Fizik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Programlara başvuru yapabilmek için ön koşullar aşağıda belirtilmektedir.
  · LES Sınavı Sonuç Belgesi (M.Sc:50 , Ph.D:60 ve 2 yılı aşmamış)
  · TOEFL 550 (yeni system 213) veya KPDS 80 (min.)
  · 4 yıllık program mezunu olmak
  · Transkript (MSc için 2.25/4.00 üzeri tercih nedenidir ve PhD için minimum 3.00/4.00)
  · Farklı bölümlerden mezun öğrencilerin 1 yıl bilimsel hazırlık okumaları gerekebilir.
 • Program tanımları
  Fizik Doktora programı, Metroloji ağırlıklı uygulamalı Fizik veya Temel Fizik alanlarındadır. Bu programda, ileri Fizik konuları detaylı işlenerek, araştırma ve geliştirmedeki bilimsel çalışmaların uygulamaya yönelik olmasını hedeflemektedir. Ayrıca bu programla değişik disiplinlerden gelen öğrencilerin, akademik yönden ihtiyaç duydukları araştırma ve geliştirme yeteneklerinin kazandırılmasınıda amaçlamaktadır. Fizik Anabilim Dalı aşağıda verilen iki alanda Ph.D programı sunmaktadır.

  Temel Fizik Zorunlu Dersler:
  PHYS 631: Modern Teorik Fizik I
  PHYS 632: Modern Teorik Fizik II
   
  Uygulamalı Fizik/Metroloji Zorunlu Dersler:
  PHYS 641: Modern Uygulamalı Fizik I
  PHYS 642: Modern Uygulamalı Fizik II
   
  Ortak Dersler:
  PHYS 601: Güncel Fizik Kavramları I
  PHYS 602: Güncel Fizik Kavramları II
  PHYS 681: Seminer/Araştırma Yöntemleri I
  PHYS 682: Seminer/Araştırma Yöntemleri II
  PHYS 701: Tez Çalışması
                      Seçmeli İleri Fizik I
                      Seçmeli İleri Fizik II
   
  Seçmeli Dersler:
  PHYS 604: Relativite Teorisi
  PHYS 610: İleri Yoğun Madde Fiziği
  PHYS 606: Yarı-İletken Teknolojisi
  PHYS 608: Temel Parçacık Fiziği
  PHYS 612: İleri İstatistik Mekaniği
  PHYS 614: İleri Astrofizik

  FİZİKTE DOKTORA PROGRAMI

  I- KURAMSAL DAL

  1. Dönem

  PHYS 601ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ I
  Özel ve genel görelilik, Göreli momentum ve Doppler etkisi, Lorentz dönüşümleri, İstatistiksel fizik, Gauss dağılımı, Termodinamik yasaları, Laserin çalışma ilkeleri ve türleri, Nüfus evrilmesi, Doğrusal olmayan olgular ve kaos, Faz diyagramları, Lojistik ve Gompertz denklemleri, Çekiciler, “Avcı-av” denklemleri, Gamma ve beta fonksiyonları, Kompleks analiz, Rezidüler, Yıldızların yapısı, Genişleyen Evren, Hertzsprung-Russel diyagramı.

  PHYS 631 MODERN TEORİK FİZİK I
  Çeşitli alanlarda, özellikle önce klâsik ve kuantum fizikle elektrodinamik daha sonra da parçacık fiziğiyle kuantum alan kuramındaki simetri ve değişmezlik ilkelerinin gücünü vurgulayarak, teorik fiziğe tümleşik bir giriş.
   
  SEÇMELİ I
   
  2. Dönem
   
  PHYS 602 ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ II
  Klâsik mekanik kavramları, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Lagrange dinamiği, Eylemsizlik tensörü, Dönme dinamiği, Coriolis ve merkezcil kuvvetler; Parçalı diferansiyel denklemler, Küresel ve silindrik koordinatlarda Laplace denklemi ve uygulamaları, Fourier dizileri, Legendre dizileri, Conformal mapping; Schrödinger denklemi ve uygulamaları, Komütatör bağıntıları, Dirac gösterimi, Açısal momentum, Çekirdek modelleri, Işınım, Temel tanecikler.

  PHYS 632 MODERN TEORİK FİZİK I
  Çeşitli alanlarda, özellikle önce klâsik ve kuantum fizikle elektrodinamik daha sonra da parçacık fiziğiyle kuantum alan kuramındaki simetri ve değişmezlik ilkelerinin gücünü vurgulayarak, teorik fiziğe tümleşik bir giriş.
   
  SEÇMELİ II
   
  PHYS 683 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖĞELERİ
  Bilimsel araştırmada kritik düşünme: Bir yayını değerlendirme, Sokrat tarzı sorgulama ve kritik düşünme, Kritik düşünmede sorular ve işlevler, Kritik düşüncedeki bozulmalar, Yönlenme ve insani kırılmalar.

  Bilimsel araştırmanın bileşenleri: Özellikler, Araştırmanın süreçleri ve yöntemleri, Deneyler, Fen ve matematik, Fiziksel bilimlerde olgubilim (phenomenology), Yayın yapma, Bilimsel araştırmanın tarihçesi, Bir bilimsel makale nasıl yazılır? Araştırmaya kaynak bulma, Entellektüel birikim (IP), Kâğıttan ve elektronik laboratuar defteri (ELN).

  3. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  4. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ

  5. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ

  6. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  II- UYGULAMALI/METROLOJİ DALI
   
  1. Dönem

  PHYS 601 ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ I
  Özel ve genel görelilik, Göreli momentum ve Doppler etkisi, Lorentz dönüşümleri, İstatistiksel fizik, Gauss dağılımı, Termodinamik yasaları, Laserin çalışma ilkeleri ve türleri, Nüfus evrilmesi, Doğrusal olmayan olgular ve kaos, Faz diyagramları, Lojistik ve Gompertz denklemleri, Çekiciler, “Avcı-av” denklemleri, Gamma ve beta fonksiyonları, Kompleks analiz, Rezidüler, Yıldızların yapısı, Genişleyen Evren, Hertzsprung-Russel diyagramı.

  PHYS 643 METROLOJİNİN SINIRLARINDA FİZİK
  Kuantum Hall olayındaki fizik: Temel kavramlar (İki boyutlu elektron gazı, türdeş olmayan yapılar, Düşük boyutlu sistemlerin özellikleri, Bir manyetik aanda yörüngelerin yalnız belli değerler alması, De Haas-van alphen olayı, Çoklu elektron gazı), Yayılma yoluyla taşınma (Drude modeli, Shubnikov-de Haas olayı, Anderson yerelleşmesi), Balistik taşınma (Landauer formülü, kuantum Hall direncinin değeri, tünelleme ve Coulomb blokajı, orta ölçekli olgular (mezoskopi)), Kuantum Hall olayları (QHE): normal Hall olayı, Entegral Kuantum Hall (IQHE), kesirli kuantum Hall (FQHE, Laughlin durumları, akı bağlanması), Orta ölçekli sistemlerde gürültü.

  PHYS SEÇMELİ I

  2. Dönem
   
  PHYS 602 ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ II
  Klâsik mekanik kavramları, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Lagrange dinamiği, Eylemsizlik tensörü, Dönme dinamiği, Coriolis ve merkezcil kuvvetler; Parçalı diferansiyel denklemler, Küresel ve silindrik koordinatlarda Laplace denklemi ve uygulamaları, Fourier dizileri, Legendre dizileri, Conformal mapping; Schrödinger denklemi ve uygulamaları, Komütatör bağıntıları, Dirac gösterimi, Açısal momentum, Çekirdek modelleri, Işınım, Temel tanecikler.

  PHYS 644
  NANOFİZİK VE NANOTEKNOLOJİ
  Orta ve mikro ölçekli fizik, Nano yapıların fiziği (kuantum ve klâsik etkiler, nanomanyetizma), Nano yapıların üretilmesi ve üzerinde çalışılması: üst-alt yöntemler, yukarı-aşağı yöntemler, Nanoyapıların özellikleri (optik mikroskopi ve spektroskopi), Nanoölçekli nesneler (öbekler, nanobağlar, nanobağlar aracılığıyla kendi kendine bağlanma), Nanoteknoloji uygulamaları (optik ve elektronik, kuantum bilgisayarlar, biyoloji ve yumuşak madde, nano biyoteknoloji), Bir yapısı olan nano cisimlerin büyümesi, optronik (yüzey plazmonları, yarıiletken kuantum noktaları), Moleküler makineler.

  PHYS SEÇMELİ II
   
  PHYS 683 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖĞELERİ
  Bilimsel araştırmada kritik düşünme: Bir yayını değerlendirme, Sokrat tarzı sorgulama ve kritik düşünme, Kritik düşünmede sorular ve işlevler, Kritik düşüncedeki bozulmalar, Yönlenme ve insani kırılmalar.

  Bilimsel araştırmanın bileşenleri: Özellikler, Araştırmanın süreçleri ve yöntemleri, Deneyler, Fen ve matematik, Fiziksel bilimlerde olgubilim (phenomenology), Yayın yapma, Bilimsel araştırmanın tarihçesi, Bir bilimsel makale nasıl yazılır? Araştırmaya kaynak bulma, Entellektüel birikim (IP), Kâğıttan ve elektronik laboratuar defteri (ELN).
   
  3. Dönem

  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  4. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  5. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ

  6. Dönem DOKTORA TEZİ
   
   
  FİZİKTE DOĞRUDAN DOKTORA PROGRAMI

  I- KURAMSAL DAL
   
  1. Dönem
  PHYS 511 ELEKTROMANYETİZMA I
  Statik elektrik ve manyetik alanlar, Sınır değeri problemleri, Zamana bağlı alanlar, Maxwell denklemleri, Seriye çok kutuplu açılım, Işınımın maddeyle etkileşimi, Girişim ve kırınım, Dalga kılavuzları ve kovuklar, Elektromanyetizma ve görelilik.

  PHYS 521 KUANTUM MEKANİĞİ I
  Dalga mekaniğinin temelleri, Schrödinger denklemi, Özdeğerler ve özvektörler, Açısal momentum, Kuantum mekaniğinde matrisler, Simetri, Yaklaşıklık yöntemleri, Saçılma.

  PHYS 541 İSTATİSTİKSEL FİZİK VE TERMODİNAMİK
  Olasılık, Rastgele yürüme, Binome, Gauss ve Poisson dağılımları, Ortalama değer ve standart sapma, İstatistiksel küme, Termodinamik yasaları, Entropi, Entalpi, Carnot döngüsü, Schottky kusuru, Helmholtz özgür enerjisi, Paramanyetizma, Curie yasası, Negatif sıcaklık, İdeal klâsik gaz, Bölüşüm fonksiyonu, Maxwell hız dağılımı, Kuantum istatistiği,Fermi-Dirac, Bose-Einstein, Maxwell-Boltzmann dağılımları, Siyahcisim ışınımı, Planck yasası, Termodinamik fonksiyonları.

  2. Dönem
   
  PHYS 512 ELEKTROMANYETİZMA II
  Manyetohidrodinamik ve plazma fiziği, Devinen yüklerin ışınımı, Lienard-Wiechert Potansiyelleri, Elektromanyetik dalgaların saçılması, Cherenkov ışınımı, Bremsstrahlung, Çok kutuplu vektör alanları, Elektromanyetik dalgalanmalar, Işınımın sönümü.

  PHYS 522 KUANTUM MEKANİĞİ II
  Işınımın kuantum kuramı, Göreli dalga mekaniği, Kovariant yaklaşım ve uygulamaları, İkinci kuantizasyon kuramı ve uygulamaları.

  PHYS 531 KLASİK MEKANİK
  Vektörel ve skaler büyüklükler, Koordinat dönüşümleri, Vektörlerin türevleri, Newton yasaları, Gözlem çerçeveleri, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Fourier çözümü, Kütle çekimi, Gelgit, Değişimlerin hesabı, Euler denklemi, Lagrange ve Hamilton dinamiği, Genelleştirilmiş bileşenler, Merkezi kuvvetler, Kütle merkezi, Doğrusal ve açısal momentum, Çarpışmalar, Eylemsiz olmayan gözlem çerçevesinde devinim, Merkezkaç ve Coriolis kuvvetleri, Eylemsizlik tensörü, Euler açıları, Simetrik topaç.   
   
  3. Dönem
   
  PHYS 601 ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ I
  Özel ve genel görelilik, Göreli momentum ve Doppler etkisi, Lorentz dönüşümleri, İstatistiksel fizik, Gauss dağılımı, Termodinamik yasaları, Laserin çalışma ilkeleri ve türleri, Nüfus evrilmesi, Doğrusal olmayan olgular ve kaos, Faz diyagramları, Lojistik ve Gompertz denklemleri, Çekiciler, “Avcı-av” denklemleri, Gamma ve beta fonksiyonları, Kompleks analiz, Rezidüler, Yıldızların yapısı, Genişleyen Evren, Hertzsprung-Russel diyagramı.

  PHYS 536 KATIHAL FİZİĞİ
  Kristal yapısı, Kimyasal bağlar, Örgü, Kusurlar, Bragg saçılması, Ters örgü, Brillouin bölgeleri, Bloch fonksiyonları, Fononlar, Durum yoğunluğu, Etkin kütle, Fermi-Dirac dağılımı, Bozonlar ve fermiyonlar, Fermi düzeyi, Einstein ve Debye modelleri, Fermi yüzeyleri ve metaller, Energy kuşakları, Yarıiletkenlerde taşıyıcı yoğunlukları, Silikon ve germanyum, İletkenliğin sıcaklığa bağımlılığı (metaller ve yarıiletkenlerde), Yalıtkanların ısıl ve optik özellikleri, Kutuplanma, Maddenin manyetik özellikleri, Ferromanyetizma, Paramanyetizma, Üstüniletkenlik (I. ve II. türler), Meissner olayı, BCS kuramı, Amorf yarıiletkenler.

  PHYS 574 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
  Vektörler, Matris ve tensörler, Gradyan, Diverjans, Curl, Gauss ve Stokes kuramları, Kartezyen ve eğrisel koordinatlar ile koordinat dönüşümleri, Kontur entegrali, Özdeğer problemleri, Rotasyon operatörleri, Fourier analizi, Fourier ve Laplace dönüşümleri, Kompleks analiz, Rezidü kuramı, Legendre, Hermite, Bessel fonksiyonları. 
   
  4. Dönem
   
  PHYS 602 ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ II
  Klâsik mekanik kavramları, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Lagrange dinamiği, Eylemsizlik tensörü, Dönme dinamiği, Coriolis ve merkezcil kuvvetler; Parçalı diferansiyel denklemler, Küresel ve silindrik koordinatlarda Laplace denklemi ve uygulamaları, Fourier dizileri, Legendre dizileri, Conformal mapping; Schrödinger denklemi ve uygulamaları, Komütatör bağıntıları, Dirac gösterimi, Açısal momentum, Çekirdek modelleri, Işınım, Temel tanecikler.
   
  SEÇMELİ I

  SEÇMELİ II

  PHYS 683 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖĞELERİ

  Bilimsel araştırmada kritik düşünme: Bir yayını değerlendirme, Sokrat tarzı sorgulama ve kritik düşünme, Kritik düşünmede sorular ve işlevler, Kritik düşüncedeki bozulmalar, Yönlenme ve insani kırılmalar.

  Bilimsel araştırmanın bileşenleri: Özellikler, Araştırmanın süreçleri ve yöntemleri, Deneyler, Fen ve matematik, Fiziksel bilimlerde olgubilim (phenomenology), Yayın yapma, Bilimsel araştırmanın tarihçesi, Bir bilimsel makale nasıl yazılır? Araştırmaya kaynak bulma, Entellektüel birikim (IP), Kâğıttan ve elektronik laboratuar defteri (ELN).


  5. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  6. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ

  7. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
      
  8. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  -II-UYGULAMALI DAL
   
  1. Dönem

  PHYS 511 ELEKTROMANYETİZMA I
  Statik elektrik ve manyetik alanlar, Sınır değeri problemleri, Zamana bağlı alanlar, Maxwell denklemleri, Seriye çok kutuplu açılım, Işınımın maddeyle etkileşimi, Girişim ve kırınım, Dalga kılavuzları ve kovuklar, Elektromanyetizma ve görelilik.

  PHYS 521 KUANTUM MEKANİĞİ I
  Dalga mekaniğinin temelleri, Schrödinger denklemi, Özdeğerler ve özvektörler, Açısal momentum, Kuantum mekaniğinde matrisler, Simetri, Yaklaşıklık yöntemleri, Saçılma.
   
  PHYS 541 İSTATİSTİKSEL FİZİK VE TERMODİNAMİK
  Olasılık, Rastgele yürüme, Binome, Gauss ve Poisson dağılımları, Ortalama değer ve standart sapma, İstatistiksel küme, Termodinamik yasaları, Entropi, Entalpi, Carnot döngüsü, Schottky kusuru, Helmholtz özgür enerjisi, Paramanyetizma, Curie yasası, Negatif sıcaklık, İdeal klâsik gaz, Bölüşüm fonksiyonu, Maxwell hız dağılımı, Kuantum istatistiği,Fermi-Dirac, Bose-Einstein, Maxwell-Boltzmann dağılımları, Siyahcisim ışınımı, Planck yasası, Termodinamik fonksiyonları.
   
  2. Dönem
   
  PHYS 525 INTRODUCTION TO MEASUREMENT SCIENCE
  Ölçüm kavramının geçmişi, SI sistemi (tanımlar, birimler, gerçekleştirme) ve metre tanımı Bilimsel geliştirme ve ölçüm, Uluslararası Ölçüm Kurumu, Kalibrasyon standartları, Standartlar ve temel sabitler, İzlenebilirlik: Çeşitli türlerde standartların tanımı, Ölçüm yöntemleri, Sistem, Kalibrasyonlar, Kararlılık, Çözünürlük, Çevre. Ölçüm sistemi, İstatistikler: Özgürlük derecesi, Varyans, Standart sapma, Dağılım türleri, Temel ölçüm kavramı, Ölçme araçlarının belirlenmesi (örn. tolerans, çözünürlük, ölçekler (yüzde), format vb.), Birim simgeleri ve kurallar ve ölçümler için konvansiyonlar, (Uluslararası kılavuz), Ölçüm belirsizliği (EA-04/02, ILAC-G13, ISO 43-1’e göre), Öğrenci t-çizelgesi, Önemli uluslararası belgeler (ISO 17025:2005 ve ISO 9000 dizileri) ile laboratuar akreditasyonları, Türkiye’nin ölçüm sistemi (TÜBİTAK-UME, TSE, TÜRKAK).

  PHYS 531 KLASİK MEKANİK
  Vektörel ve skaler büyüklükler, Koordinat dönüşümleri, Vektörlerin türevleri, Newton yasaları, Gözlem çerçeveleri, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Fourier çözümü, Kütle çekimi, Gelgit, Değişimlerin hesabı, Euler denklemi, Lagrange ve Hamilton dinamiği, Genelleştirilmiş bileşenler, Merkezi kuvvetler, Kütle merkezi, Doğrusal ve açısal momentum, Çarpışmalar, Eylemsiz olmayan gözlem çerçevesinde devinim, Merkezkaç ve Coriolis kuvvetleri, Eylemsizlik tensörü, Euler açıları, Simetrik topaç.   
   
  PHYS 536 KATIHAL FİZİĞİ
  Kristal yapısı, Kimyasal bağlar, Örgü, Kusurlar, Bragg saçılması, Ters örgü, Brillouin bölgeleri, Bloch fonksiyonları, Fononlar, Durum yoğunluğu, Etkin kütle, Fermi-Dirac dağılımı, Bozonlar ve fermiyonlar, Fermi düzeyi, Einstein ve Debye modelleri, Fermi yüzeyleri ve metaller, Energy kuşakları, Yarıiletkenlerde taşıyıcı yoğunlukları, Silikon ve germanyum, İletkenliğin sıcaklığa bağımlılığı (metaller ve yarıiletkenlerde), Yalıtkanların ısıl ve optik özellikleri, Kutuplanma, Maddenin manyetik özellikleri, Ferromanyetizma, Paramanyetizma, Üstüniletkenlik (I. ve II. türler), Meissner olayı, BCS kuramı, Amorf yarıiletkenler.

  PHYS 542 İLERİ METROLOJİ
  Ölçümlerdeki belirsizlik ve güvenilirlik, Ulusal ve uluslararası düzeyde metrolojinin altyapısı, İzlenebilir ölçümler ve laboratuar onayları (akreditasyon), Birincil ve ikincil düzey standartlar ve bunların saklanması, Uluslararası karşılaştırmalar, Boyutsal, elektriksel ve fiziksel ölçü aygıtlarının kalibrasyonu, Birincil düzey standartların oluşturulması ve bu alandaki araştırmalar.    
   
  3. Dönem
   
  PHYS 601 ÇAĞDAŞ FİZİK İNCELEMELERİ I
  Özel ve genel görelilik, Göreli momentum ve Doppler etkisi, Lorentz dönüşümleri, İstatistiksel fizik, Gauss dağılımı, Termodinamik yasaları, Laserin çalışma ilkeleri ve türleri, Nüfus evrilmesi, Doğrusal olmayan olgular ve kaos, Faz diyagramları, Lojistik ve Gompertz denklemleri, Çekiciler, “Avcı-av” denklemleri, Gamma ve beta fonksiyonları, Kompleks analiz, Rezidüler, Yıldızların yapısı, Genişleyen Evren, Hertzsprung-Russel diyagramı.

  PHYS 643 METROLOJİNİN SINIRLARINDA FİZİK
  Kuantum Hall olayındaki fizik: Temel kavramlar (İki boyutlu elektron gazı, türdeş olmayan yapılar, Düşük boyutlu sistemlerin özellikleri, Bir manyetik aanda yörüngelerin yalnız belli değerler alması, De Haas-van alphen olayı, Çoklu elektron gazı), Yayılma yoluyla taşınma (Drude modeli, Shubnikov-de Haas olayı, Anderson yerelleşmesi), Balistik taşınma (Landauer formülü, kuantum Hall direncinin değeri, tünelleme ve Coulomb blokajı, orta ölçekli olgular (mezoskopi)), Kuantum Hall olayları (QHE): normal Hall olayı, Entegral Kuantum Hall (IQHE), kesirli kuantum Hall (FQHE, Laughlin durumları, akı bağlanması), Orta ölçekli sistemlerde gürültü.
   
  PHYS SEÇMELİ I
   
  4. Dönem
   
  PHYS 518 KRİTİK DÜŞÜNME VE BİLİMSEL YÖNTEMLERE GİRİŞ
  Kritik düşünmeye giriş : Bir savı değerlendirme, Kritik düşünmenin çeşitli örnekleri, (seçenekleri sınırlandırma, tarihe ve popülerliğe çağrı, genelleme, otoriteye çağrı), Kritik düşünme süreçleri, Sokrat tarzı sorgulama.

  Bilimsel yöntem : Karl Popper, Doğrulama ve yanlışlama, Gerçek ile üç dünyanın birbirine karşılık gelmesi, Tümdengelime karşı tümevarım, Bilimsel yöntemin tarihsel gelişimi, Alhazen’in optik kitabı, Sanal tümevarım modeli, Gerçek-inanç-bilim, Hipotezler, Bilimsel yöntem.
   
  PHYS 644 NANOFİZİK VE NANOTEKNOLOJİ
  Orta ve mikro ölçekli fizik, Nano yapıların fiziği (kuantum ve klâsik etkiler, nanomanyetizma), Nano yapıların üretilmesi ve üzerinde çalışılması: üst-alt yöntemler, yukarı-aşağı yöntemler, Nanoyapıların özellikleri (optik mikroskopi ve spektroskopi), Nanoölçekli nesneler (öbekler, nanobağlar, nanobağlar aracılığıyla kendi kendine bağlanma), Nanoteknoloji uygulamaları (optik ve elektronik, kuantum bilgisayarlar, biyoloji ve yumuşak madde, nano biyoteknoloji), Bir yapısı olan nano cisimlerin büyümesi, optronik (yüzey plazmonları, yarıiletken kuantum noktaları), Moleküler makineler.

  PHYS 683 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖĞELERİ
  Bilimsel araştırmada kritik düşünme: Bir yayını değerlendirme, Sokrat tarzı sorgulama ve kritik düşünme, Kritik düşünmede sorular ve işlevler, Kritik düşüncedeki bozulmalar, Yönlenme ve insani kırılmalar.

  Bilimsel araştırmanın bileşenleri: Özellikler, Araştırmanın süreçleri ve yöntemleri, Deneyler, Fen ve matematik, Fiziksel bilimlerde olgubilim (phenomenology), Yayın yapma, Bilimsel araştırmanın tarihçesi, Bir bilimsel makale nasıl yazılır? Araştırmaya kaynak bulma, Entellektüel birikim (IP), Kâğıttan ve elektronik laboratuar defteri (ELN).

  PHYS SEÇMELİ II
   
   5. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  6. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ
   
  7. Dönem
   
  DOKTORA TEZİ
     
   8. Dönem
   
  PHYS 700 DOKTORA TEZİ


Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |