Home > Yüksek Lisans Programları > Farmasötik > Çankaya > Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Farmasötik Botanik alanında eğitim, öğretim ve araştırma konularında çağdaş düzeye ulaşmış, grup çalışması, ortak projeler ve özgün çalışmalar yapabilecek kapasitede, lider ruhlu, çözüm üretebilen, becerikli, yetenekli, aydın, bağımsız, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, farmasötik botanik uzmanı yetiştirmek

  Öğrenim Hedefleri
  Farmasötik Botanik ile ilgili temel konularda, modern tıpta yeni ilaç hammaddesi olabilecek tıbbi bitkilerin veya halk ilacı olarak kullanılan bitkisel kaynakların tespiti ve bilimsel olarak tayin edilmesi, morfolojik, anatomik özellikleri, arazi ve Herbaryum çalışması, taksonomik ve floristik çalışmalar tıbbi bitkiler ile ilgili kalitatif, kantitatif analizler ve biyolojik aktivite çalışmaları, bitki hücre ve doku kültürü, standardizasyon ve literatür taraması için yeterli bilgi düzeyinin yanında teknolojiye paralel olarak aletleri, cihazları ve yöntemleri kendi konusuna başarı ile uygulayabilmesi

  DERSLER

  EBO 503 - İLERİ FARMASÖTİK BOTANİK
  EBO 509 - HERBARYUM TEKNİKLERİ I
  EBO 600 - ÖZEL KONULAR
  EBO 601 - BİTKİ MORFOLOJİSİ
  EBO 602 - BİTKİ ANATOMİSİ
  EBO 604 - DROG VEREN BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ
  EBO 606 - HERBARYUM TEKNİKLERİ II
  EBO 610 - FARMASÖTİK BOTANİK SEMİNERİ

  Zorunlu Dersler
  EBO 509 - HERBARYUM TEKNİKLERİ I
  EBO 600 - ÖZEL KONULAR
  EBO 601 - BİTKİ MORFOLOJİSİ
  EBO 602 - BİTKİ ANATOMİSİ
  EBO 610 - FARMASÖTİK BOTANİK SEMİNERİ
  EFG 623 - ECZACILIKTA LİTERATÜR TARAMA TEKNİKLERİ
   

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |