Fars Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fars Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI     
        FARS DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
             
        Bilim Dalı Başkanı                 : Prof. Dr. Mehmet Kanar
        Anabilim Dalı Başkanı           : Prof. Dr Ahmet Suphi Furat
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
              DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı           :    Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT
        Fakülte Dekanı                      :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli temel bilgilerin verilmesi, kütüphaneden faydalanma yöntemlerinin öğretilmesi vs. amaçlanmaktadır.

  2.      
  SEMİNER
  Belli bir konu çerçevesinde öğrencilerin sunum yapabilmesi ve bunu makaleye dönüştürebilmeleri hedeflenmektedir.

  3.      
  MANZUM EDEBÎ METİNLER
  Samaniler döneminden başlayarak günümüze kadar klasik tarzda şiir yazan şairlerden seçmeler okutulmaktadır.

  4.      
  MENSUR EDEBÎ METİNLER
  Klasik ve modern dönemde yazılmış Farsça edebî eserlerin incelenmesi ve bu metinlerin Türkçe çevirileri yapılmaktadır.

  5.       ARUZ
  Aruzun tanımı, temel öğeleri, aruz bahirleri verilerek klasik Fars şiirinin aruz ölçüsüyle çözümlemesi yapılmaktadır.

  6.      
  MUKAYESELİ EDEBİYAT
  Fars edebiyatı ile ona paralel konular ve mazmunlar içeren Türk ve Arap edebiyatının karşılaştırılması, edebiyatlar arasında benzer metinlerin çözümlemesi yapılmaktadır.
   
  7.       MODERN FARS ŞİİRİ
  Modern Fars şiirinin önemli temsilcilerinden Nîmâ , Ferîdûn-ı Tevellelî , Mehdî Ehavân -ı Sâlis , Furûg -ı Ferruhzâ , Sohrâb -ı Sipihrî ve Ahmed -i Şâmlû gibi şairlerin şiirleri okutulmaktadır.
   
  8.       EDEBİ SANATLAR
   
  Edebî sanatlara dair klasik ve modern dönemde yazılmış eserler tanıtıldıktan sonra, söz ve mânâ sanatları anlatılarak şiir üzerinde uygulama yapılmaktadır.

  9.       FARS EDEBİYATINDA ÜSLUPLAR
  Dönemlere göre Fars nesri ve şiirinde üsluplar sınıflandırılarak örnek metinler okunmaktadır.

  10.   FARS ŞİİRİNDE MAZMUNLAR
  Fars şiirinde kullanılan mazmunlar örneklerle anlatılmakta ve Türk şiiriyle karşılaştırması yapılmaktadır.
   
  · PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  Fars Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora programları, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi ve edebiyatı ile ilgili Farsça yazılmış el yazması ve eski Türkçe matbu kaynakların tenkitli neşirlerinin ve çevirilerinin yapılarak gün ışığına çıkarılmasını, karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmalarının yapılmasını, yakın disiplinlerde bu sahada çalışanlara alt yapı malzemesini ve konforunu hazırlamayı, dilimizin ve kültürümüzün Farsça konuşan ülkelerde tanıtılmasını amaçlamaktadır.
  Bu amaç doğrultusunda, 1933 üniversite reformundan beri önce doktora, YÖK'ün kurulmasından sonra da yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci yetiştirilmesi sürdürülmektedir.
   
  · MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da Silahlı Kuvvetlerin, Haber Alma Teşkilatı ' nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Devlet Arşivleri'nde Vakıf kuruluşlarında ve görsel ve yazılı basın kuruluşlarında iş bulmaları ancak devlet desteği ile mümkün olabilir.
             

Farsça ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |