Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  İlaç dahil kimyasal maddeler, fiziksel ve biyolojik etkenler ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçlarını, zararlı etkilerin doz, temas şekli ve süresi ile olan ilişkisini, etki mekanizmasını, teşhisini, zehirlenmelerin önlenmesi ve tedavisini inceleyen ve kimyasal maddelere güvenli temas limitlerini değerlendiren bilim dalı olan toksikoloji alanında geniş bilgiye sahip; toksikoloji bilimine yeni bilgiler kazandırabilme yeteneği kazanıp, toksikolojik risk değerlendirmesi yapabilen, akademik ve/veya pratik yaşamda toksikolojik sorunları öngörebilme ve çözüm geliştirebilme nitelikleriyle donanımlı bilim doktoru yetiştirmek.

  Öğrenim Hedefleri

  Ksenobiyotikler, fiziksel ve biyolojik ajanların biyolojik sistem ve çevrede olumsuz etkilerinin nitel ve nicel olarak incelenmesi, önlenmesi, tedavi edilmesi, yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve bu konuda özgün araştırma yapabilecek bilim adamlarının yetiştirilmesi.

  DERSLER

  EAT 700 - ÖZEL KONULAR
  EAT 704 - İNORGANİK BİLEŞİKLERİN TOKSİSİTESİ
  EAT 705 - FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ SEMİNERİ II
  EAT 706 - TOKSİSİTE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ I
  EAT 707 - TOKSİSİTE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ II
  EAT 708 - PEDİATRİK TOKSİKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR VE PRENSİPLER
  EAT 720 - IMMUNOTOKSİKOLOJİ
  EAT 722 - EKSTRAHEPATİK METABOLİZMA
  EAT 730 - SİSTEMATİK METABOLİZMANIN TOKSİKOLOJİK SONUÇLARI
  EAT 734 - GENETİK TOKSİKOLOJİ VE TEKNİKLER
  EAT 735 - ADLİ TOKSİKOLOJİDE TEMEL PRENSİPLER   
  EAT 740 - MESLEKİ TOKSİKOLOJİ
  EAT 761 - BİYOKİMYASAL TOKSİKOLOJİ I
  EAT 762 - BİYOKİMYASAL TOKSİKOLOJİ II
  EAT 773 - KİMYASAL VE BİYOLOJİK SAVAŞ AJANLARI TOKSİKOLOJİSİ
  EAT 782 - MİKOTOKSİNLER
  EAT 783 - TOKSİKOLOJİDE BİYOMARKÖRLERİN KULLANIMI
  EAT 784 - GIDA KATKI MADDELERİNİN TOKSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EAT 785 - FİTOTOKSİKOLOJİ
  EAT 787 - PERİNATAL VE REPRODÜKTİF SİSTEMLERİN TOKSİSİTE DEĞERLENDİRİLMESİ
  EAT 790 - TOKSİKOLOJİDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
  EAT 792 - ZEHİRLENMELER VE ANTİDOTAL YAKLAŞIMLAR I
  EAT 793 - ZEHİRLENMELER VE ANTİDOTAL YAKLAŞIMLAR II
  EAT 794 - TOKSİKOLOJİ VE AFETLER
  EAT 795 - GERİATRİK TOKSİKOLOJİ
   

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |