TUBİTAK, DPT ve Anadolu Üniversitesinden alınan projelerle modern cihazlarla donatılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma konuları "Araştırmalar Bölümün'de" verilmiştir.

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DERS PROGRAMI


  1. Yarıyıl  
  KİM511     Elektrokimya    
  KİM513     Kimyasal Termodinamik    
  Seçmeli Dersler
  KİM506     Polimer Kimyası    
  KİM509     Karbon Karbon Bağ Oluşumu    
  KİM510     İleri NMR Teknikleri    
  KİM516     Fiziksel Organik Kimya    
  KİM524     Biyoinorganik Kimya    
  KİM525     Kuantum Kimyası    
  KİM526     Mikrodalga Organik Sentez    
  KİM529     Kimyasal Kataliz    
  KİM533     Elektroanalitik Kimya
  KİM535     Kimyada Veri Analizi    
  KİM536     Kromatografik Yöntemler    
  KİM537     Organik Makro Moleküller    
  KİM539     Kantitatif Yapı Özellik İlişkisi    
  KİM550     Organik Sentezlerde Reaktif Kullanımı    
  KİM551     Sensörler ve Uygulamaları    
   
  2. Yarıyıl
  KİM504     Kimyasal Kinetik    
  KİM521     Adsorpsiyon
  KİM592     Seminer    
   
  3. Yarıyıl
  KİM790     Tez

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  DERS PROGRAMI


  1. Yarıyıl
  KİM511     Elektrokimya
  KİM513     Kimyasal Termodinamik    

  Seçmeli Dersler
  KİM506     Polimer Kimyası    
  KİM509     Karbon Karbon Bağ Oluşumu
  KİM510     İleri NMR Teknikleri
  KİM516     Fiziksel Organik Kimya
  KİM524     Biyoinorganik Kimya    
  KİM525     Kuantum Kimyası
  KİM526     Mikrodalga Organik Sentez    
  KİM529     Kimyasal Kataliz    
  KİM533     Elektroanalitik Kimya
  KİM535     Kimyada Veri Analizi
  KİM536     Kromatografik Yöntemler    
  KİM537     Organik Makro Moleküller
  KİM539     Kantitatif Yapı Özellik İlişkisi    
  KİM550     Organik Sentezlerde Reaktif Kullanımı    
  KİM551     Sensörler ve Uygulamaları    
   
  2. Yarıyıl   
  KİM504     Kimyasal Kinetik    
  KİM521     Adsorpsiyon
   
  3. Yarıyıl
   
  KİM599     Dönem Projesi    

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |