Etnomüzikoloji ve Folklor Programı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Etnomüzikoloji ve Folklor Programı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ETNOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLOR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  GÜZ YARIYILI

  TÜRK DÜNYASININ MÜZİK LİTERATÜRÜ
  2 Saat/Hafta, T 3 , 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu ders, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk toplulukların müzik kültürleri üzerine yazılmış tarihsel metinlerin incelenmesini amaçlar. Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek ve diğer Asya Türk topluluklarının yaptığı ve bu topluluklar üzerine yapılmış müzikolojik çalışmaların metinlerinden hareketle Türk Dünyası’nın müzik literatürü bu derste ele alınacaktır. Asya Türkleri’nde müzik yazısı, Avrupa müzikolojisinde Türk müziği kaynakları, Kataloglar, Yazmalar, Cönkler, Ansiklopediler, kitaplar ve diğer kaynaklar bu dersin kapsamında ele alınacaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav

  Önerilen Kaynaklar:
  - SACHS, Curt, The History of Musical Instruments, 1968
  - SIPOS, János, Kazakh Folksongs, Budapest, 2001
  - VIKÁR, László-Bereczki, Gábor,Tatar Folksongs, 1999
  - ASIAN MUSIC, çeşitli müzik yazıları 1969-2008.

  Dersi veren: Öğr. Gör. Melih Duygulu

  TÜRK MÜZİĞİ REPERTUARI
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrenilen makam, usûl ve kuramların uygulamalı bir biçimde gösterileceği bu derste, öğrencilerin temel bir repertuar bilinci edinmesi sağlanarak, Türk Müziği’ni daha iyi kavramalarına yardımcı olunacaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav

  Önerilen Kaynaklar:
  -ÖZKAN, İsmail Hakkı, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri –Kudüm Velveleleri,
  İstanbul 2000
  -YEKTA, Rauf, Türk Musikisi, Pan Yayıncılık, 1987
  -Çeşitli nota koleksiyonları

  Dersi veren: Yrd. Doç. Çetin Körükçü

  ETNOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLOR KURAMLARI
  3 Saat/Hafta, T 3 , 3 Kredi, 3 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu ders, akademik birer disiplin olan etnomüzikoloji ve folkloru, kuramları, kavramları ve ekolleri üzerinden incelemektedir. Bu kuram, kavram ve ekoller, farklı disiplinlerin katkıları ile ortaya konulan çalışmaların metodolojisini anlamak, müzikal araştırmalarda model kurmak ve uygulamak bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir toplum olgusu olarak müziğin çeşitli parametrelerinin araştırılması, kültürel süreçler, yapısalcılık, müzikte ve toplumda değişim-süreklilik, özdeşlik-farklılık gibi unsurların müzikal yansımaları bu derste ele alınacaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav

  Önerilen Kaynaklar:
  - NETTL, Bruno & BOHLMAN, Phılıp V., Comparative Musicology and Anthropology of Music, 1991.
  - SEEGER, Charles, Oral Tradition in Music, New York, Funk and Wagnall’s Standard
  Dictionary of Folklore, (ed. Maria Leach) 1950
  - NETTL, Bruno, The Study of Etnomusicology, 2005
  - ÇOBANOĞLU, Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 1999
  - VANSIA, Jan, Oral Tradition as History, The University of Wısconsın Pres, Wısconsin 1985
  Dersi veren: Öğr. Gör. Melih Duygulu

  ETNOMÜZİKOLOJİ ARAŞTIRMA SEMİNERİ

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu ders, araştırma alanının zenginliği ve disiplinler arası çalışma olanakları sayesinde geniş bir literatür oluşturmuş olan etnomüzikoloji için uğraş veren bilimcilerin yapmış olduğu araştırmaların incelenmesini, bu araştırmaların metod ve sonuçlarının ele alınmasını amaçlar.

  Değerlendirme yöntemleri: Sınav

  Önerilen Kaynaklar:
  -NETTL, Bruno & BOHLMAN, Philip, Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology, 1991
  -C. POST, Jennifer, Ethnomusicology: A Contemporary Reader, 2005

  Dersi veren: Öğr. Gör. Melih Duygulu

  ETNOMÜZİKOLOJİK METİN ANALİZİ
  2 Saat/Hafta, T 2 , 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, etnomüzikoloji terminolojisi kullanılarak ve etnomüzikoloji kuramlarını takip ederek yazılmış olan bilimsel eserler, metinler ele alınacaktır. Böylelikle etnomüzikolojinin ilk bilimsel çalışmalarının öğrencilere tanıtılmasının yanı sıra, başta tez çalışması olmak üzere öğrencinin gelecekte yapacağı araştırmaların doğru metodoloji ile işlenmesine yardımcı olunacaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav

  Önerilen Kaynaklar:
  -Türkiye ve Türkiye dışında yapılmış etnomüzikolojik çalışmaların ürünü olan metinler.

  Dersi veren: Öğr. Gör. Sungu Okan

  FOLKLOR ALAN ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ

  2 Saat/Hafta, T 2 , 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Folklor da tıpkı etnomüzikoloji gibi temel malzemesini alan araştırmalarından toplayan iki bilim dalıdır. Bu derste öğrenciler, folklor disiplininin kuram ve metodolojileri takip edilerek yapılan alan araştırmaları konusunda bilgilendirilecektir.

  Değerlendirme yöntemi: Sınav

  Önerilen Kaynaklar:
  -TAN, Nail, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, 1997
  -ÇOBANOĞLU, Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, 2005
  -Folklor disiplini çerçevesinde yapılmış alan araştırmaları üzerine yazılmış çeşitli metinler.

  Dersi veren: Öğr. Gör. Melih Duygulu

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |