Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

  Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Oğuz ADANIR

  Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Oğuz ADANIR - Prof.Dr. Oğuz MAKAL - Prof. Dr. Ertan YILMAZ Doç. Dr. Şefik GÜNGÖR - Yrd. Doç. Dr. Ragıp TARANÇ - Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇETİN - Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ Yrd.Doç.Dr. Dilaver BAYINDIR - Öğr. Gör. Aziz Bahadır ÖZKAN - Öğr.Gör. Onur ÇAKALOZ, - Arş. Gör. Nihan ŞENGÜL - Arş. Gör. Yörükhan ÜNAL – Arş.Gör. Sali SALİJİ – Arş.Gör. Kerim ÇAPÇI – Arş.Gör.Burak BAKIR – Arş. Gör. Ozan OTAN - Arş.Gör. Pınar ERTEN

  D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, (1998-1999 öğrenim yılından bu yana) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği merkezi sınavla her yıl otuz öğrenci almaktadır. 1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan Sinema Televizyon Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Bölüm, kendisi içinde Yönetmenlik, Görüntü Yönetmenliği ve Senaryo Yazarlığı olmak üzere üç sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Öğrenciler birinci yılın sonunda, danışmanlarının yönlendirmesi ve bireysel seçimleriyle devam etmek istedikleri sanat dalını seçmekte ve ikinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili kendi derslerine devam etmektedirler. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçmekte, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim etmekte ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olmaktadır.

  Sinema Televizyon Bölümü, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin düzenleyici ve katılımcılarındandır. Ayrıca bölüm bünyesinde, uzun ve kısa metrajlı olmak üzere çok sayıda dramatik ve belgesel film gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında öğretim üyelerince hazırlanmış otuza yakın kuramsal çalışma, kitap olarak yayımlanmıştır. Uzun süredir yayımlanmakta olan ve Türkiye çapında dağıtılan Sinemasal dergisi de, bölümün sürekli etkinlikleri arasındadır.

  Bölümde VHS, S-VHS, Dijital-8, BETACAM kayıt araçları ve bilgisayar ortamında kurgu sistemi bulunmaktadır. Profesyonel amaçlı kullanıma uygun bir televizyon stüdyosu da tamamlanmak üzeredir.

  FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

  YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

  Sinema ve Tv’de Yaratıcılık ve Simülasyon (Prof. Dr. Oğuz Adanır)

  Yüzyılın en popüler ve etkileyici sanatı olan sinema zaman içinde bu güç ve etkisini yitirmiş bulunmaktadır. Belli bir bakış açısından televizyon bir iletişim aracı olarak hem kendisinin hem de sinemanın güç ve etkisini büyük bir hızla yitirmesine hatta sıfırlamasına katkıda bulunmaktadır. Daha şimdiden modern toplumlarda sinema ve televizyonun içerikten yoksun saf birer biçime dönüştükleri ileri sürülmektedir. Bu dersin amacı bu ve benzeri verilerden yola çıkarak sinema ve televizyonun hala bir eleştiri gücüne sahip olup olmadıklarını saptamaya çalışmaktır.

  Türk Sinemasının Ekonomik ve Kültürel Sorunları (Prof. Dr. Oğuz Makal)

  Türk sinemasının üretim, yapım öncesi, yapım sonrası, işletmecilik, dağıtım ve gösterim sorunlarının tarihsel süreç içinde incelenmesi, 1939’lardan itibaren devlet sinema ilişkilerinin incelenmesi, günümüzdeki yasal düzenlemelerin ulaştığı noktaların araştırılması.

  Sinemada Türler ve Günümüz Sinemasına Etkileri (Prof. Dr. Ertan Yılmaz)

  Bu programda sinema tarihindeki tür olgusu, türler ve türlerin geçirdiği değişimler incelenmekte; türlerin günümüz sinemasında hangi konumda olduğu ve yapılan filmleri etkileyip etkilemedikleri sorgulanmaktadır.

  Sinemada Görüntü ve Görsel Anlatım (Doç.Dr.Şefik Güngör)

  Görüntünün insan için önemi ve içinde yaşadığımız işit-görsel ağırlıklı iletişim dünyasında fotografik görüntünün konumu incelenecektir.

  Akdeniz Kültürü ve Sinema (Yrd. Doç.Dr. Ragıp Taranç)

  Akdeniz coğrafyasında bulunana ülkelerin sinemalarının ortak kültürel özelliklerini belirlemek; ortak kültürel değerleri kullanan sinemacıları tanımak;kültürel kodlar çerçevesinde diğer sinemalara olan etkileri araştırmak hedeflenmektedir.

  Film Eleştirisine Temel Yaklaşımlar Ve Eleştiri Yöntemleri (Yrd. Doç. Dr. Zühal Çetin) Bir dil yaratma biçimi ve bir kuram oluşturmak açısından sinemaya Feminist, Marksist, Sosyolojik, Semiyolojik vb. gibi eleştiri yöntemlerinden yararlanarak yaklaşmak ve örnek filmler çerçevesinde çözümleme yapmak amacını taşır.

Güzel sanatlar ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |