Home > Yüksek Lisans Programları > Farmakoloji > Çankaya > Farmakoloji Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmakoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Bu programın amacı adaylara doğal kaynaklar ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerinin kimyasal yapısını tayin, saf olarak elde etme, türevlendirme, yapılarını aydınlatma, doğadan yeni bileşikler elde etme ve bu kimyasal içeriği ile potansiyel etkilerini ilişkilendirmeleri konusunda lisansüstü bilimsel eğitim vererek, doğal kaynaklı ilaç konusunda uzmanlar yetiştirmektir.

  Öğretim Hedefleri
  Bu programın öğrenim hedefleri mezunlara, doğal kaynakları ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini tanıtmak, drog haline getirilmesini öğretmek, mikroskopik ve kimyasal analizleri, kimyasal içerikleri, yapı-etki ilişkileri, kullanılış şekilleri, etkileri ile ilgili bilgi edindirmek ve mezunların aldıkları bu bilgileri bir araya getirebilmeleri, öğrendiklerini aktarabilmeleri, tartışabilmeleri, fikir yürütebilmeleri ve istihdam edildiği alanlarda doğal ilaç konusunda eğitimli kişiler olmalarını sağlamaktır.

  FARMAKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

  FAR 501 Genel Farmakoloji      (303)
  Farmakoloji hakkında temel bilgiler, ilaç yazgısı ile ilgili olaylar. İlaçların veriliş yolları ve bunlarla ilgili farmasötik şekiller. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri. İlaç etkileşmeleri, ilaçların toksik etkileri, farmakokinetik ve ilaç geliştirme yöntemleri hakkında temel bilgi vermeye yönelik bir derstir.

  FAR 502 Kardiyovasküler sistemin farmakolojik yönü  (303)
  Hipertansiyon, angina pektoris, aritmi ve konjestif kalp yetmezliği gibi kalp-damar hastalıklarının fizyopatolojisi ve bu indikasyonlarda kullanılan çeşitli ilaçların farmakolojik özellikleri.

  FAR 503 Otonom sinir sisteminin farmakolojik yönü  (303)
  Otonom sinir sistemi ile ilgili genel kavramlar ve bu sistemin iki önemli alt birimi olan sempatik ve parasempatik sistemlerin sinaps, kavşak ve reseptörleri ile nörokimyasal özellikleri ve bu sistemler uzerinde etki gösteren ilaçların farmakolojik yönleri.

  FAR 504 Santral sinir sisteminin farmakolojik yönü  (303)
  Santral sinir sisteminde bulunan nöromediatörlerin özellikleri, reseptörleri ve bunların çeşitlli santral bozukluklardaki rolleri ile bu sistem üzerinde etki gösteren ilaçların farmakolojik yönleri.

  FAR 505 Endokrin sistemin farmakolojik yönü   (303)
  Endokrin sistemin homeostazisi, hormon salgılanmasının genel özellikleri, hormonların reseptörleri ve bu reseptörler aracılığıyla oluşan hücresel etkiler ve etki mekanizmaları, çeşitli endokrin bozukluklar ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri.

  FAR 506 Farmakolojik tarama yöntemleri    (303)
  Yeni ilaç geliştirilmesi amacıyla sentez edilen veya doğal kaynaklardan izole edilen kimyasal maddeler ilk önce uygun deney hayvanlarında farmakolojik aktivite yönünden tarama testlerine tabi tutulurlar. Farmakolojik aktivite tarama testleri canlı hayvan, izole organ preparatları, hücre kültürleri, hücre homojenatları veya tüp içindeki enzimler üzerinde yapılabilir. Bu derste farmakolojik aktivite tarama yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada verilecektir. Uygulama canlı hayvan (in vivo) ve izole hayvan preparatları üzerinde yapılacaktır. Öncelikle analjezik, antienflamatuar, antidepresan, hipoglisemik aktivite tarama yöntemlerinin işlenmesi öngörülmektedir. İzole organ preparatlarında ise antikolinerjik-antispazmodik, antihistaminik, kalsiyum antagonisti aktivite vb. araştırılması amaçlanmaktadır.

  FARMAKOLOJİ PROGRAMI DİĞER YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

  FAR 511 Genel farmakoloji semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek farmakoloji ile ilgili genel bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 512 Farmakokinetik semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek farmakokinetik ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 513 Kemoterapötikler semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek kemoterapötikler ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 514 Kardiyovasküler farmakoloji semineri   (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek kardiyovasküler farmakoloji ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 515 Otonomik ilaçlar semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek otonomik ilaçlar ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 516 Santral sinir sistemi ilaçları semineri   (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek santral sinir sistemi ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 517 Endokrin farmakoloji semineri    (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek endokrin farmakoloji ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 518 Otakoidler semineri      (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek otakoid farmakolojisi ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 551 Farmakolojide literatür değerlendirme teknikleri I (101)
  Bilimsel makalelerin değerlendirilmeleri, ders sorumlusu ile birlikte tartışılması ve sunulması

  FAR 552 Farmakolojide literatür değerlendirme teknikleri II (101)
  Bilimsel makalelerin değerlendirilmeleri, ders sorumlusu ile birlikte tartışılması ve sunulması

  ojenlerin biyoesseyi, antikarsinojenler.

Farmakoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |