Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Farmasötik Biyoteknoloji kapsamında yeterli mültidisipliner bilgi ve beceri ile Farmasötik Biyoteknoloji, İlaç ve Eczacılık ile ilgili tüm alanlarda çalışabilecek uzman yetiştirmek.

  Öğrenim Hedefleri
  Farmasötik Biyoteknoloji ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi, kalite güvencelerinin sağlanması ve tedavide uygulanması aşamalarında gerekli olan bilginin uzmanlık düzeyinde elde edilmesi hedeflenmektedir.

  DERSLER

  EFB 612 İmmünoterapötik ürünler ve Teknolojisi
  İmmünolojik Prensipler, immünizasyon ajanları, aktif immünizasyon (aşılar, toksoidler, viral aşılar, rekombinant aşılar), pasif immünizasyon, adjuvanlar.

  EFB 613 Biyomembranlar ve Hücre içine İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı
  Hücre membranları, biyomembranların lipid ve protein yapısı, lamellar ve nonlamellar lipid fazlar, membran akışkanlığı, membran füzytonu, endositoz.

  EFB 614 Peptid/Protein İlaçları Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Biyolojik Parçalanabilir (Biodegredabl) Polimerler
  Laktik/glikolid polimerlerden biyoaktif maddelerin kontrollü salımı, peptid-polimer etkileşimleri.

  EFB 621 İleri Biyoteknoloji: İlkeler ve Uygulamalar
  Protein yapısı, protein izolasyonunda ve saflandırılmasında kullanılan yöntemler, farmasötik biyoteknoloji ürünlerinde kalite kontrolü, yasal düzenlemeler.

  EFB 641 Farmasötik Biyoteknolojide Hedefleme Teknikleri
  Hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemlere giriş, ilaç hedefleme teknikleri, aktif hedeflendirme, pasif (doğal) hedeflendirme, biyoteknoloji ürünü ilaçların hedeflendirilmiş sistemler halinde tasarımı.

  EFB 650 Protein ve Peptidlerde Dozaj Şekli Tasarımı I
  Protein ve peptid tanım fiziksel ve kimyasal stabilite, preformülasyon ve formülasyonda dikkat edilecek özellikler, ticari preparatlar ve kontroller.

  EFB 658 Farmasötik Biyoteknolojinin Esasları
  Doku ve hücre kültürleri, biyolojik materyalden peptid ve protein üretimi ve saflaştırılması, nükleik asitler ve rekombinant DNA teknolojisinin ilaç üretiminde kullanılması.

  EFB 660 Protein ve Peptidlerde Dozaj şekli Tasarımı II
  Oral, paranteral, rektal, nazal, dermal ve oküler dozaj şekilleri, farmakokinetik özellikler, absorbsiyon, in vivo stabilitede enzimatik engeller, prodrug yaklaşım.

  EFB 670 Fosfolipidler ve Biyoteknolojide Uygulama Alanları
  Fosfolipidlerin fiziksel, kimyasal ve dinamik özellikleri, stabiliteleri, peptid ve protein yapıdaki ilaçların fosfolipid veya polimerler ile kimyasal modifikasyonu, fosfolipidlerin polimerler ile kimyasal modifikasyonu ve ilaç taşıyıcı sistem tasarım ında ullanılmaları, fosfolipidlerin biyoteknoloji ve farmasötik biyoteknolojide uygulama alanları.

  EFB 600 Farmasötik Biyoteknolojide özel Konular
  Zorunlu derstir. Ayrıca Farmasötik Teknoloji Programınca açılan EFT 609 ' kodlu ders ile Biyoistatik Programınca açılan 'BİS 535' kodlu ders zorunludur.

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |