Home > Doktora Programları > Edebiyat > Çankaya > Eski Türk Edebiyatı Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Eski Türk Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eski Türk Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Ders ve tez dönemi olmak üzere yüksek lisans üzerine sekiz yarı yıl süreli olan doktora eğitimine başvurmak için adayın yüksek lisans not ortalamasının tam notun en % 70'i olması gerekir..
 • Program tanımları
  Doktora giriş sınavlarını kazanarak Enstitüye kaydını yaptıran öğrencinin doktora diplaması alabilmesi için aşağıda belirtilen programlardan birinden 24 kredilik ders seçip bunları dört yarıyılda başarı ile tamamlaması, doktora yeterlik sınavını başarması, danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.
   

  DERS İÇERİKLERİ

  TDE 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  TDE 723 Divan Şiiri I
  Divan şiirinin belli başlı temsilcilerine ait gazel, kaside ve musammat örneklerinin incelenmesi

  TDE 724 Divan Nesri I
  Divan edebiyatındaki sade, süslü ve orta nesre ait metinlerin incelenmesi

  TDE 726 Mesnevi Türünün Tarihî Gelişimi
  Mesnevi nazım şeklinin özellikleri, sınıflandırılması, tarihî gelişimi ve belli başlı mesnevilerin incelenmesi.

  TDE 727 Fars Edebiyatı I
  Fars edebiyatı tarihçesi ve çeşitli metin şerhleri.

  TDE 728 Fars Edebiyatı II
  Fars edebiyatı tarihçesi ve çeşitli metin şerhleri.

  TDE 729 Türk Edebiyatında Tezkirecilik
  Türk Edebiyatındaki tezkireciler ve belli başlı tezkirelerin incelenmesi.

  TDE 730 Türk Edebiyatında Tezkirecilik II
  Tezkireler dışındaki biyografik eserlerin incelenmesi.

  TDE 733 Zirve Şahsiyetler I
  Divan Edebiyatı'nın Necatî, Fuzulî, Bakî, Nef'î, Nabî, Nedim ve Şeyh Galip gibi önde gelen temsilcilerinin bütün yönleriyle incelenmesi.

  TDE 734  Zirve Şahsiyetler II

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |