Home > Yüksek Lisans Programları > Farmasötik > Çankaya > Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Farmasötik kimya alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin farmasötik kimya uzmanı yetiştirmek.

  Öğrenim Hedefleri

  İnsan yaşamını tehdit etmeyen laboratuvar çalışma şartlarının sağlanması, antikonvülsan, antidepresan, analjezik-antiinflamatuar, antimikrobiyal, antianginal, antihipertansif, antilipidemik, vazodilatör, diüretik etkili bileşiklerin tasarım, sentez ve etkilerinin incelenmesi, bilgisayarlı ilaç tasarımı ve moleküler modelleme çalışmaları, bilgisayar ortamında sentez optimizasyonu, enstrümental ilaç analizleri, mikrodalga ve katı-faz reaksiyonları, sanayiye yönelik pilot çalışmalar, stereospesifik sentez ve kiral ayırım çalışmaları.

  DERSLER

  EFK 521 - İLAÇ NOMENKLATÜRÜ I
  EFK 522 - İLAÇ NOMENKLATÜRÜ II
  EFK 523 - İLERİ ENSTRÜMANTASYON
  EFK 525 - KONVANSİYONEL İLAÇ SENTEZLERİ
  EFK 529 - ORGANİK REAKSİYONLAR VE MEKANİZMALARI I
  EFK 530 - ORGANİK REAKSİYONLAR VE MEKANİZMALARI II
  EFK 535 - İLAÇ TASARIMINDA TEMEL İLKELER I
  EFK 536 - İLAÇ TASARIMINDA TEMEL İLKELER II
  EFK 537 - UYGULAMALI İLERİ ORGANİK KİMYA I
  EFK 540 - FARMAKOPE ANALİZLERİ
  EFK 541 - FARMASÖTİK KİMYADA LİTERATÜR TARAMA TEKNİKLERİ
  EFK 542 - LABORATUVAR ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ
  EFK 600 - ÖZEL KONULAR
  EFK 623 - SEMİNER
  EFK 631 - TEMEL ENSTRÜMANTASYON
  EFK 632 - FARMASÖTİK AÇIDAN İYİ LABORATUVAR UYGULAMA KURALLARI (GLP)
  EFK 637 - İLAÇ ANALİZLERİNDE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER
  EFK 638 - İLAÇ ANALİZLERİNDE VALİDASYON
  EFK 639 - İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
  EFK 640 - ELEKTROFORETİK YÖN.VE KAPİLLER ELEKTRO.İLAÇ ANA. UY.

  Zorunlu Dersler

  EFK 541 - FARMASÖTİK KİMYADA LİTERATÜR TARAMA TEKNİKLERİ
  EFK 542 - LABORATUVAR ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ
  EFK 600 - ÖZEL KONULAR
  EFK 623 - SEMİNER
   

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |