Home > Yüksek Lisans Programları > Farmasötik > Çankaya > Farmasötik Kimya Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Farmasötik Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Kimya Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Farmasötik Kimya Doktora Programı

  Programın Amacı
  Farmasötik kimya alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, bir farmasötik kimya araştırmasını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin farmasötik kimya bilim doktoru yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri
  İnsan yaşamını tehdit etmeyen laboratuvar çalışma şartlarının sağlanması ve laboratuvar güvenliği konusunda bilgili, antikonvülsan, antidepresan, analjezik-antiinflamatuar, antimikrobiyal, antianginal, antihipertansif, antilipidemik, vazodilatör, diüretik, antihistaminik etkili yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi ve etkilerinin incelenmesi, bilgisayarlı ilaç tasarımı ve moleküler modelleme çalışmaları, bilgisayarla sentez optimizasyonu, mikrodalga ve katı-faz reaksiyonları, sanayiye yönelik pilot çalışmalar, stereospesifik sentez ve kiral ayırım çalışmaları ile enstrümental ilaç analizleri konularında özgün araştırmalar yapabilecek araştırıcıları yetiştirmektir.

  DERSLER
  EFK 700 - ÖZEL KONULAR
  EFK 721 - İLAÇ GELİŞTİRMEDE BİYOTRANSFORMASYON VE BİYOORGANİK REAKSİYONLAR
  EFK 722 - İLAÇ GELİŞTİRMEDE STEREOKİMYANIN TEMEL ESASLARI
  EFK 725 - ORGANİK REAKSİYONLAR VE MEKANİZMALARI III
  EFK 726 - ORGANİK REAKSİYONLAR VE MEKANİZMALARI IV
  EFK 727 - ENDÜSTRİYEL İLAÇ HAMMADDESİ ÜRETİMİ
  EFK 728 - İLAÇ SENTEZLERİNDE KULLANILAN BİYOTEKNOLOJİK YÖNT.
  EFK 730 - İLAÇLARDA FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER VE UYGULAMALARI
  EFK 735 - PEPTİT YAPISINDAKİ İLAÇLARIN SENTEZİ
  EFK 740 - İLERİ ENSTRÜMANTASYON VE İLAÇ YAPI ANALİZLERİNDE NMR-MASS TEKNİKLERİ
  EFK 741 - YENİ İLAÇLAR VE SENTEZ YÖNTEMLERİ I
  EFK 742 - YENİ İLAÇLAR VE SENTEZ YÖNTEMLERİ II

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |