Home > Doktora Programları > Farmakoloji > Çankaya > Farmakoloji Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Farmakoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmakoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  FARMAKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı

  Bu programın amacı adaylara doğal kaynaklar ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerinin kimyasal yapısını tayin, saf olarak elde etme, türevlendirme, yapılarını aydınlatma, doğadan yeni bileşikler elde etme ve bu kimyasal içeriği ile potansiyel etkilerini ilişkilendirmeleri konusunda lisansüstü bilimsel eğitim vererek, doğal kaynaklı ilaç konusunda uzmanlar yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri

  Bu programın öğrenim hedefleri mezunlara, doğal kaynakları ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini tanıtmak, drog haline getirilmesini öğretmek, mikroskopik ve kimyasal analizleri, kimyasal içerikleri, yapı-etki ilişkileri, kullanılış şekilleri, etkileri ile ilgili bilgi edindirmek ve mezunların aldıkları bu bilgileri bir araya getirebilmeleri, öğrendiklerini aktarabilmeleri, tartışabilmeleri, fikir yürütebilmeleri ve istihdam edildiği alanlarda doğal ilaç konusunda eğitimli kişiler olmalarını sağlamaktır.

  FARMAKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ


  FAR 601 Farmakolojide laboratuvar teknikleri       (253)
  Rutin ilaç tarama metodları. Metodun esasının teoriği hakkında 2 saatlik ders verilir ve her hafta 3-5 saatlik pratik çalışma yaptırılır.

  FAR 640 Farmakokinetik       (303)
  Farmakokinetiğin genel kavramları, farmakokinetik modeller ve patolojik olaylar tarafından ilaç kinetiğinin değiştirilmesi. Farmakokinetiğin klinik durumlara uygulanması ile ilgili örnekler.

  FAR 707 Farmakolojik araştırmalarda bilgisayar kullanımı         (132)
  Farmakolojik bir araştırmanın planlanması, veri toplanması, analizi ve sonuçlarının sunulması gibi evrelerin tümünde bilgisayar kullanımı.

  FAR 711 İlaç etkisinin ilkeleri      (303)
  İlaç yazgısı, ilaç etkisi, ilaç reseptör etkileşmesi ve ilaç etkisinin değişmesi ile ilgili olaylar ve temel kavramlar.


  FARMAKOLOJİ PROGRAMI DİĞER DOKTORA DERSLERİ

  FAR 602 Biyokimyasal farmakoloji     (202)
  İlaç-enzim etkileşmesi konusu ağırlıklı olmak üzere hücresel düzeydeki ilaç etkisinin kimyasal temeli.

  FAR 603 Santral sinir sistemi (SSS) ilaçları    (303)
  SSS nöromediyatörleri ve ilaçlarla etkileşmeleri ve SSS ilaçlarının her bir grubuna ait özellikler.

  FAR 604 Nörofarmakolojinin seçme konuları   (233)
  Konuların yarısı genel kavramlarla ilgilidir. Diğer yarısı da katılanların ilgilendikleri konulardan görüşme yoluyla seçilir.

  FAR 605 Eksitabl hücre ve ilaç etkisi     (101)
  Hücre eksitabilitesinin genel özellikleri ve kimyasal etkenler ile eksitabilitenin değiştirilmesi.

  FAR 606 Periferik sinir sistemi ilaçları    (202)
  Sinir iletimi, nöromusküler kavşak ve kas iğcikleri üzerine etki eden ilaçlar ve non-adrenerjik non-kolinerjik periferik sinir sistemi.

  FAR 607 Kalp-damar sistemi ilaçları     (303)
  Kardiyovasküler sistemin homeostazisi ve bunun ilaçlarla değiştirilmesi ve kardiyovasküler ilaç gruplarının özellikleri.

  FAR 608 Endokrin farmakolojisi     (303)
  Endokrin sistemin homeostazisi, bunun ilaçlarla değiştirilmesi ve endokrin ilaç gruplarının özellikleri.

  FAR 610 Otonom sinir sistemi farmakolojisi   (303)
  Otonom sinir sisteminin fizyolojik özellikleri ve ilaçlar tarafından bunların değiştirilmesi. Otonom sinir sistemi ilaç gruplarının özellikleri.

  FAR 614 Nörofarmakolojinin seçme konuları II   (202)
  Konuların yarısı elektrofizyolojik genel kavramlarla ilgilidir, diğer yarısı da katılanların ilgi duydukları konulardan karşılıklı görüşme yoluyla seçilir.

  FAR 620 İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin metabolizması  (202)
  İlaçların ve diğer ksenobiyotiklerin vücuttaki kimyasal değişimleri ile ilgili kavramlar ve olaylar.

  FAR 624 Otakoid farmakolojisinde araştırma teknikleri  (163)
  Bu ders histamin, serotonin, plazma kininleri, anjiotensinler, prostanoidler gibi çeşitli otakoidlerin boyoessey ve bazılarının kimyasal tayin yöntemlerini kapsamaktadır. Biyolojik materyelden ekstraksiyon üzerinde de durulmaktadır.

  FAR 630 Moleküler farmakoloji ve toksikoloji   (202)
  Subsellüler komponentlerle ilgili başlıca olayların moleküler temeli, bunun kimyasal maddeler tarafından değiştirilmesi ve sinyal transdükleme sistemleri.

  FAR 641 Farmakokinetik semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek farmakokinetik ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 691 Genel farmakoloji semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek farmakoloji ile ilgili genel bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 692 Kardiyovasküler farmakoloji semineri   (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek kardiyovasküler sistem ilaçları ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 693 Nörofarmakoloji semineri     (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek santral sinir sistemi ilaçları ile ilgili bir konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 694 Özel seminer       (101)
  Öğrencilerin ders sorumlusunca seçilecek diğer seminer konularının kapsamadığı bir farmakolojik konuda seminer hazırlaması ve diğer seminerlere aktif olarak katılması.

  FAR 701 Otakoidler       (202)
  Otakoid aminlerin, peptidlerin, prostanoidlerin ve diğerlerinin fizyoloji ve farmakolojisi.

  FAR 702 Klinik farmakoloji      (303)
  Klinik (faz I, II, III ve IV) ilaç deneme dönemleri metodları ve kavramları. Yeni ilaçların ve müstahzarların değerlendirilmesi.

  FAR 703 İlaç bağımlılığı ve suistimali     (202)
  İlaç ve diğer madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramlar, madde suistimali ve bağımlılığının tıbbi, halk sağlığı ve sosyal yönleriyle bağımlılık oluşturan ilaç ve diğer madde gruplarının özellikleri. Doping ilaçları.

  FAR 704 Kemoterapötikler      (303)
  Antimikrobik, antiparazitik ve antineoplastik kemoterapinin genel kavramları. İlaç gruplarının temel özellikleri.

  FAR 705 Farmakolojide literatür değerlendirme teknikleri I (101)
  Bilimsel makalelerin değerlendirilmeleri, ders sorumlusu ile birlikte tartışılması ve sunulması

  FAR 706 Farmakolojide literatür değerlendirme teknikleri II (101)
  Bilimsel makalelerin değerlendirilmeleri, ders sorumlusu ile birlikte tartışılması ve sunulması

  FAR 708 Bilimsel sunuş teknikleri     (223)
  Bu ders çerçevesinde farmakoloji ve toksikoloji araştırmaları esas alınarak öğrencilerin bilimsel alandaki bulgularını yazılı ve sözlü olarak açıkça sunabilme, yardımcı ders araçlarından etkin olarak yararlanma, düzgün ve akıcı olarak bilimsel konuşma yapabilme, özetle kendilerini anlaşılabilir şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. İyi bir proje basvurusunun nasıl yapılacağı, bir bilimsel makalenin nasıl yazılması gerektiği gibi konular kuramsal ve uygulamalı olarak çalışma grupları oluşturularak incelenecektir.

  FAR 709 Farmakolojinin tarihsel gelişmesi I    (101)
  Bu ders çerçevesinde farmakoloji biliminin tarihsel gelişimini anlatmak, bu gelişimde önemli kilometre taşlarını oluşturan çoğu Nobel ödülü almış araştırıcıların çalışmalarını ve yayınlarını incelemek, bunları zamanımızın koşullarına göre tartışmak amaçlanmaktadır.

  FAR 710 Farmakolojinin tarihsel gelişmesi II   (202)
  Deneysel farmakoloji orijinal ve ilginç fikirlere ve çalışmalara sahip bilim adamlarının katkılarıyla gelişmiştir. Otonom sinir sistemi farmakolojisi, psikofarmakoloji ve diğer alanlarda önemli katkıları olan bu bilim adamlarının bazıları Nobel ödülü sahibidirler.
  Bu derslerin amacı FAR 709 dersinde anlatılmayan otonom sinir sistemi farmakolojisi ve deneysel farmakolojinin yükselmesi ile ilgili tarihsel gelişmeyi bu konuda olağanüstü çalışmalar yapan tanınmış araştırıcıların katkılarını da belirterek öğrenciye vermektir. Bu derslerin bir diğer amacı ise özellikle sinaptik aşırımın kimyası konusunda kilometre taşı olan orijinal makaleleri öğrencilerle tartışmaktır.

Farmakoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |